همشهری‌آنلاین: شماره نود و سوم فصلنامه نگاه نو با مطالبی متنوع در زمینه‌های مختلف فرهنگ و ادب و هنر و اندیشه بر پیشخوان مطبوعات نشست.

 به گزارش همشهری‌آنلاین این شماره با مقالة «شرایط آزاد اندیشی» آغاز می‌شود به قلم عبدی کلانتری، و سپس گفت‌وگوی سردبیر نگاه‌نو با دکتر مسعود نیلی (اقتصاددان و استاد دانشگاه) را می‌خوانیم با عنوان «هدفگذاری‌های درست در برابر سیاستگذاری‌های نادرست». در این گفت‌وگو خوانندگان ضمن آشنا شدن با زندگی تحصیلی و حرفه‌ای و آموزشی دکتر نیلی، از دیدگاه‌های او درخصوص برخی از مسائل اقتصادی و اجتماعی جاری کشور و علل ناکامی دولتمردان در دستیابی به هدف‌هایی که تعیین و اعلام می‌کنند نیز آگاه می‌شوند.

دکتر محمدعلی موحد که در روز دوم خرداد ماه 1391 به میمنت و مبارکی نود سالگی خود را آغاز کردند، مقاله‌ای در این شمارة نگاه‌نو دارند با عنوان «جزایر سه‌گانه، طبل بلندبانگ و میان‌تهی دعوی شیوخ» با مضمون بی‌پایه بودن ادعاهای مقامات امارات متحدة عربی دربارة مالکیت بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، و تنب کوچک.

more

  کار مردان روشنی و گرمی‌است

سپس نوبت به دکتر نادر انتخابی می‌رسد با مقالة «بنیاد‌های نظری و پیامدهای عملی سیاست خارجی جدید ترکیه» و فرشته مولوی با مقالة‌ «سفرنامه نگاری: همگامی نویسنده و مسافر».

بخش «نقد و نظر» این شمارة نگاه‌نو با مقاله‌ای آغاز می‌شود با عنوان‌ «اوسیپ ماندلشتام: ادیب بزرگ روس» نوشتة آیزایا برلین، به ترجمة رضا رضایی. و بعد مقاله‌ای از دکتر فخرالدین عظیمی با عنوان «جلال ذوالفنون و سخنی در فرهنگ تاریخی موسیقی در ایران». مقاله‌ای از محمدرضا رهبریان با عنوان «برخاکستر ققنوس» که در آستانة سیزدهم تیرماه، سالروز درگذشت صادق چوبک، منتشر می‌شود، و نوشته‌ای به قلم علی امینی نجفی با عنوان «نادر و سیمین در پیشگاه داوری» نیز در این بخش آمده است. با نوشته‌ای از مهری بهفر در پاسخ به علی صلح‌جو، و پاسخ تازة علی صلح‌جو به نوشتة مهری بهفر، بخش «نقد و نظر» به پایان می‌رسد.

بخش «چهره‌ها»ی این شمارة نگاه‌نو به زنده‌یاد سیمین دانشور اختصاص داده شده ، با نوشته‌هایی از دکتر مسعود جعفری، محمدرحیم اخوت، بلقیس سلیمانی، دکتر محمد دهقانی، و حسن میرعابدینی.

more

  سیمین دانشور ؛شعاع‌های روحی والا

سپس بخش «ادبیات و هنر» شروع می‌شود با مقاله‌ای از یوگنی برتلس، خاورشناس بزرگ روس که پژوهش‌های معتبری در حوزة تاریخ ادبیات ایران انجام داد. عنوان این مقاله «مبارزة شاعران دربار سلطان محمود علیه فردوسی» است به ترجمة آبتین گلکار.

در ادامه ترجمة پرویز دوایی را می‌خوانید از داستان «مرواریدهای اعماق» نوشتة بهومیل هرابال؛ «ایکاروس» نوشتة یاروسلاو ایواشکه‌ویچ به ترجمة روشن وزیری، و داستانی از شیوا ارسطویی با عنوان «زیرپوش»، و نوشته‌ای با عنوان «60 سالگی» از جوزف اپستاین (به ترجمة فرشیده میربغدادآبادی)؛ نوشته‌ای که می‌تواند خوشایند کسانی باشد که وارد دهة شصتم زندگی شده‌اند، هر چند که این نوشته برای دیگر خوانندگان نگاه‌نو نیز خواندنی است. بخش «ادبیات و هنر» با ترجمة عباس صفاری از شعرهای ولادیمیر هولان (شاعر نامدار چک) به پایان می‌رسد.

بخش بعدی نگاه‌نو بخش «اسناد» است با نوشته‌ای از الوند بهاری، بر پایة دو سند، و یادی از کریم امامی که هجدهم تیرماه سال‌روز درگذشت اوست. نوشته‌های بعدی به قلم غلامحسین صدری‌افشار، مهشید جعفری، سید‌ابوالحسن مختاباد در معرفی چند کتاب و دو آلبوم جدید موسیقی است. و می‌رسیم به بخش «خبر، رویداد، یادبود» و نوشته‌هایی دربارة دکتر محمدعلی موحد، پرویز شهریاری، دکتر علی‌محمد حق‌شناس، ایرج زهری، قمر آریان،

more

 یادی از بانو قمر آریان و بیان یک نکته

و «خبرسازان» به ترتیب به قلم علی میرزائی، غلامحسین صدری‌افشار، سیمین بهبهانی، علی امینی نجفی، فرهاد طاهری، و بهرام میرزائی.

پایان‌بخش نگاه‌نو کاریکاتوری است از حسن کریم‌زاده، گرافیست و کارتونیست سرشناس. حسن کریم‌زاده در همین شمارة نگاه‌نو کاریکاتور دیدنی دیگری دارد از چهرة برتراند راسل.

نگاه‌نو شمارة 93، در 140 صفحه، به بهای 6000 تومان در روز شنبه 27 خرداد در تهران منتشر و توزیع شد و در روزهای بعد به شهرهای دیگر خواهد رسید.

کد خبر 174367

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار