رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از تقدیم لایحه بودجه سال 1387 کل کشور به مجلس شورای اسلامی در سخنانی بودجه را مهم ترین و دقیق ترین سند برنامه ریزی و اجرا در کشور خواند و گفت:

از مهم ترین کارهای مجلس و دولت تنظیم بودجه به عنوان عمل یک ساله در اداره کشور است

به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای احمدی نژاد با اشاره به شیوه جدید بودجه نویسی در کشور گفت: از چهل سال پیش تاکنون همواره برنامه ریزی و بودجه نویسی مورد انتقاد صاحبنظران و دلسوزان بوده و نقدهای اساسی که یکی از مهم ترین آن شفاف نبودن بودجه بوده است مطرح می شد.

وی پیچیدگی در اجرا، جدا نبودن حوزه مسئولیت ها و اختیارات و نبود امکان نظارت و بررسی دقیق درخصوص بودجه را از مهم ترین نقدهای وارد بر بودجه ریزی در چهل سال اخیر برشمرد و افزود: بیش از 610 دستگاه به صورت مستقل ردیف دریافت بودجه دارند در حالی که در حوزه مسئولیت دولت قرار نگرفته اند ولی دولت پاسخگوی فعالیت های آنهاست.

رئیس جمهور به عنوان مثال گفت: در بودجه امسال حدود 2 هزار میلیارد تومان در بخش فرهنگ و با عناوین گوناگون اختصاص یافته اما دولت فقط 350 میلیارد تومان در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بیش از 350 میلیارد تومان نیز در اختیار تربیت بدنی قرار داده است اما بقیه در اختیار دستگاه های گوناگونی است که پاسخگو نیستند و دولت مسئول فعالیت ها و عملکرد آنهاست.

انتقاد از وضع کنونی بودجه ریزی

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام بودجه ریزی کنونی در کشور باعث شده است در دستگاه های اجرایی، حرص برای گرفتن پول نهادینه شود و گاهی دیده می شود دستگاهی هم نظام برنامه ریزی کشور را به هم می زند تا پول بگیرد و خرج کند.

آقای احمدی نژاد در ادامه سخنان خود در مجلس شورای اسلامی پیش از تقدیم لایحه بودجه سال 1387 کل کشور، ممکن نبودن اولویت بندی به علت شفاف نبودن و انعطاف ناپذیر بودن بودجه را از انتقادات بعدی به روش بودجه نویسی کنونی کشور دانست و افزود: با این روش، امکان اولویت بندی بودجه بسیار ضعیف است.

وی با بیان اینکه دولت در تنظیم بودجه سال آینده نخستین گام را برداشته است گفت: باید مشخص شود دستگاه های اجرایی از نظر قانون اساسی کدام هستند.

رئیس جمهور افزود: تعدادی دستگاه زیر نظر مقام معظم رهبری هستند که مشخص است، مجلس مشخص است، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای نظامی و انتظامی هم مشخص هستند.

آقای احمدی نژاد گفت: وزرا و معاونان رئیس جمهور که سازمانی در اختیارشان است و مسئولیت اجرایی دارند نیز مشخص هستند که همه اینها روی هم 39دستگاه اجرایی می شود.

وی افزود: ما 610 دستگاه را به 39 دستگاه رسانده ایم که از نظر قانون اساسی پاسخگو هستند.

احمدی نژاد تصریح کرد: دستگاه هایی که زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند به معظم له و دستگاه های زیر نظر قوه قضاییه به این قوه پاسخگو هستند و رابطه دولت و مجلس نیز تنظیم شده است.

رئیس جمهوری گفت: به 30 نفر استانداران نیز دولت تفویض اختیار کرده است که روی هم رفته می شود 69 عدد.

آقای احمدی نژاد اضافه کرد: به این ترتیب، هر کاری که با وزرا یا معاونان رئیس جمهور سنخیت دارد بودجه اش به آن قسمت مربوط می شود.

رئیس جمهور افزود: به عنوان مثال هم اکنون 30 دستگاه داریم که با عنوان پژوهش و تحقیق بودجه می گیرند که همه اینها به آموزش و پرورش مرتبط است.

آقای احمدی نژاد مربوط شدن بودجه دستگاه های مرتبط با هر وزارتخانه ای را به آن وزارتخانه، گام اول دولت در نظام بودجه ریزی جدید توصیف کرد و گفت: همه بودجه این دستگاه ها در گام اول زیر نظر وزیر مربوط قرار می گیرد و این اتفاق حرکت به سمت قانون اساسی و شفافیت است.

رئیس جمهور گفت: ما در بودجه ریزی جدید حدود 180 حکم را جزو ردیف ها بردیم که البته این به استثنای چند حکم اساسی بودجه بود؛ به عنوان مثال دو تومان از سیگار می خواستیم مالیات بگیریم که دیگر نیازی به تبصره نیست و می توان آن را در ردیف ها لحاظ کرد.

وی تصریح کرد: امسال بودجه تبصره ندارد و فقط ماده واحده است و خیلی روشن است و فرصت هست که نمایندگان بر جدول ها اشراف پیدا و نظارت کنند.

رئیس جمهور افزود: در این بودجه، ردیف های متفرقه را بسیار کاهش دادیم و سال بعد ان شاء الله آنها را حذف می کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه با این کاهش ردیف ها فرصت پیدا شد که دولت و مجلس درباره واقعیات بودجه با هم گفتگو کنند و تصمیمات درستی بگیرند گفت: جهت اصلی بودجه تحقق سند چشم انداز و مبتنی بر قانون برنامه است.

احمدی نژاد افزود: در این بودجه برای بسط و تحقق عدالت و فرصت برابر برای همه ملت، توسعه همه جانبه، رشد فضایل، توسعه علم و فناوری، فعال کردن ظرفیت اقتصادی و حمایت از تولید و ارتقای بهره وری همین طور توسعه صادرات غیرنفتی ، توسعه ثروت و اشتغال، محرومیت و تمرکززدایی، افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم، توجه ویژه به حمل و نقل عمومی، کنترل مصرف انرژی در کشور، توجه به تولید و عرضه مسکن، تکمیل طرح های نیمه تمام ، توسعه شبکه های آبیاری، تسهیل ازدواج، مسکن و اشتغال جوانان، توسعه بیمه درمانی پایه و یکسان برای آحاد ملت و توجه ویژه به توسعه ورزشی و زیرساخت های گردشگری، بودجه در نظر گرفته و توجه خاصی شده است.

بودجه عمومی 87 بیش از 71 هزار میلیارد تومان

آقای محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان خود در مجلس شورای اسلامی و به هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 87 کل کشور ، کل بودجه عمومی سال آینده را 71 هزار و 500 میلیارد تومان و بودجه شرکت ها را 203 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

واحد مرکزی خبر: رئیس جمهوری افزود: علت اصلی رشد بودجه سال آینده رشد 30 درصدی بودجه عمرانی بویژه در بخش حمل و نقل عمومی است که از مصوبات مجلس است.

رئیس جمهور افزود: در این بودجه سهم درآمدهای عمومی چهل و شش و نیم درصد ، واگذاری دارائیهای عمومی 24 درصد و واگذاری سرمایه ای 24 و نیم درصد در نظر گرفته شده است.

احمدی نژاد همچنین به افزایش 14 درصدی درآمدهای عمومی در بخش مالیات و سایر درآمدها نسبت به پیش بینی عملکرد سال 85 اشاره کرد.

وی گفت: بخش تملک دارائیها یا عمرانی با 32 و 2 دهم درصد افزایش به 24 هزار میلیارد تومان و هزینه ها هم به 41 هزار میلیارد تومان رسیده که خرید بنزین هم در آن دیده شده است.

رئیس جمهور گفت: کل ارز در نظر گرفته شده برای بودجه سال آینده 36 میلیارد دلار است.

احمدی نژاد افزود: در تهیه بودجه سال آینده، قیمت نفت سی و نه دلار و هفتاد سنت در نظر گرفته شده است.

وی کاهش مصارف دولت به تولید ناخالص داخلی از بیست و هشت و نیم درصد امسال به بیست و چهار و نه دهم درصد در سال آینده را به عنوان اصلاح مصارف دولت و یکی از شاخص های لایحه بودجه سال 87 اعلام کرد.

احمدی نژاد با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده ، سهم درآمدهای عمومی را هشتاد و یک و دو دهم درصد اعلام کرد و گفت: این سهم در بودجه سال آینده شصت و نه و دو دهم درصد است.

رئیس جمهور افزایش درآمدهای مالیاتی از 40و هشت دهم درصد امسال به پنجاه و سه و سه دهم درصد در سال آینده و سهم هزینه های جاری از شصت و چهار و هشت دهم درصد امسال به 45 درصد سال آینده را از دیگر شاخص های لایحه بودجه سال آینده دانست و گفت: در مجموع در هزینه های سال آینده 7 هزار میلیارد تومان کاهش داریم.

رئیس جمهور به افزایش 127 درصدی بخش تملک دارائیها در اعتبارات فرهنگی اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در بودجه سال آینده، برای حوزه های علمیه و ساخت مساجد اعتبارات قابل توجهی دیده شده است به طوری که سی میلیارد تومان برای مصلی ها و 60 میلیارد تومان برای مساجد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این بودجه اعتبارات لازم برای بازنشستگی پیش از موعد و خوراک پوشاک و حقوق سربازان اعتبار در نظر گرفته شده است و اختیارات استان ها نیز افزایش پیدا کرده است.

رئیس جمهور به در نظر گرفته شدن اعتبار مشخص برای بیمه عمومی همه مردم در سال آینده اشاره کرد و گفت: از این اعتبار برای تهیه زیرساخت های بیمه عمومی شهروندان استفاده خواهد شد.

احمدی نژاد با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد که از اعتبارات مربوط به پژوهش 60 درصد برای حقوق و مزایای پرسنل مراکز پژوهشی اختصاص می یابد گفت: مشخص هم نیست که با 40 درصد دیگر اعتبارات ، پژوهش های غیر تکراری انجام شود.

وی افزود: به همین منظور برای جلوگیری از پژوهش های تکراری، اعتبارات این بخش به صورت متمرکز، زیر نظر معاونت فناوری رئیس جمهور قرار گرفته است.

رئیس جمهور با بیان اینکه یارانه ها در سال آینده با اندکی افزایش ادامه می یابد گفت: برای توجه به بخش تعاون از محل فروش بنگاه های اقتصادی ، 1200 هزار و دویست میلیارد تومان در نظر گرفته شده که برای تأمین اعتبار مورد نیاز مصوبه مجلس است.

رئیس جمهور در ادامه بودجه را بودجه ای خلاصه توصیف کرد و گفت: لایحه بودجه سال گذشته 2400 صفحه بود و لایحه امسال به 600 صفحه کاهش یافته و جداول به صورت شفاف در کنار یکدیگر قرار گرفته است که این مسأله به همین نسبت به کاهش وقت گرفتن بودجه از دولت و مجلس کمک می کند.

احمدی نژاد با تأکید بر اینکه همه ما در قبال تحولات کشور مسئول هستیم به افزایش قیمت جهانی نفت و کالاهای عمومی و کاهش ارزش دلار اشاره کرد و گفت : این مسائل به طور طبیعی بر قیمت ها در داخل کشور اثر می گذارد.

وی گفت: برخی ها این توقع را در جامعه دامن می زنند که حالا که قیمت نفت افزایش یافته، این افزایش چه تأثیری در جامعه دارد؟

رئیس جمهور گفت: این انتظارات عمومی از دولت است اما برخی ها هم به آن دامن می زنند که اثر فوری این افزایش در زندگی ما چیست؟

کد خبر 41126

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز