پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۸۶ - ۰۶:۱۳
۰ نفر

همشهری آنلاین: عید امسال سفر رفتید یا در خانه ماندید؟ مرکز مطالعات رسانه‌ای روزنامه همشهری به سراغ تهرانی‌ها رفته و از آنها دلایل سفر رفتن و یا نرفتنشان را پرسیده‌است.

پیشگفتار
سابقه و تاریخ نشان می‌دهد در آیین کهن نوروزی، مردم فرا رسیدن بهار، فصل رویش و جوشش و زنده شدن طبیعت را پیوسته با شکرگذاری، زیارت، سیر و سفر و سیاحت گرامی داشته‌اند. گشت و گذار در دامان سرسبز و پر مهر طبیعت و برخورداری از هوای پاک و صفای چشم‌اندازهای زیبا را مایه شکوفایی، سر زندگی و حکم داروی شفا بخشی دانسته‌اند برای رفع خستگی‌ها، دلمردگی‌ها و کسب شادابی، آمادگی و توان تازه جهت استمرار فعالیت در سال جدید و پیوسته این آیین در ایام نوروز تکرار شده و می‌شود و از آنجا که مدارس در ایام نوروز تا ۱۴ فروردین تعطیل است، فرصت خوبی برای سفر کردن به دست می‌آید.

پس گروه کثیری از مردم به شهرهای دیگر و نقاط خوش آب و هوا ی کشور که در ایام نوروز از آب و هوای معتدل برخوردار است، سفر می‌کنند. ا

ما این سفرها نیز خالی از دید و بازدید نیست. مردم به دیدار یکدیگر می‌‌روند و دیگران را به شام و ناهار دعوت می‌کنند. سفرهای زیارتی نیز که از دیرباز مرسوم بوده، همچنان رونق دارد. به این معنی که عده زیادی شب عید به قم یا مشهد می‌‌روند و پس از یکی دو روز به خانه و کاشانه خود باز می‌‌گردند.

با وجود نا مساعد بودن هوا و بارندگی مداوم در بیشتر مناطق توریست پذیر کشور، میزان سفرهای نوروزی در روزهای آغازین سال ۸۶ بسیار چشمگیر بود و رکوردی جدید بر جای گذاشت ، بر اساس آمار‌های منتشر شده در تعطیلات نوروزی امسال بیش از ۴۵ میلیون سفر به مناطق مختلف کشور صورت گرفته است  که وجود این تعداد مسافر در شهرهای توریست پذیر کشور امکانات وی‍ژهای را طلب می کند ، صد البته، آرامش و امنیت، کاهش هزینه‌های سفر و فراهم کردن امکانات رفاهی و تسهیلات می‌توانسته و می تواند در افزایش آن دخالت داشته باشد.

به جز امنیت و آرامش که بحمدالله در مملکت حاکم است و تامین آن بر عهده قوای نظامی و انتظامی است ، آیا برای رونق سفر‌های نوروزی اقدامی شده است ؟ آیا برای تشویق و ترغیب گردشگر داخلی در این ایام ، قیمت هتل و مهمان پذیر و مراکز اقامتی را کاهش داده‌اند؟   آیا هزینه بلیط وسایل نقلیه مسافرتی اعم از زمینی ، هوایی و ریلی نسبت به دیگر ایام کاهش یافته یا گشایشی در تهیه آن فراهم شده است؟

به منظور دستیابی به پاسخی برای این پرسشها واحد نظر‌سنجی مرکز مطالعات و تحقیقات روزنامه همشهری اقدام به انجام یک نظر سنجی تلفنــــی از مردم تهران نموده  که نتایج ذیل از آن حاصل شده است :

کلیات تحقیق
در این گزارش با به کارگیری نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، دلایل رضایت و عدم رضایت پاسخگویان از مسافرت خود در نوروز امسال و همچنین دلایل به مسافرت نرفتن آن دسته از پاسخگویان که سفر نوروزی نداشته اند بررسی شده است. 

این گزارش حاصل جمع آوری پاسخ 1200نفر از مردم تهران به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی تلفنی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای موسسه همشهری است. این افراد به صورت تصادفی و بر اساس مراجعه به فهرست شماره تلفن ها (از 22000000 الی 88999999) انتخاب شدند. در این گزارش نظر کسانی که تمایل به پاسخگویی به تمام پرسش های تحقیق را داشته اند، منعکس شده است.

اهداف  تحقیق
هدف کلی این تحقیق دستیابی به مجموعه پاسخ هایی است که میزان رضایت و یا عدم رضایت پاسخگویان را از سفرهای نوروزی نشان می دهد.

روش نظرسنجی
در این پژوهش، از نظرات عامه مردم به صورت تلفنی (نظرسنجی تلفنی) به روش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. عددهای داخل جدول گرد شده است.

جامعه نمونه
در این تحقیق نمونه آماری شامل  1200 نفر از مردم تهران است لازم به ذکر است که از این تعداد  33درصد مرد و 67درصد زن هستند.

زمان اجرای نظرسنجی
این نظرسنجی از تاریخ 25تا 27 فروردین ماه 1386 توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری انجام شده است.

پرسشهای تحقیق

1- آیا پاسخگویان نوروز امسال به مسافرت رفته اند؟
2- دلایل به مسافرت نرفتن پاسخگویان     
3- پاسخگویان به کدام شهر سفر کرده اند؟
4- آیا پاسخگویان از سفر خود راضی بوده اند؟
5- چه عواملی باعث رضایت پاسخگویان از سفر خود بوده است؟
6- چه عواملی باعث عدم رضایت پاسخگویان از سفر خود بوده است ؟

چکیده:
طرح نظرسنجی حاضر، ‌به منظور دست یافتن به مهمترین عوامل رضایت و یا عدم رضایت ازسفرهای نوروزی مردم تهران است  . مهمترین یافته های این طرح به قرار زیر است.

1.   67 درصد از پاسخگویان را زنان و 33درصد را مردان تشکیل می دهند.

2. از میان  پاسخگویان تنها  38درصد به مسافرت رفته اند.

3. از میان 744 نفر پاسخگو که به مسافرت   نرفته اند، 32درصد بالا بودن هزینه سفر،  19 درصد عدم توانایی جسمی و مرگ بستگان و 4 درصد نامساعد بودن آب و هوا  را علت مسافرت نرفتن خود اعلام نموده اند.

4. از میان پاسخگویانی که به سفر رفته اند 32 درصد شمال کشور و17 درصد مشهد مقدس و شهرهای اطراف آن را برای مسافرت انتخاب کرده اند.

5. اکثریت پاسخگویانَ،  معادل 89 درصد از مسافرت نوروزی خود راضی بوده‌اند.

6. اکثریت پاسخگویانی که از سفر خود راضی بوده‌اند، معادل 54 درصد، کنترل و امنیت جاده ها را مهمترین عامل رضایت خود از مسافرت نوروزی اعلام کرده ند.

7.  از میان پاسخگویانی که از مسافرت نوروزی خود ناراضی بوده اند، 40درصد شلوغی جاده ها و 10 درصد بدی آب و هوا (بارندگی) را علت نارضایتی خود دانسته اند.

جنس پاسخگویان   
بر اساس جدول شماره 1، از میان 1200 نفر پاسخگو 67 درصد  زن  و 33 درصد مرد  هستند.

جدول شماره  1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس

جنس تعداد  درصد 
زن 802  67 
مرد 398  33 
جمع 1200  100 


نمودار شماره  1


 
تعداد پاسخگویانی که به سفر نوروزی رفته اند
بر اساس جدول شماره 2، از میان 1200نفر پاسخگو 62 درصد در تعطیلات نوروزی به سفر   نرفته اند ، و 38 درصد به مسافرت رفته اند.

جدول شماره 2- توزیع پاسخگویان بر اساس رفتن به سفرهای نوروزی

پاسخگویانی که به سفر رفته/ نرفته تعداد  درصد 
سفر نرفته 744  62 
سفر رفته 456  38 
 جمع 1200  100


نمودار شماره  2

دلایل به سفر نرفتن پاسخگویان
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره3، از میان 744 نفر پاسخگو که به مسافرت نرفته اند، 32درصد بالا بودن هزینه سفر،  19 درصد عدم توانایی جسمی و مرگ بستگان، 16 درصد شاغل بودن و 4 درصد نامساعد بودن آب و هوا  را علت به مسافرت نرفتن خود اعلام کرده‌اند.

جدول شماره 3- توزیع پاسخگویان بر اساس دلایلی که به سفر نرفته اند

دلایل به سفر نرفتن پاسخگویان تعداد  درصد 
بالا بودن هزینه سفر 237  32 
عدم توانایی جسمی و مرگ بستگان 143  19 
شاغل بودن 116  16 
شلوغی جاده ها و شهرها 84  11 
نداشتن وسیله نقلیه 49 
میهمان داشتن 45 
کنکور فرزندان 40 
نا مساعد بودن آب و هوا 30 
جمع 744  100 

نمودار شماره 3

پاسخگویان به کجا سفر کرده اند؟ 
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 4 ، از میان 456 نفر پاسخگو که به سفر رفته اند 32 درصد شمال کشور، 17 درصد مشهد مقدس و شهرهای اطراف آن و 14 درصد غرب کشور و 13 درصد شهرهای اطراف تهران مانند قزوین، قم ، اراک ، کاشان را برای مسافرت انتخاب کرده اند.

جدول شماره 4-  توزیع پاسخگویان بر اساس شهرهایی که به آنجا سفر کرده‌اند

پاسخگویان به کجا سفر کرده اند تعداد  درصد 
شمال کشور 147  32 
مشهد و شهرهای اطراف آن 80  17 
غرب کشور 62  14 
شهرهای اطراف تهران 61  13 
 جنوب کشور 44  10
اصفهان 42 
شیراز 12 
خارج از کشور
جمع 456  100 

نمودار شماره  4

آیا پاسخگویان از سفر خود راضی بوده اند؟

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 5، از میان 456 نفر پاسخگو که به سفر رفته اند، اکثریت آنها معادل 89 درصد از مسافرت خود راضی بوده‌اند.

جدول شماره 5-  توزیع پاسخگویان بر اساس رضایت آنها از مسافرت خود

آیا پاسخگویان از مسافرت خود راضی بوده‌اند تعداد  درصد 
بله 406  89 
خیر 50  11 
جمع 456  100 


دلایل  رضایت پاسخگویان از مسافرت خود
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 6،  از میان 406 نفر پاسخگو که از مسافرت نوروزی خود راضی بوده‌‌اند، 54 درصد کنترل و امنیت جاده ها، 22 درصد دور هم بودن فامیل و 7 درصد تغییر آب و هوا را  مهمترین عامل رضایت خود از سفر معرفی کردند.

جدول شماره6-  توزیع پاسخگویان بر اساس دلایل رضایت آنها از مسافرت خود

دلایل رضایت پاسخگویان از مسافرت خود تعداد  درصد 
کنترل و امنیت جاده ها 221  54 
کنار هم بودن فامیل 90  22 
وجود تسهیلات رفاهی 68  17 
تغییر آب و هوا 27 
جمع 406  100 

نمودار شماره  6 

دلایل عدم رضایت پاسخگویان از مسافرت خود
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 7، از میان 50 نفر پاسخگو که از مسافرت نوروزی ناراضی بوده اند، 40درصد شلوغی جاده ها و 10 درصد بدی آب و هوا (بارندگی) را علت نارضایتی خود دانسته اند.

جدول شماره 7- توزیع پاسخگویان براساس دلایل عدم رضایت آنها از مسافرت خود

دلایل عدم رضایت پاسخگویان از مسافرت خود تعداد  درصد 
شلوغی جاده ها 40  20 
شلوغی شهرها 26  13 
گرانی و عدم امکانات رفاهی 24  12 
 بدی آب و هوا 10
جمع 50  100 

 نمودار شماره  7

مدیر طرح: سرورالسادات هاشمی

همکاران : سیامک کفایی،  شبنم چهره ،  فریده حیدرنژاد ،سمیه گایکانی، فریده درفشی 

مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری

کد خبر 19986

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار ثبت نام و قیمت خودرو

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

وبگردی