گروه اقتصادی: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 86 در اولین نشست رسمی‌خود به دولت اجازه داد تا 2 هزار و 600 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تکمیل طرح‌های عمرانی انتفاعی با تضمین خود در سال آینده منتشر نماید.

محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 86 روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نشست رسمی‌کمیسیون از روز سه‌شنبه آغاز شده است و بیش از آن نیز در دو نشست غیررسمی‌به انتخاب هیأت رئیسه و تصویب آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق پرداخته است.

وی با اشاره به ارائه بیش از 3400 پیشنهاد از سوی نمایندگان در لایحه بودجه سال 86 تصریح کرد: در جلسه کمیسیون ابتدا لایحه از دیدگاه درآمدی مورد بررسی قرار گرفت و به دولت اجازه داده شد تا 600 میلیارد تومان اوراق مشارکت براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با تضمین دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی منتشر نماید.

وی اضافه کرد: همچنین به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد 2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی با تضمین دستگاه مربوطه منتشر نمایند. به گفته مفتح، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بانک‌ها از خرید دست اول اوراق مشارکت ممنوع شدند.

 مخبر کمیسیون تلفیق اضافه کرد: کمیسیون تلفیق 12 هزار و 15 میلیارد ریال به عنوان مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی پیش‌بینی کرد که نسبت به سال جاری 22 درصد رشد نشان می‌دهد و هر ماه باید یک دوازدهم آن به حساب خزانه واریز شود.

مفتح در ادامه گفت: براساس مصوبه کمیسیون 40 درصد سود ابرازی سهام شرکت‌های دولتی که 25 هزار و 317 میلیارد ریال می‌باشد به خزانه واریز می‌شود و چون شرکت‌های دولتی متشکل از سهم دولت و غیردولتی است سود هر دو به طور برابر (40 درصد) خواهد بود.

مخبر کمیسیون تلفیق افزود: براساس مصوبه این کمیسیون، نرخ مالیات برای فروش بنزین 20 درصد قیمت مصوب خواهد بود و 10 درصد آن به عنوان عوارض فروش به خزانه واریز می‌شود.

انتشار 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه به کلیات و جزئیات لایحه انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که دو فوریت آن در جلسه روز سه‌شنبه به تصویب مجلس رسیده بود، رأی مثبت دادند.

براساس ماده واحده این لایحه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور اجرای سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.

کد خبر 15780

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار