سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۵ - ۱۵:۱۷
۰ نفر

هلن صدیق بنای: برای درک آنچه که کودکان در باره تلویزیون می اندیشند، باید به آنچه که در باره آن می‌گویند، به دقت گوش داد.

 واضح است که گفته های آنها حاوی اطلاعات غنی است. اگر چه این اطلاعات به خودی خود معنایی ندارند. مسئله کلیدی که در باره اندیشه ها ، دانسته ها و اعمال کودکان در تحقیقات محققان وجود دارد این است که واقعا کودکان در شروع و پایان بحث ها  خود چه می گویند. بدین منظور نیازی به انعکاس افکار، رفتارها، باورها و عملکردهای آنها نیست.

زبان یک ابزار طبیعی ساده برای انعکاس و انتقال عقاید نیست. اما واسطه ایی برای ساختن واقعیت های خاص و یک تعامل اجتماعی است. بنابراین ساختن واقعیت ها در زبان موضوعی برای گفتگو است. به خصوص در یک زمینه تحقیقاتی یا فرهنگی در رابطه با آنچه که کودکان می گویند.این تحقیقات ممکن است تحت تاثیر عوامل کلیدی دیگری هم مانند عوامل زیر قرار گیرند.

موقعیت ها

• موقعیت اجتماعی در زمانی که تبادلی صورت می گیرد. دریافت ها و مشاهده ات رسمی و غیر رسمی مانند  (کلاس درس، خارج از مدرسه و یا در خانه)
• انتظارات آنها توسط همسالانشان قابل درک است
• استنباط آنها از و وضعیت اجتماعی برای تحریک همسالانشان
• چگونگی هدایت نظریاتشان درهنگام شروع و پایان بحث های مورد نظرشان
• فهم موقعیت عمومی در زمان تبادل موضوعی(متاثر از آنجه که می شنوند، می نویسند  و یا درک حاصله)
• عواملی که به انتخاب گفته یا بیانی مناسب منجر شود

موضوعات مورد بحث

• دانش آنها از موضوعات مورد بحث
• میزان جدال آمیز بودن بحث ها
• اهمیت ، درک و برقراری ارتباط با موضوع
• میزان اهمیت و توجه دیگران به موضوع
• هوشیاری آنها درمسائل و نحوه ایجاد و مشارکت در بحث های جدال آمیز
• میل به بزرگ نمایی و تقلید از رفتار بزرگسالان در بر خورد با هم سالان خود
• موضوعاتی که با توسعه آنها پاسخ ها ی اجباری به دنبال دارد.
• عواملی که در درک موضوع تاثیر می گذارد(عوامل ترقی ، تجربه و غیره)

با دیگر همسالان

• با حضور و یا غیاب بزرگسالان (محققان ، معلمان و والدین) و دیگر همسالان آنها
•  آشنایی و سازگاری با همسالان و نوع روابط آنها با یکدیگر (شامل تفاوت های اجتماعی ، دوستی ها ، بحرانهای تبادلی پیش از موعد)
• اولویت ها وتمایلات مصاحبه کنندگان(دیدارکنندگان)
• گروههای پویا: شامل چگونگی رقابت گروه ها و احوال مشترک یک گروه است

عوامل فردی

• برنامه کارهای شخصی (ممکن است ارتباطی کمی با موضوع داشته باشد)
• تمایل به توجه و یافتن جنبه های لذت بخش موضوعی که برای یک  فرد پیش آمده است  (باکینگهام 1993 Buckingham )
• اولویت ها ( مزیت ها) ، لذت ها و سلیقه ها (ذوق های) شخصی (که امکان تاثیر گذاری جنسیت در آنها وجود دارد)
• حال (خلق) آنها (برای نمونه شوخی ها ، هیجانات ، هماهنگی ها) اینها می تواند نوع نشست های گروه را مشخص کنند.
• حالت های شخصی آنها (برای مثال : پیچیده ، غرغررو ، انتقادی ، بیطرفی  و صلابت) که ممکن است در طی دوره تحصیلی تغیرکرده و یا متفاوت از آنچه در موقعیت ها پذیرفته شده اند ، باقی بمانند .
• پرورش شخصیت آنها با شناسه های اجتماعی (مانند: کلاس، سن، جنسیت و مشخصه نژادی)
• پیروی از شخصیتی راسخ و قاطع در بحث های گروهی (با اینکه باکینگهام در سال 1993 Buckingham  )آن را مطرح کرد اما بعد ها این مسئله غیر متداول شد
• قدرت های محدود اجرایی آنها بخصوص در عوامل وابسته به زبان شناسی ، قابلیت دستور زبان ( یافته های نوام چامسکی Noam Chomsky که هیچ محدودیتی برای دستور زبان در آن قائل نیست)، قابلیت های ارتباطی ( یافته های دل هیمز Dell Hymes) و مشکلات یادآوری.

تاثیر یک محقق در این باره قابل توجه است. یک محقق درمطالعه ساختار واقعیت به میزان محققانی که آن را مطالعه کرده اند، درگیر است.

همه آنچه که باکینگهام  به عنوان پیشنهاد ارائه می دهد ، "مطالعه گفتگو های کودکان" است. (در کتاب تاکید های من در سال 1993)  در این کتاب درک ضمنی استعاره ها ی موجود در بین کودکان تا حد امکان ذکر و تفسیر شده است. همه آنها همان رویدادهای عینی را بازگو می کنند.

بنابر این اظهارات کودکان به طور کلی وابسته به وضعیت اجتماعی آنها است. برای نمونه گفته های کودکان در بحث های کلاس درس با گفته هایی که در بحث های گروهی و گفتگو های غیر رسمی در خیابان به زبان می آورند، بسیار متفاوت است.این مقوله وسیعی از قدرت است (و بحث گروهی بهم پیوسته).

آنچه که گفته شد شرحی از قدرت روابط مورد بحث در زمینه ارتباطی است. از این رو،  قدرت ارتباط و روابط بین کودکان و بزرگسالان خواه محققان، معلمان و والدین بطور محسوسی نامتقارن است.

مرکز تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری

کد خبر 2304

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز