پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) احکام محکومیت ۸ نفر را به جرم ارتشا، اختلاس و مداخله در دستگاه‌های دولتی اعلام کرد:

به گزارش پایگاه قسط یک پرونده با ارائه گزارش اداره کل حقوقی و قضایی وزارت اطلاعات درخصوص دریافت رشوه توسط مدیر وقت ثبت نمایندگی‌های مرکز اصناف در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و باصدور کیفرخواست در دادسرای ناحیه22 به شعبه 1193دادگاه عمومی تهران ارسال و در نهایت منجر به حکم قطعی در شعبه 69دادگاه تجدید نظر استان به شرح ذیل گردید:

1- خانم شهناز باورساد فرزندعلی‌بابا مدیرکل وقت ثبت نمایندگی‌های مرکز اصناف وزارت بازرگانی به اتهام دریافت رشوه به میزان 93قطعه مسکوک طلا و یک میلیارد و430 میلیون ریال وجه نقد و19 هزارو 500 یورو، به تحمل 5سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ رشوه دریافتی و همچنین پرداخت 20میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا در حق صندوق دولت محکوم شد.

2- آقای علیرضا جوان فرزندعلی آقا به اتهام معاونت در ارتشاء به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

3- آقای حجت گشایشی فرزندغلامرضابه اتهام پرداخت رشوه به پرداخت 200 میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس وضبط مال ناشی ازارتشا درحق صندوق دولت محکوم شد.

4- آقای حسین فتاح فرزند ناصربه اتهام پرداخت رشوه به تحمل 30ضربه شلاق وضبط مال ناشی ازارتشا درحق صندوق دولت محکوم شد.

همچنین پرونده دیگری با اعلام شکایت مدیریت امورحقوقی بانک تجارت و شاکی خصوصی در دستورکار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت و باصدور کیفرخواست در دادسرای اموراقتصادی (ناحیه22) پرونده به شعبه 1193دادگاه عمومی تهران ارسال و درنهایت در شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منجر به صدور حکم قطعی شد.

در این گزارش آمده است: آقای داور حسین آقایی فرزند یعقوب رئیس وقت بانک تجارت شعبه اتوبان کردستان به اتهام اختلاس به میزان 8 میلیارد و 682 میلیون و 148 هزار و 418 ریال توأم با جعل مدارک بانکی موضوع شکایت مدیر امور حقوقی بانک تجارت به تحمل 6سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل 10 میلیارد ریال در حق صندوق دولت، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجوه مورد اختلاس درحق بانک تجارت محکوم شد.

همچنین نامبرده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت شاکی خصوصی و اداره حقوقی بانک تجارت به تحمل 10 ماه حبس محکوم شد و رای صادره قطعی و لازم‌الاجراست. پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی در اطلاعیه دیگری اعلام کرد براساس پرونده دیگری،

گزارش معاونت کاشف مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه و معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست در دادسرای اموراقتصادی به شعبه1193 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده و نهایتا منجر به صدور حکم قطعی در شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران به شرح ذیل گردید:آقای حسین رخشنده رو فرزند کاظم کارمند شرکت پالایش نفت شیراز به اتهام مداخله در معاملات دولتی با لحاظ قرار دادن ایام بازداشت قبلی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 500 میلیون ریال به‌عنوان بدل از حبس تعزیری محکوم شد.

محکومیت معاون سابق استاندار تهران

مستشار شعبه ‌٦٨ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی معاون سابق استاندار تهران را صادر کرد.به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، اعلام کرد: اسماعیل مسعودی فرزند تقی معاون سابق استانداری تهران به اتهام اختلاس به مبلغ 5میلیارد و 765میلیون ریال به تحمل 4سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 11میلیارد و 530 میلیون ریال در حق صندوق دولت (معادل 2برابر وجه مورد اختلاس ) و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ 765میلیون ریال در حق استانداری تهران و همچنین از حیث اتهام تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 100میلیون ریال در حق دولت بدل از شلاق تعزیری و از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به تحمل ‌٧٤ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

کد خبر 115701

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز