همشهری آنلاین: ارتشاء به مبلغ 266 هزار دلار، دریافت مبلغ 168 هزار یورو، عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 700 میلیون تومان، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی با مفسدین شبکه‌ بانکی و سایر متهمین و مشارکت در اداره‌ شبکه یا باند کلاهبرداری و دخالت مستقیم و غیرمستقیم، شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم از مهمترین اتهام های وارد بر متهمان نهمین دادگاه فساد مالی بزرگ است.

به گزارش همشهری آنلاین، نهمین جلسه از دادگاه فساد مالی بزرگ در حالی با رسیدگی به اتهام هفت نفر دیگر از متهمان این پرونده با حضور دادستان تهران و نماینده وی به قضاوت قاضی سراج در حال برگزاری است که تاکنون هیچ یک از متهمان (که برخی از آنها مدیران دولتی بودند)، اتهامات وارده بر خود را نپذیرفته و با بهانه های مختلف رد می کنند. مدیرکل سابق طرح و برنامه وزارت راه، مدیرسابق راه لارستان، مدیرعامل شرکت فولاد اسپادانا و تنی دیگر از متهمان دادگاه امروز هستند.

چکیده مطالب عنوان شده در دادگاه امروز را در جول زیر بخوانید:

ردیف

اتهام

مشخصات فرد اظهارکننده

مهمترین اظهارات و مطالب مطرح شده در دادگاه

1

 _

"رضا نجفی"،نماینده دادستان

 • آقای ش.ر.، مدیرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 600 میلیون تومان، از تاریخ 21/ 10/ 1390 و تشدید آن به قرار بازداشت موقت از تاریخ 16/ 11/ 1390، متهم است به ارتشاء به مبلغ 266 هزار دلار در یک نوبت از آقای ا.گ. و مبلغ 135 میلیون تومان از آقای ا.ر. مدیرعامل شرکت پونر (به دستور غیرمستقیم م.ا.).
 • آقای ع.ا.، مدیر راه و ترابری شهرستان لارستان، بازداشت از تاریخ 16/ 11/ 1390 به جهت عجز از معرفی وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان متهم می‌باشد به "دریافت مبلغ 168 هزار یورو رشوه از آقای م.ا.، با وساطت و مشارکت آقایان ا.گ. و ش.ر"
 • آقای ک.ر.، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 700 میلیون تومان از تاریخ 11/ 11/ 1390، متهم است به" تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ 113 هزار یورو) و وساطت یا معاونت در رشاء (بابت مبلغ 202 هزار یورو).
 • آقای ی.م.،مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ 35 میلیارد ریال ، متهم است به"شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، از طریق تبانی با مفسدین شبکه‌ی بانکی و سایر متهمین، و مشارکت در اداره‌ی شبکه یا باند کلاهبرداری و دخالت مستقیم و غیرمستقیم در انجام معاملات صوری منتهی به اخذ وجوه نامشروع موضوع پنجاه و سه فقره LC جمعاً به مبلغ 000/ 000/ 700/ 226/ 11 ریال؛ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز که به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا تنزیل گردیده است؛ تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سی و پنج میلیارد در قبال ثمن فروش شرکت فولاد فام اسپادانا با علم به این که ثمن معامله از محل LCهای غیرقانونی و یا منشأ نامشروع بوده و هدف از فروش شرکت نیز صرفاً تسهیل وقوع جرم می‌باشد.
 • آقای ک.ن.، مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا،آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال متهم است به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی با مدیران شرکت امیرمنصور آریا و مفسدین شبکه بانکی و انجام معاملات صوری و کلاهبرداری کلان از منابع بانکی موضوع پنجاه و سه فقره LC تنزیل شده توسط شرکت فولاد فام اسپادانا در بانک ملی کیش جمعاً به مبلغ 000 /000 /700 / 226/ 11 ریال و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ مذکور و جعل و استفاده از اسناد مجعول مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی شرکت فولاد فام اسپادانا با امضا به جای آقای ا.ر.
 • آقای م.ح.، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال عضو هیأت مدیره‌ی شرکت فولاد فام اسپادانا، متهم است به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و مشارکت در شبکه یا باند مذکور و ارتکاب جرایمی نظیر شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری کلان از منابع بانکی

2


-عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 600 میلیون تومان

-ارتشاء به مبلغ 266 هزار دلار در یک نوبت از آقای ا.گ. و مبلغ 135 میلیون تومان از آقای ا.ر. مدیرعامل شرکت پونر (به دستور غیرمستقیم م.ا.)

«ش.ر» که مدیرکل سابق طرح برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری

 • اتهامات را قبول ندارم. ما در معاونت برنامه‌ریزی و حمل و نقل وزارت راه و ترابری یک طرحی را به صورت قراردادی انجام دادیم به صورتی که این کار به ایجاد یک بانک اطلاعاتی در وزارت راه تبدیل شد لذا در مقابل عین 35 میلیون تومانی که دریافت شده کار انجام شده است.
 • مبلغ 105 میلیون تومانی که مطرح شد اشتباه تایپی است زیرا این مبلغ 35 میلیون تومان بوده و مربوط به اعتبارات خارج از شمول است.
 •  من صداقت دارم. فقط در مورد آقای «ب» که فرزند شهید بود به خاطر حفظ حرمت خانواده شهدا دروغ گفتم تا او را درگیر نکنم. تنها موضوع 266 هزار دلار اتفاق افتاد که آن را هم دریافت نکردم. من با آقای «ر» و آقای «ب» در دانشگاه علم و صنعت دوست بودیم و با هم مراوده مالی داشتیم. با افراد دیگری هم در این دانشگاه دوست هستیم که لزومی ندارد اسم آنها را ببرم.
 • ما در زمانی که در وزارت راه بودیم کاری کردیم که شاید ایجاد حدود 10 هزار کیلومتر بزرگراه در دستور کار قرار گیرد و این امر باعث شد کشته‌های جاده‌های بین شهری کاهش یابد و تمام کارهایی که انجام شده منشاء خیر بوده است.
 • من به خاطر این همه آزار و اذیت خودم و تحمل رنج و مصائب هر شب دارم گریه می‌کنم و از خدا می‌خواهم مرا به دنیا برگرداند. من شاید 118 شب است که شب اول قبر را دارم درک می‌کنم.
 • در مورد مطلبی که نماینده دادستان تهران مبنی بر متنبه نشدن من مطرح کرد نیز باید بگویم من کار غیرشرعی انجام نداده‌ام. من اشتباه کردم و از این بابت که پول را از دوستم دریافت کردم از خانواده‌ام تقاضای بخشش دارم. من از همه تقاضای بخشش دارم. من بعد از چهار ماه توانستم فرزند چهار ماهه‌ام را ببینم.
 • من در دور هشتم مجلس هم کاندیدا بودم و آرزوی من این بود که کشته‌های جاده‌ها کاهش یابد که این امر در تراکت‌های تبلیغاتی من موجود است.

3

دریافت مبلغ 168 هزار یورو رشوه از گروه امیرمنصور آریا متهم است و تقاضای اشد مجازات برای او شد

"ع.الف" مدیر سابق راه و ترابری لارستان

 • اتهامات را قبول ندارم ولی می‌پذیرم که اشتباه کرده‌ام. من دخل و تصرفی در این مبلغ نکردم و در زمان بازداشت به توصیه بازپرس این مبلغ را بازگرداندم.
 • هنگامی که مبلغ را دریافت کردم از اینکه وجه رایج کشور است یا ارز، اطلاعی نداشتم. من به اشتباه خودم اقرار می‌کنم.
 • وکیل وی: "موکل بنده تاکنون حتی یک تخلف اداری نیز نداشته است و وی تا عقد قرارداد هیچ ارتباطی با گروه امیرمنصور آریا نداشته و هیچ شناختی نیز از آنها نداشته است و به نظر می‌آید تفهیم اتهام ارتشاء به موکلم صحیح نباشد زیرا موکل با صراحت کامل بیان کرده که در وجه دخل و تصرفی نکرده و به محض رویت آن و به دلیل اینکه مبلغ وجه رایج کشور نبوده نسبت به برگرداندن آن اقدام کرده است و بر همین اساس برای موکل تقاضای صدور حکم برائت دارم."

4

متهم به تحصیل مال نامشروع به مبلغ 113 هزار یورو و همچنین معاونت وساطت در رشاء به مبلغ 202 هزار یورو
"ک.ر" مدیرعامل شرکت ایمن پویا
 • هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم و سابقه کاری من به زمان دولتی بودن شرکت‌ تراورس بر‌می‌گردد و رابطه ما و آقای الف. گ قهری بوده است.
 • وزیر شدن وزیر سابق راه نیز قهری بود و ما با هم عضو هیات رئیسه گروه ترافیک بودیم؛ رابطه ما رابطه شاگرد و استادی و رابطه‌ای خانوادگی بود او اگر از تمام دنیا هم پول گرفته باشد از من نمی‌توانست بگیرد اگر حساب او را چک کنید می‌بینید نیازی به این پول خردها ندارد.
 • 200 میلیون تومان رشوه از شرکتی که یک میلیارد تومان از آن طلبکار بودیم شبهه‌انگیز است؛ آقای الف بعد از برکناری به دفتر من آمد و در آنجا مستقر شد و همه کلیدها دراختیار او بود او بعنوان سپر از من استفاده کرد و پولها به آدرس من و برای او می‌آمد در حالی که من 15 روز در ایران بودم و 15 روز درخارج از کشور،‌20 نفر هم برای ادعایم شاهد دارم و استشهادیه خودم را آماده کرده‌ام.
کد خبر 169308
منبع: همشهری آنلاین

پر بیننده‌ترین اخبار آسیب اجتماعی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز