مرکز مطالعات و تحقیقات رسا‌نه‌ای روزنامه همشهری در ادامه برگزاری نشست‌های علمی‌خود با نام جستار ماه، نشستی را با حضور کارشناسان و صاحب نظران برگزار می‌کند.

عنوان جستار این ماه، رسانه، شهر و شهروندی است. در این نشست به بررسی ارتباط و تاثیر رسانه بر شهر و شهروندی پرداخته خواهد شد.

در این جلسه، دکتر محمد سعید ذکایی در مورد رسانه‌ها و آموزش شهروندی، دکتر بهزاد دوران در زمینه طرح نظری برای تعیین محورها و زیرمحورهای پژوهش،دکتر محمود شهابی در مورد سواد رسانه‌ای و شهروندی دیجیتال،دکتر مسعود کوثری درباره رسانه و شهروندی فرهنگی و محمدرضا طهماسب‌پور با موضوع نگاهی به روند شکل گیری زمینه‌های تصویری هویت فردی در تاریخ عکاسی ایران، سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز 9 خرداد ازساعت 17 تا 20 در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در پل گیشا، سالن شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی برگزار می‌شود.

کد خبر 23069

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار