پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۵ - ۰۷:۱۴
۰ نفر

گل کجای زندگی شما را پر می‌کند، مرکزمطالعات و تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری این بار تحقیقی را در مورد "گل" انجام داده است. نتایج این تحقیق خواندنی است.

پیشگفتار

از نظر بسیاری از ایرانیان گل محمدی مظهر زیبایی و سرزندگی و هدیه لطیف خداوند به انسان ها، و یادآور خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام است.

گل همواره نماد زیبایی و سرزندگی بوده است به همین علت وقتی به شخصی گل هدیه می کنید، علاوه بر اینکه او را سرشار از حیات و سرزندگی می کنید، به او این احساس را می دهید که او برایتان عزیز و گرامی است. ابراز علاقه از طریق هدیه کردن دسته گل های زیبا باعث افزایش علاقه می شود.

ایران از دیر باز به کشور گل ‌شناخته می شده است و شاید  ایرانیان نخستین ملتی بودند که به یکدیگر گل هدیه می دادند. سنگ نگاره های تخت جمشید با گل و غنچه هایی که در دستان داریوش است بیشتر از 2500 سال قدمت دارد.

این نشان دهنده پیشینه گل و رسم هدیه دادن آن در ایران عهد باستان است. در باب مراسم گل افشانی و تهیه تاج گل و گل آرایی در عصر هخامنشیان مورخان و نویسندگان مطالب قابل توجه بسیاری نوشته اند.

بعد از اسلام گل و دسته گل در نزد ایرانیان حرمت و اعتبار خود را حفظ کرد و شاید ارجمند تر شد. مطابق برخی نقل قول ها اعتباری که مردم به گل سرخ می دادند از سخنی منسوب به حضرت محمد (ص) مایه داشت، که فرموده بود: به شب معراج گل از عرق من آفریده شد.

مقدمه

واحد نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات روزنامه همشهری به منظور کسب نظرات مردم در تاریخ های 15و 16 آبان ماه 1385 اقدام به نظرسنجی درباره گل   کرد که گزارش حاضر نتیجه آن است. در این نظرسنجی درباره نظرات مردم در باره گل سوال شده است.

کلیات تحقیق

در این گزارش با به کارگیری از نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن  آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تا بخشی از نظرات مردم جامعه را درباره گل بدست آوریم.

این گزارش حاصل جمع آوری نظرات 300 پاسخگوی به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی است که ازمیان افراد جامعه به صورت تصادفی انتخاب شده و با آنها تماس گرفته شده و به  مورد اجرا درآمده است.

اهداف  تحقیق

هدف این پژوهش آگاهی از نظرات مردم درباره گل و نحوه استفاده آنها از گل در مناسبت‌های مختلف و دیدگاه آنها در مورد زیبایی شهر تهرا ن به وسیله گل  بوده است.

روش نظرسنجی

در این پژوهش، از نظرات عامه مردم استفاده شده که به صورت تلفنی و به روش (نظرسنجی تلفنی) پیمایشی، نمونه گیری تصادفی انجام گردیده است.

جامعه آماری

 جامعه آماری در این تحقیق شامل 300نفر از مردم شامل مرد و زن است. لازم به ذکر است که از این تعداد 178 نفر زن و تعداد 122مردهستند.

اهداف نظرسنجی

1-  بیشترین گلی که دوست دارند.
2- آیا گل در منزل نگهداری می کنند.
3-  در چه مناسبتهایی گل هدیه می دهند
4- آخرین باری که به کسی گل هدیه داده اند و یا گل هدیه گرفته اند چه زمانی بوده است.
5- آیا دوست دارند گل هدیه بگیرند و یا چیز دیگر
6- اگر جای شهرداری بودید چه گلی می کاشتند.
8- گل را نشانه چه می دانند.
9-شاخص های فردی شامل سن و جنس و ....

چکیده:

از میان پاسخگویان بیشترین درصد پاسخگویان را زنان تشکیل می دهند و بالاترین درصد علاقه مردم به گل مریم است و گل را بیشتر به عنوان هدیه می پسندند و گل را بیشتر نشانه دوستی،‌محبت و نزدیکی می دانند و اگر به جای شهردار تهران باشند بیشتر گلهای بادوام و خوشبو و متنوع و رنگارنگ در خیابانها و میدان می کارند.

زمان اجرای نظرسنجی

 این نظرسنجی در شانزدهم آبان ماه 1385 توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات   رسانه ای روزنامه همشهری بصورت تلفنی انجام شده است.

توصیف یافته‌ها

جنس پاسخگویان

جدول شماره 1 جنس پاسخگویان را نشان می دهد. بر اساس جدول از میان پاسخگوین(59.3درصد)  زنان و  (40.7) درصد را مردان  تشکیل می دهند.

جنس تعداد درصد
زن    178 59.3
مرد 122 40.7
جمع 300 100
جدول شماره 1- جنس پاسخگویان

سن پاسخگویان

جدول شماره 2 نشان می دهد که پاسخگویان در چه گروه سنی قرار دارند و بالاترین درصد از پاسخگویان بین 31 تا 35 سال  قرار دارند که شامل 18 درصد از پاسخگویان می شوند و کمترین درصد که معادل 2/5 است گروه سنی بالاتر از 60 را شامل می شوند.

سن تعداد درصد
14 - 20 سال 45 14.8
21 - 25 سال 40 13.4
26- 30 سال 47 15.7
31- 35 سال 54 18
36- 40 سال 37 12.4
41 - 45 سال 17 5.6
46 - 50 سال 21 7.1
51 -60 سال 23 7.6
60 سال به بالا 16 5.2
جمع 300 100
جدول شماره 2- سن پاسخگویان

سطح تحصیلات

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 3 از میان 238نفر پاسخگو تعداد 119نفرمعادل (39.7 درصد) در مقطع دیپلم و تعداد 61 نفر معادل (3/20درصد )در مقطع لیسانس و بالاتر  و تعداد 14 نفر معادل (7/4 درصد) بی سواد هستند.

میزان تحصیلات تعداد درصد
بی سواد 14 4.7
زیر دیپلم 76 25.3
دیپلم 119 39.7
فوق دیپلم 21 7
دانشجو 9 3
لیسانس و بالاتر 61 20.3
جمع 300 100
                        جدول شماره 3- سطح تحصیلات پاسخگویان

نام گل مورد علاقه شما  چیست؟

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 4 از میان  پاسخگویان معادل 3/5 درصد هیچ گلی را دوست ندارند و بیشترین علاقه مردم به گل رز است که معادل 39 درصد می باشد. و به ترتیب گل های مریم، محمدی،یاس، نرگس و....... مورد علاقه مردم است. که در جدول زیر به طور کامل بیان شده است.

نام گل تعداد در صد
هیچ گلی را دوست ندارند 16 5.3
مریم 68 22.7
رز 117 39
نرگس 19 6.3
یاس 20 6.7
زنبق 1 0.3
گلایل 2 1
میخک 3 1
محمدی 29 9.7
سایر گل ها 16 5.3
گل‌های آپارتمانی 4 1.3
همه گل‌ها 4 1.3
جمع 300 100

جدول شماره 4- نام گل مورد علاقه

آیا در خانه گل نگهداری می کنید

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 5 ازمیان 300 نفر از پاسخگویان معادل 6/55 درصد به دلایل مختلف از جمله کوچک بودن منزل و یا آشنا نبودن به روش نگهداری گل در منزل گل نگهداری نمی کنند و 3/44 درصداز پاسخگویان در منزل خود از گل نگهداری می کنند و بیشترین آمار مربوط به گل های آپارتمانی می باشد که معادل 7/17 درصد است.

نگهداری از گل تعداد درصد
نگهداری می‌کنم 133 44.3
نگهداری نمی‌کنم 167 55.6
جمع 300 100

جدول شماره 5- نظر پاسخگویان درباره نگهداری از گل در منزل

به چه مناسبت هایی به دیگران هدیه می دهید؟

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 6  از میان 300 نفر پاسخگو معادل 7/10 درصد به    مناسبت های گوناگون به دیگران هدیه نمی دهند و بیشترین میزان مربوط به عیدها و جشن ها است که معادل 3/19 درصد را تشکیل می دهد. و 2/6 درصد مربوط به روز معلم، مراسم عزا،‌ تشکر و غیره...... می باشد.
 

مناسبت تعداد درصد
گل هدیه نمی‌دهند 32 10.7
تولد 51 17
سالگرد ازدواج 10 3.3
روز پدر 3 1
روز مادر 9 3
دیدار دوستانه 6 2
عیادت مریض 8 2.7
به دنیا آمدن فرزند 1 0.3
عیدها و جشن های شادی 58 19.3
همه موارد بالا 56 18.7
سایر مناسبت‌ها 6 2
بی مناسبت 22 10.2
تولد و روز مادر 2 0.7
تولد و عیادت مریض 3 1
تولد وعید ها 18 6
روز پدر و روز مادر 5 1.7
جمع 300 100

 جدول شماره 6- به چه مناسبت هایی به دیگران هدیه می دهید

آخرین بارکه پاسخگو گل هدیه گرفته است

بر اساس آمار 7 مندرج در جدول شماره 8 از میان 300 نفر پاسخگو47 نفر گل هدیه نگرفته اند و از میان  253 نفر پاسخگوی باقیمانده که گل هدیه گرفته اند  معادل (5/58 درصد) مربوط به دو ماه تا یکسال پیش است و معادل 2/20 درصد به خاطر نمی آوردند که چه زمانی گل دریافت‌کرده اند.

زمان دریافت گل تعداد درصد
هفته پیش 27 10.7
دو هفته پیش 8 3.2
سه هفته پیش 3 1.2
ماه پیش 16 6.3
بین 2 تا 12 ماه پیش 148 58.5
یادم نیست 51 20.2
جمع 253 100

جدول شماره 7-  آخرین بار که به پاسخگو گل هدیه گرفته است

آخرین بار که پاسخگو یان گل به دیگران هدیه داده است

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 8 از میان 300 نفر پاسخگو53 نفر گل هدیه نداده اند  و از میان 247 نفر پاسخگوی باقیمانده که گل هدیه داده اند معادل (3/56درصد) مربوط به دو ماه تا یکسال پیش است و معادل 5/8درصد به خاطر نمی آوردند که چه زمانی گل هدیه داده اند.

زمان بردن گل تعداد درصد
هفته پیش 13 15.8
دو هفته پیش 4.7 5.7
سه هفته پیش 3.3 4
ماه پیش 8 9.7
بین 2 تا 12 ماه پیش 46.3 56.3
یادم نیست 7 8.5
جمع 247 100

جدول شماره 8-  آخرین بار که پاسخگو گل به دیگران  هدیه داده است

دوست دارید گل هدیه بگیرید یا چیز دیگر

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 9 معادل (4 درصد) به این سئوال پاسخ نداده اند و از میان 282 نفر پاسخگوی باقیمانده 3/49 درصد گل و 4/35درصد چیز دیگر را انتخاب کردند و 5/11درصد هم عنوان کرده اند که گل همراه با چیز دیگر را با هم می خواهند. و 8/3درصد هم بیان کردند که بستگی دارد چه کسی به آنها هدیه بدهد. 

چه چیزی را به عنوان هدیه می‌خواهید تعداد درصد
گل 142 49.3
چیز دیگری به غیر از گل 102 35.4
بستگی به شخص هدیه دهنده دارد 11 3.8
گل و چیز دیگر 33 11.5
جمع 282 100

جدول شماره 9- دوست دارید گل هدیه بگیرید یا چیز دیگر

اگر جای شهردار باشید در تهران چه گلی می کاشتید.

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره  10،  36 نفر به این سئوال پاسخ ندادند و از 264 نفر باقیمانده    معادل  ‌( 9/37 درصد) عقیده دارند که گلهای بادوام، فصلی،‌ رنگی،‌ خوشبو و همه گلها را می کاشتند و2/29 درصد گل رز در خیابانها و میادین شهر می‌کاشتند.

نام گل تعداد درصد
مریم 25 9.5
رز 77 29.2
نرگس 7 2.7
یاس 6 2.3
محمدی 16 6.1
گل‌های با دوام و خوشبو و ... 100 37.9
همه گل‌ها 11 4.2
بین 2 تا 4 نوع گل 15 5.7
درخت و شمشاد 7 2.7
جمع 264 100

گل نشانه چیست

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 11،‌18 نفر پاسخ نداده اند و از 282 نفر باقیمانده معادل (7/39 درصد) گل را نشانه نزدیک بودن و (7/4 درصد) گل را نشانه عشق و علاقه و (3/25 درصد) گل را نشانه محبت و دوست می‌دانند.

گل مظهر تعداد درصد
عشق و علاقه 34 12.1
دوستی و محبت 134 47.5
زیبایی 54 19.1
تازگی و طراوت و شادابی 56 19.9
ظرافت و لطافت 4 1.4
جمع 300 100

  جدول شماره 11- گل نشانه چیست

  • مدیر طرح: فاطمه یزدانی
  • همکاران: شبنم چهره،‌ سرور قاضی‌زاده هاشمی

مرکزمطالعات و تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری

کد خبر 8482

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز