همشهری آنلاین: نخستین جلسه کمیته اصلاح اساسنامه خانه موسیقی یکشنبه گذشته درحالی آغاز به کار کرد که برخی از اعضای این کمیته معرفی نامه رسمی از کانون یاد شده نداشتند.

یکی از اعضای این کمیته به همشهری آنلاین گفت: طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده خانه موسیقی که اردیبهشت ماه گذشته برگزار شد، قرار شد هر کانون نماینده ای را برای کمیته معرفی کند تا به همراه نماینده هیات مدیره اصلی  ویک مشاور حقوقی به بررسی اساسنامه و تصویب پیشنهاداتی برای تغییرات در آن مبادرت کنند ، اما اکثریت افرادی که در نخستین نشست حضور یافتند معرفی‌نامه‌ای از کانون خود نداشتند و تنها سه نفر از اعضای این کمیته یعنی فرزاد دانشمند، امیر بکان، و فرشاد توکلی سه عضو کانون‌های نوازندگان کلاسیک، کانون آهنگسازان و کانون نویسندگان و پژوهشگران به ارائه معرفی نامه پرداختند.

به گفته این عضو کمیته یاد شده ، ساسان فاطمی ، عضو هیات مدیره اصلی ورئیس کانون نویسندگان و پژوهشگران خانه موسیقی  که به دعوت یکی از اعضای هیات مدیره دراین نشست حاضر شده بود، پس از جلسه در نشست هیات‌مدیره اصلی به نداشتن معرفی نامه معترض شد و گفت که مطابق قانون و مصوبه مجمع عمومی قبلی [سابقه موضوع] نماینده کانون باید در این نشست حضور داشته باشد و برای این منظور هم همراه داشتن نامه رسمی رئیس کانون الزامی است.

گزارش همشهری آنلاین حاکیست که با توجه به اختلاف نظرهایی که در کانون سازسازان به وجود آمده و منجر به تغییر رئیس هیات مدیره شده است [تغییر در هیات مدیره کانون سازسازان خانه موسیقی] و نیز ا ختلاف نظرهایی که بین اعضای کانون خوانندگان موسیقی سنتی وجود دارد بعید به نظر می رسد که اعضای این کانون ها موافقت کنند افراد فعلی به عنوان  نماینده آنها د راین کمیته حضور داشته باشند.

پیش از این کانون نویسندگان و پژوهشگران خانه موسیقی در نشستهای متعدد به بررسی  اساسنامه خانه موسیقی پرداخت و در 15 صفحه پیشنهادات خود را به هیات مدیره اصلی و مجمع عمومی فوق العاده انعکاس داد که با استقبال اعضای خانه موسیقی مقرر شد  کمیته ای تشکیل و این پیشنهادات را با پیشنهادات دیگر ادغام کرده و  پس از رفع مشکلات حقوقی آن زیر نظر یک مشاور حقوقی ،در نهایت با رعایت مطابقت این پیشنهادات با اساسنامه های تیپ تغییرات مورد نظر را در آن انعکاس دهند.

کد خبر 23221

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان