مجموع نظرات: ۰
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۵ - ۰۹:۰۸
۰ نفر

همشهری آنلاین: جستار ماه مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای همشهری با عنوان "شهر و زیبایی" در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

زیبایی شناسی شهری دربهبود کیفیت سطح زندگی جامعه شهری وتوسعه مطلوب شهرها نقش مهمی دارد. گرچه ممکن است شهر زیبا مفهومی آرمانی جلوه کند، می‌توان از راه فهم و تجربه به ضوابطی برای آن دست یافت.

هدف از این نشست که 14 آذر ماه از ساعت 17 تا 20 برگزار می‌شود، طرح اندیشه ها و اقداماتی است که قصد آنها ایجاد انسجامی نو در زندگی شهری و برقراری پیوندی محکم ترمیان علم و هنر، طبیعت ، شکل ، عملکرد ومعنی زندگی جمعی است.

بر اساس دیدگاه‌های موجود "علم" یافتن یا کشف تناسب یا هماهنگی میان امور این عالم و"هنر" ارائه این تناسب یا هماهنگی است .

فلسفه زیبایی شناسی بیان کننده اسرار هماهنگی ها و همخوانی پدیده ها با یکدیگر است. با قرین شدن اجزای متمایز و منفک ، وحدت شکل حاصل می‌شود و تفکیک و انسجام در کنارهم حسن و کمال پدید می آورند.

 مهم آن است که توان این اجزا را برای هماهنگی دریابیم و نسبت به نتایج حاصل از این هماهنگی شناخت پیدا کنیم.

زیبایی شناسی شهری شامل موضوعات عمده‌ای چون طراحی شهری ،منظر طبیعی شهر، سیمای فضاهای شهری ، اثاثیه و علائم شهری ، هماهنگی شکل بناها و فضاها درنظر مردم است که امید است جستار این ماه فرصت مناسبی برای مطرح شدن این موضوعات فراهم آورد.

به اعتقاد برگزار کنندگان این جستار ، نتایج این نشست می تواند زمینه ساز ارائه پاسخ به برخی پرسش ها ی این حوزه از مطالعات نظری، تامین کننده بصیرت ضروری برای  تدوین سیاست ها و شناسایی ضوابط زیبایی شناختی درزندگی شهری باشد.

سخنرانان جستار این ماه :

 موضوع سخنرانی

سخنران

زیبایی شناسی و فضاهای شهری

دکتر حسن احمدی

زیبایی شناسی شهری از دیدگاه مردم

دکتر ناصر براتی

زیبایی شناسی و طراحی شهری

دکتر جهانشاه پاکزاد

زیبایی شناسی و انسجام در شکل شهر

دکتر نوین تولایی

مفاهیم زیبایی شناسی شهری

دکتر عبدالهادی دانشپور

نقش عناصر طبیعی در زیبایی شناسی  شهری

دکتر مجید زارعی

مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای روزنامه همشهری

کد خبر 9903

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار شهری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

اخبار بازار و کسب و کار

خواندنی‌ها