جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸۵ - ۱۰:۲۷
۰ نفر

همشهری آنلاین: مرکز تحقیقات و مطالعات روزنامه‌همشهری میزان رضایت مشترکین از سیستم sms روزنامه همشهری را بررسی کرده‌ است:

پیشگفتار
تلفن همراه در سال 1373 وارد ایران شد ، اما سرویس پیام کوتاه حدود 7 سال بعد  یعنی در سال 1380 فعال شد . در ابتدا مشترکان با نحوه استفاده از این سرویس آشنایی چندانی نداشتند اما به دلیل طریقه آسان استفاده ، خیلی زود کاربردش را یاد گرفتند و  sms توانست به زندگی روزمره مردم راه پیدا کند، امروزه استفاده از sms در ایران به سرعت در حال گسترش است و برخی کارشناسان اعتقاد دارند  ایرانی ها به زودی به فعال ترین کاربران پیام کوتاه درجهان تبدیل می‌شوند.

پیام کوتاه در سال های اولیه بیشتر برای ارسال جوک و مطالب خنده دار سرگرم کننده استفاده می شد ، کاربردی که هنوز هم رایج است ، اما با گذشت 4 سال از فعال شدن sms   در ایران ، امروزه شاهد کاربردهای جدید و جالب توجهی از این سیستم هستیم .

نخستین استفاده تبلیغی از پیام کوتاه را سازمان های دولتی انجام دادند ، پیام هایی برای تشویق مردم به پرداخت مالیات یا برای بیمه کردن خود و خانواده شان ، اولین پیامهای تبلیغی در این راستا بودند ، اما کاربری تبلیغی در آستانه انتخابات نهم ریاست جمهوری ، رنگ و بوی جدی تر به خود گرفت .

طرفداران کاندیداهای مختلف پیام های تبلیغی شان را به شماره های موبایل های غریبه و آشنا می فرستادند تا برای کاندیدای مورد نظر خود رای جمع کنند، در همان اثنا تبریک و تسلیت به مناسبت های مختلف به یکی از کار بری های رایج پیام کوتاه تبدیل شده بود ، اما پس از انتخابات ،sms  کار بردهای جدی تری پیدا کرد ، بطوریکه برخی اخبار کوتاه از آن طریق میان مردم انتشار یافت .

از جمله این اخبار، رای اعتماد به وزیران ، تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران و تبلیغات بانکها و.........بود . با پیدایش چنین کارکردی به نظر میرسد sms  یا سرویس پیام کوتاه وارد مرحله جدیدی از کاربری شده است.

پیام کوتاه ابزاری مناسب و در دسترس رسانه هابرای اطلاع رسانی و ارسال اخبار است . در عصر کنونی پیشرفت روزافزون فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همراه جهش چشمگیری داشته و به ارائه خدمات بیشماری پرداخته و پاسخگوی بسیاری از نیازهای اطلاعاتی شده است.

استفاده از sms برای اطلاع رسانی خبری امکان ارسال اخبار و اطلاعات به متقاضیان در حد اقل زمان و در هر مکانی که تحت پوشش شبکه تلفن همراه باشد را مهیا ساخته و در حال حاضر نیز این خدمت توسط بنگاههای خبری و رسانه ای در ایران آغاز شده است.

اکنون می توان اخبار مورد نظر خود را در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی ، شهری ، سیاسی و فناوری اطلاعات  بر روی تلفن همراه دریافت کرد .

روزنامه همشهری نخستین روزنامه ای است که به این مهم همت گمارده  وارائه این سرویس با استقبال گسترده ای از سوی هموطنان مواجه شده است .

 در بررسی حاظر مخاطبین سرویس پیام کوتاه همشهری مورد مطالعه قرار گرفته اند و سعی شده است تصویر نسبتا جامعی از نیازها و نظرات آنها در حیطه تحقیق یعنی میزان رضایت از سرویس sms  روزنامه همشهری ارائه شود.

کلیات تحقیق
این تحقیق به منظوردست یافتن به  ارزیابی مشترکین از سرویس پیام کوتاه روزنامه همشهری انجام گرفته و بیانگر دیدگاههای آنان در این ارتباط است.

در این گزارش با به کارگیری نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تا بخشی از نظرات مخاطبین سرویسsms روزنامه همشهری گردآوری شود.

این گزارش حاصل جمع آوری پاسخ 400 نفر از مشترکین سرویس sms به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای موسسه همشهری است. این افراد به صورت تصادفی و بر اساس مراجعه به فهرست شماره تلفن‌های همراه انتخاب شدند.

ضرورت  تحقیق
1. ایجاد ارتباط دو سویه بین مشترکین سرویس sms و روزنامه همشهری.

2. توجه به بازخورد این سرویس و اهمیت مشارکت مخاطبین در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های آینده.

3. اتخاذ روش‌های مطلوب در جهت جلب رضایت مخاطبین سرویس sms همشهری.

اهداف  تحقیق
هدف کلی این تحقیق دستیابی به مجموعه اطلاعات و پاسخ هایی است که میزان رضایت مشترکین را از سیستم sms روزنامه همشهری بیان می کند تا در نهایت منجر به ارائه راهکار مناسب در جهت جلب رضایت مخاطبین شود.

نظرسنجی حاضر برای آگاهی از موارد زیر به اجرا درآمد:

1. طریقه آشنایی مشترکین با سیستم اطلاع رسانی الکترونیک (sms) همشهری.

2. سنجش میزان رضایت مشترکین از تعداد اخبارارسالی.

3. سنجش میزان رضایت مشترکین از تازگی اخبارارسالی.

4. سنجش میزان رضایت مشترکین از زمان دریافت اخبارارسالی.

5. میزان اهمیت ارسال منبع خبر از نظر مشترکین سرویس sms .

6. میزان کاربرد اخبار ارسالی برای مشترکین.

7. آبا مشترکین در قبال استفاده از این سیستم حاضرند هزینه ای پرداخت کنند و ماهیانه چقدر حاضرند بپردازند؟

روش نظرسنجی
در این پژوهش، از نظرات مشترکین sms به صورت تلفنی (نظرسنجی تلفنی) و به روش پیمایشی استفاده شده است. عددهای داخل جدول گرد شده است.

جامعه آماری
     جامعه آماری در این تحقیق شامل 230317 نفر مشترک sms همشهری است که روزانه اخبار را از طریق sms دریافت می کنند .

روش نمونه گیری
در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است به این طریق که با محاسبه حجم نمونه و بدست آوردن فاصله نمونه ها و با استفاده از جدول اعداد تصادفی نمونه گیری انجام شده است.

تعداد  نمونه
     400 نفر از مشترکین سرویس پیام کوتاه همشهری که روزانه اخبار را از طریق sms دریافت  می کنند .

زمان اجرای نظرسنجی
این نظرسنجی از تاریخ 23تا 25 بهمن ماه 1385 توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری انجام شده است.


چکیده:
طرح نظرسنجی حاضر، ‌به منظوردست یافتن به میزان رضایت مشترکین سرویس  پیام کوتاه روزنامه همشهری انجام گرفته است. یافته هایی از این طرح به دست آمده که در این بخش،‌به مهمترین نکته های آن پرداخته شده است.

1. 89 درصد  پاسخگویان را مردان و 11 درصد  را زنان  تشکیل می دهند.

2. بیشترین درصد پاسخگویان معادل 32 درصد، در گروه سنی 21 تا 25 سال قرار دارند بعد از آن گروه سنی 26 تا 30 سال با 23 درصد در رتبه دوم قرار دارند.

3. از میان پاسخگویان، 35درصد در مقطع دانشجو و فوق دیپلم ،33 درصد در مقطع لیسانس و بالاتر و26 درصد در مقطع دیپلم قرار داشتند، مقطع ابتدایی و راهنمایی کمترین درصد را به خود اختصاص دادند هر کدام معادل 1 درصد.

4. از میان  پاسخگویان، 89 درصد  از طریق اطرافیان ، ‌5 درصد  از طریق روزنامه همشهری و 4 درصد از طریق خبر مندرج در سایر روزنامه‌ها با سرویس sms همشهری آشنا شدند.

5. اکثریت  پاسخگویان، معادل 75 درصد در گروه عمومی عضو بودند.

6. از میان  پاسخگویان، 57 درصد از تازگی اخبار ارسالی راضی هستند، 29 درصد تاحدی راضی و 14 از تازگی اخبار ارسالی رضایت ندارند.
 
7. اکثریت پاسخگویان، معادل 35 درصد از تعداد خبرهای ارسالی تا حدودی راضی و معادل 34 درصد از تعداد خبرهای ارسالی رضایت ندارند.

8. از میان  پاسخگویان ، 49 درصد از زمان دریافت اخبار راضی هستند ، ‌ 26 درصد تاحدی راضی و 25 درصد از زمان دریافت اخبار ناراضی هستند.

9. اکثریت پاسخگویان، معادل 68 درصد ارسال منبع خبر برای آنها مهم است.

10. از میان  پاسخگویان ، 44 درصد تاحدودی ، ‌ 41 درصد به میزان زیاد و 15 درصد به میزان کم اخبار ارسالی برای آنها کاربرد دارد.

11. از میان  144 نفر پاسخگو که به غیر از موارد پرسیده شده با اشکالات دیگری در خبرهای ارسالی رو به رو شدند، 35 درصد معتقد بودند گزینش اخبار مناسب نیست و اخبار ارسالی اهمیت لازم را ندارد ، 29درصد اظهار داشتند اخبار روزانه ارسال نمی‌شود، یک روز درمیان و یا چند روز یکبار می‌آید.

از میان کسانی که اخبار را به صورت فارسی دریافت می‌کردند، 10 درصد به نامفهوم بودن اخبار، 6 درصد به کوتاه بودن اخبار و 4 درصد به غلط املایی اشاره کردند.  معادل 10 درصد اعلام کردند که به درخواست ما جهت تعیین و یا تغییر زبان خبر توجهی نمی‌شود و 6 درصد از پاسخگویانی که اخبار را به انگلیسی دریافت می‌کردند اعلام کردند که اخبار ارسالی کوتاه است.

همچنین اکثر پاسخگویان که در گروه عمومی عضو بودند اعلام کردند اخبار ورزشی برای آنها ارسال نمی شود و تقاضای ارسال آن را داشتند.

12. از پاسخگویان پرسیده شد که برای استفاده از این سرویس حاضرند ماهیانه چه مبلغی پرداخت کنند، 56 درصد اعلام کردند هزینه ای نمی پردازند، ‌ 18 درصد زیر پانصد تومان و 8 درصد پانصد تا هزار تومان حاضرند پرداخت کنند.

جنس پاسخگویان   
جدول شماره 1 جنس پاسخگویان را نشان می دهد. بر اساس جدول، 89 درصد  پاسخگویان را مردان و 11 درصد  را زنان  تشکیل می دهند.

جدول شماره  1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس

 

جنس تعداد  درصد 
مرد 356  89 
زن 44  11 
جمع 400  100 

 


سن پاسخگویان
جدول شماره 2 نشان می دهد که پاسخگویان در چه گروه سنی قرار دارند ازمیان 400 نفر پاسخگو 32 درصد بین 21 تا 25سال ، 23درصد  بین 26  تا30 سال و 1 درصد بین 46 تا 50  سال سن دارند.

جدول شماره 2- توزیع پاسخگویان بر اساس سن

 

سن تعداد  درصد 
21-25 سال 127  32 
26-30 سال 91  23 
36-40 سال 53  13 
18-20 سال 46  12 
31-35 سال 41  10 
41-45 سال 29 
51 - 60سال
46 - 50سال
جمع 400  100 

 

 

سطح تحصیلات
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 3 از میان 400 نفر پاسخگو، 35 درصد در مقطع دانشجووفوق دیپلم ، 33 درصد در مقطع لیسانس و بالاتر و 26 درصد در مقطع دیپلم قرار داشتند، مقطع ابتدایی و راهنمایی کمترین درصد را به خود اختصاص دادند هر کدام 1 درصد.

جدول شماره 3- توزیع پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات 

 

میزان تحصیلات تعداد  درصد 
دانشجووفوق دیپلم 140  35 
لیسانس و بالاتر 133  33 
دیپلم 102  26 
دبیرستان 15 
راهنمایی
ابتدایی
جمع 400  100 

 

طریقه آشنایی مشترکین با سیستم sms همشهری
 بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 4 از میان  400 نفر پاسخگو 89 درصد  از طریق اطرافیان ، ‌5 درصد  از طریق روزنامه همشهری، 4 درصد از طریق خبر مندرج در سایر روزنامه‌ها و 1 درصد از طریق خبر مندرج در سایتها و نمایشگرهای شهری با سیستم sms همشهری آشنا شدند.  

جدول شماره 4– توزیع پاسخگویان بر اساس نحوه آشنایی با سیستم sms همشهری

 

نحوه آشنایی با سیستم sms همشهری تعداد  درصد 
از طریق اطرافیان 357  89 
از طریق روزنامه همشهری 20 
خبر مندرج در سایر روزنامه‌ها 17 
خبر مندرج درسایتها
نمایشگر‌های شهری
جمع 400  100 

 

گروه‌های خبری که پاسخگویان در آن عضو هستند
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 5 ، از میان  400 نفر پاسخگو،  75 درصد در گروه عمومی، 10درصد در گروه سیاسی، 6 درصد در گروه اقتصادی ، 5 درصد در گروه ورزشی و 1 درصد در گروه‌های اجتماعی، شهری، فرهنگی و IT به صورت جداگانه عضو هستند.
 
جدول شماره 5- توزیع پاسخگویان بر اساس عضویت در گروه‌های خبری

 

گروه‌های خبری تعداد  درصد 
گروه عمومی 302  75 
گروه سیاسی 39  10 
گروه اقتصادی 26 
گروه ورزشی 22 
گروه اجتماعی
گروه شهری
گروه فرهنگی
گروه IT
جمع 400  100 

 


میزان رضایت مشترکین از تازگی اخبار
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 6، از میان 400 نفر پاسخگو، 57 درصد از تازگی اخبار ارسالی راضی هستند، 29 درصد تا حدی راضی و 14 درصد از تازگی اخبار ارسالی رضایت ندارند.

 جدول شماره 6- توزیع پاسخگویان بر اساس میزان رضایت از تازگی اخبار

 

میزان رضایت از تازگی اخبار تعداد  درصد 
راضی 228  57 
تاحدی راضی 118  29 
ناراضی 54  14 
جمع 400  100 

 

میزان رضایت مشترکین از تعداد خبر‌های ارسالی
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 7 ، از میان  400 نفر پاسخگو، 35 درصد تا حدی از تعداد خبرها راضی هستند، ‌ 34 درصد ناراضی و 31 درصد از تعداد خبرهای ارسالی راضی هستند.

جدول شماره 7-  توزیع پاسخگویان بر اساس میزان رضایت از تعداد خبر‌ها

 

میزان رضایت از تعداد خبر‌های ارسالی تعداد  درصد 
تاحدی راضی 140  35 
ناراضی 134  34 
راضی 126  31 
جمع 400  100 

 

میزان رضایت مشترکین از زمان دریافت اخبار
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 8، از میان  400 نفر پاسخگو، 49 درصد از زمان دریافت اخبار راضی هستند ، ‌ 26 درصد تاحدی راضی و 25 درصد از زمان دریافت اخبار ناراضی هستند.

جدول شماره 8-  توزیع پاسخگویان بر اساس میزان رضایت از زمان دریافت اخبار

 

میزان رضایت از زمان دریافت اخبار تعداد  درصد 
راضی 195  49 
 تاحدی راضی 103  26
ناراضی 102  25 
جمع 400  100 

 

 

میزان اهمیت ارسال منبع خبر از نظر مشترکین
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 9، از میان  400 نفر پاسخگو، 68 درصد به میزان زیاد،  24 درصد به مقدار کم و 8 درصد تاحدودی ارسال منبع خبر برای آنها مهم است.

جدول شماره 9-  توزیع پاسخگویان بر اساس اهمیت ارسال منبع خبر

 

میزان اهمیت ارسال منبع خبر تعداد  درصد 
زیاد 271  68 
کم 97  24 
تاحدودی 32 
جمع 400  100 

 

میزان کاربرد اخبار ارسالی از نظر مشترکین
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 10، از میان  400 نفر پاسخگو، 44 درصد تاحدودی، ‌ 41 درصد به میزان زیاد و 15 درصد به میزان کم اخبار ارسالی برای آنها کاربرد دارد.

جدول شماره 10-  توزیع پاسخگویان بر اساس میزان کاربرد اخبار ارسالی

 

میزان کاربرد اخبار ارسالی تعداد  درصد 
تاحدودی 177  44 
زیاد 165  41 
کم 58  15 
جمع 400  100 

 

اشکالات دیگر اخبار ارسالی از نظر پاسخگویان
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 11 ، از میان  144 نفر پاسخگو که به غیر از موارد پرسیده شده با اشکالات دیگری در خبرهای ارسالی رو به رو شدند، 35 درصد معتقد بودند گزینش اخبارمناسب نیست و اخباری ارسال می شود که اهمیت لازم را ندارد، 29درصد اظهار داشتند اخبار روزانه ارسال نمی‌شود، یک روز درمیان و یا چند روز یکبار می‌آید.

از میان کسانی که اخبار را به صورت فارسی دریافت می‌کردند، 10 درصد به نامفهوم بودن اخبار، 6 درصد به کوتاه بودن اخبار و 4 درصد به غلط املایی اشاره کردند، 10 درصد اعلام کردند که به درخواست ما جهت تعیین و یا تغییر زبان خبر توجهی نمی‌شود و 6 درصد از پاسخگویانی که اخبار را به انگلیسی دریافت میکردند اعلام کردند که اخبار ارسالی کوتاه است.
 
  جدول شماره 11- توزیع پاسخگویان بر اساس اشکالات دیگر اخبار ارسالی

 

اشکالات دیگر اخبار ارسالی تعداد  درصد 
گزینش نامناسب اخبار 50  35 
روزانه ارسال نمی شود 42  29 
نامفهوم است(فارسی) 15  10 
عدم توجه به زبان درخواستی 15  10 
خبر کوتاه است(انگلیسی)
خبر کوتاه است(فارسی)
غلط املایی (فارسی)
جمع 144  100 

 


مشترکین چه مبلغی را ماهیانه جهت استفاده از این سرویس حاضرند بپردازند
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 12، از میان  400 نفر پاسخگو، 56 درصد اعلام کردند هزینه ای نمی پردازند، ‌م 18 درصد زیر پانصد تومان، 8 درصد پانصد تا هزار تومان، 5 درصد  هزار تا 2 هزار تومان و 4 درصد 2 هزار تومان به بالا ماهیانه حاضرند پرداخت کنند. 9 درصد به این سوال جوابی ندادند.

جدول شماره 12-  توزیع پاسخگویان بر اساس مبلغی که ماهیانه حاضرند بپردازند

 

مقدار هزینه پرداختی تعداد  درصد 
پرداخت نمی‌کنم 223  56 
زیر پانصد تومان 73  18 
پانصد تا هزار تومان 32 
هزار تا 2 هزار تومان 19 
2 هزار تومان به بالا 16 
بدون جواب 37 
جمع 400  100 

 

پراکندگی شماره تلفن‌های همراه در نمونه آماری
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 13 به ترتیب میزان پراکندگی، از میان 400 شماره تلفن همراه، 34 درصد پیش شماره 0912،  15 درصد پیش شماره 0913،  13 درصد پیش‌شماره 0916 ، 8 درصد پیش شماره 0914 و 0918،  7 درصد پیش شماره 0917 و 6 درصد پیش شماره 0915 بوده‌اند.

جدول شماره 13- توزیع پاسخگویان بر اساس گد شماره تلفن‌های همراه

 

کد شماره تلفن‌های همراه تعداد  درصد 
0911 37 
0912 135  34 
0913 59  15 
0914 30 
0915 27 
0916 52  13 
0917 29 
0918 31 
جمع 400  100 

 

مدیر طرح: سرورالسادات قاضي زاده هاشمی

همکاران : شبنم چهره ، فریده درفشی ، سمیه گایگانی، فریده حیدرنژاد

مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری

کد خبر 16881

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز