گروه اقتصادی: ارقام و مقولات مربوط به گسترش رفاه و تامین اجتماعی بیش از دیگر آمار و مقوله‌ها در بودجه های سالانه مورد توجه شهروندان قرار دارد. در بودجه سال آینده نیز این موضوعات و مسائل که با زندگی عادی و روزمره مردم ارتباط دارد از جذابیت بیشتری برخوردار است.

اختصاص بیش از 62 هزار و 861 میلیارد ریال یارانه در بودجه، ایجاد عدالت در برخورداری از خدمات بیمه درمانی و دسترسی همگانی به خدمات درمانی در سال 1386برای آحاد جمعیت کشور ، تدوین و تصویب  خدمات مشمول بیمه پایه خدمات درمانی حداکثر ظرف سه ماه، پرداخت ده بیست و هفتم حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای باشند و بیست بیست و هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد، توسعه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، بیمه رایگان اقشار محروم و مستضعف نیازمند بستری و  اختصاص مبلغ 3 هزار میلیارد ریال یارانه برای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه‌ها بر اقشار آسیب پذیر و اجرای برنامه‌های رفاه و تامین اجتماعی از اهم برنامه های دولت در لایحه بودجه سال آینده در راستای گسترش رفاه و تامین اجتماعی  است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد.

معاون هدفمند کردن یارانه‌ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 85، می‌گوید: پیشنهاد اولیه وزارت رفاه این بود که 50 درصد اعتبارات یارانه کالا ‌برگ سال 86 را در اختیار اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد قرار دهیم و با بررسی‌ها نهایتا پذیرفته شده که امسال 35 درصد این اعتبارات در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد.

اسحاق صلاحی کجور در زمینه شناسایی اقشار هدف پرداخت یارانه‌ها می‌افزاید: اگر مجلس منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه را تصویب کند در سال آینده قطعا به بخشی از فقر نسبی جامعه خواهیم پرداخت. اکنون تعداد 7.5 میلیون نفر فقرای مطلق در جامعه وجود دارد که در سال جاری تا 9 میلیون نفر را تحت پوشش قرار خواهیم داد و در سال 86 این رقم را با هماهنگی دستگاههای ذیربط به بیش از 9 میلیون نفر افزایش می دهیم.

ضرورت افزایش سرانه بیمه روستائیان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌در زمینه اعتبارات پیش بینی شده برای تامین رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال آینده، می‌گوید در لایحه بودجه سال جاری اعتبارات پیش بینی شده برای بیمه روستائیان افزایش نیافته است اما در زمینه بیمه رانندگان حمل و‌نقل عمومی‌اعتبارات پیش بینی شده در سال 86 افزایش خواهد یافت.

ولی رعیت علت محقق نشدن اهداف پیش بینی شده در زمینه بیمه روستائیان در سال‌های گذشته را ناشی از پایین بودن سرانه بیمه دانسته و می‌گوید: اکنون سرانه بیمه برای هر نفر در حد 1800 تومان است که این میزان اعتبار پوشش خوبی نمی‌دهد و باید سرانه بیمه را افزایش داد تنها با افزایش سرانه بیمه می‌توان خدمات درمانی بهتری ارائه کرد.وی درباره بیمه رانندگان، افزود: در چارچوب لایحه بودجه سال جاری برای گسترش بیمه رانندگان بین شهری اتوبوس و کامیون مبلغ100 میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه افزایش یافته است.

پرداخت بخشی از بیمه رانندگان

 در این زمینه رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در زمینه روند بیمه رانندگان در لایحه بودجه 86 می‌گوید: در سال 79 بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی‌مقرر شد تا همه رانندگان بین شهری به صورت خویش‌ فرما بیمه شوند که این مصوبه از اول مهر‌ماه 80 اجرایی شد اما اجرای این شیوه بیمه رانندگان نیز با مشکلاتی همراه بود چراکه پرداخت همه 27 در صد حق بیمه توسط رانندگان اتوبوس و کامیون بر مبنای 3/1 حقوق آنها برای این افراد مشکلاتی ایجاد کرده و آنها قادر به پرداخت این مبلغ نبودند.

شهرام آدم نژاد، می‌افزاید: با این روند بر اساس دستور رئیس جمهوری، در بودجه سال 86 وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شد لایحه‌ای را برای پرداخت بخشی از مبلغ بیمه خویش فرمای رانندگان بین شهری توسط دولت تدوین کند. گرچه در مورد میزان دقیق پرداخت دولت در لایحه بودجه سال86 برای بیمه خویش فرمای رانندگان، بهتر است وزارت رفاه و تامین اجتماعی اظهار نظر نماید، اما آنچه مشخص است در صورت تصویب مجلس در سال آینده برای نخستین بار بخشی از بیمه خویش فرمای رانندگان بین شهری توسط دولت پرداخت خواهد شد.

چالش‌های رفاه و تامین اجتماعی

این در حالی است که دکتر جمشید پژویان شناسایی اقشار هدف را مهمترین چالش تحقق رفاه و تامین اجتماعی در بودجه سال آینده دانسته و می‌گوید: پرداخت یارانه بر مبنای آمار و اطلاعات سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) همه اقشار هدف پرداخت هدفمند یارانه‌ها را در بر نمی‌گیرد چراکه افراد فقیر دیگری وجود دارند که تحت پوشش هیچ سازمان یا نهادی نبوده و آماری از این افراد وجود ندارد.

این اقتصاد دان در زمینه اجرای نظام بیمه و تامین اجتماعی در سال آینده،می‌افزاید: برای تامین رفاه و پرداخت هدفمند یارانه‌ها اجرای نظام بیمه کار آمد در سراسر کشور در اولویت قراردارد به نحوی که از طریق گسترش بیمه‌های اجتماعی و انتقال مستمری کافی به افراد نیازمند می‌توان یارانه‌ها را هدفمند کرد.

وی در زمینه میزان توفیق دولت در اجرای نظام بیمه روستائیان می‌‌گوید: تحقق بیمه روستائیان به شرایطی بستگی دارد که در صورت تامین این شرایط می‌‌توان به بیمه کارآمد روستائیان در سراسر کشور خوشبین بود.

تامین مراکز و تجهیزات درمانی مورد نیاز در روستاههای کشور و ایجاد شرایط دسترسی مناسب به این مراکز در رونق نظام بیمه روستائیان موثر خواهد بود چرا که اکنون مسئله اصلی در برخی روستاها امکان دسترسی به بیمارستانها و مراکز درمانی است تا بتوانند از خدمات درمانی در چارچوب نظام بیمه روستائیان بهره مند شوند.

گرچه اکنون در برخی روستاهها که افراد به مراکز درمانی دسترسی دارند نیز به دلیل ضعف امکانات درمانی زمینه لازم برای بهره مندی روستائیان از خدمات درمانی و بیمه فراهم نبوده و این امر از جمله علل ناکار‌آمدی نظام بیمه و تامین اجتماعی در کشور است.

کد خبر 15797

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار