گروه حوادث: عامل جنایت در مجتمع تجاری متروکه که در جریان آن زنی با چندین ضربه چاقو به قتل رسیده بود، در نخستین جلسه بازجویی گفت: چون عذاب وجدان دیوانه‌ام کرده بود، بنابراین خودم را تسلیم کردم.

این مرد جوان که متهم است دهم فروردین ماه در جنایتی مرگبار در یک مجتمع تجاری در بومهن، وقتی قصد انتقامجویی از سرایدار افغانی مجتمع به نام فریدون را داشته در نبود او زن جوانی را با ضربات چاقو از پای درآورده است در نخستین جلسه بازجویی به سوالات محمد حسین شاملو بازپرس شعبه یکم دادسرای جنایی پایتخت پاسخ داد.

وی به بازپرس شاملو گفت:  از چند روز قبل از جنایت ، به خاطر موضوعی کینه مرد افغانی را به دل گرفته بودم، این فکر لحظه‌ای رهایم نمی کرد و به این خاطر روز حادثه به پاساژ متروکه  رفتم ولی قبل ازاینکه با فریدون مواجه شوم، افسانه( زن مقتول) مرا که با شکستن شیشه های در مجتمع وارد آنجا شده بودم دیده و با من گلاویز شد.

از دخالت آن زن که افسانه نام داشت به شدت عصبانی  شده و با چاقویی که در دست داشتم اورا به قتل رساندم و در انتظار مرد افغان ماندم اما وقتی که دیدم انتظار فایده‌ای ندارد فرار کردم ولی از آن زمان عذاب وجدان لحظه ای رهایم نمی کرد، حالم به شدت بد بود و دایم لحظه جنایت مقابل چشمانم بود.

بعد از مدتی به پادگان محل خدمتم رفتم اما در آنجا هم جنایتی که مرتکب شده بودم آزارم می‌داد و به این خاطر به سراغ افسر مافوق خودم رفته و موضوع را به او گفتم که او هم با پلیس تماس گرفت و من دستگیر شدم. 

برپایه این گزارش ،بازپرس شاملو روز گذشته پس از بازجویی از مرد جوان گفت : درحالیکه بعد از پیدا شدن جسد با ناپدید شدن سرایدار افغانی به نام فریدون،وی به عنوان مظنون اصلی پرونده مطرح شده بود پلیس با تماس افسر مافوق متهم به قاتل اصلی پرونده رسید. 

وی افزود: فرد نظامی در تماس خود با کارآگاهان پلیس به آنها گفته بود که یکی از سربازان پادگان مدعی است زنی را در پاساژ متروکه‌ای در بومهن به  قتل رسانده و در حال حاضربه دلیل عذاب وجدان قصد داردخود را تسلیم پلیس کند. و وقتی که درستی ادعای وی درباره جنایت مورد تایید قرار گرفت ماموران پلیس جنایی تهران به پادگان محل خدمت رسول رفته و او خود را تسلیم کرد.

کد خبر 19024

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار