همشهری آنلاین: انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری و همزمان با آن انتخابات شوراهای اسلامی کشور و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی روز جمعه 24 آذر 1385 برگزار می‌شود. در زیر اطلاعاتی در خصوص این انتخابات آمده است.

- وزارت کـشور مأمور اجرای پنج انتخابات خبرگان رهبری ، شوراهای اسلامی کشور ، مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری و همه پرسی به صورت سراسری و منطقه ای می باشد .

- دوره مجلس خبرگان رهبری 8 سال است و استثناً برای آنکه انتخابات دوره پنجم آن همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باشد ، طول دوره آینده یعنی دوره چهارم بیش از 8 سال خواهد شد .

- تعداد نمایندگان دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری 86 نفر است که از 30 استان که هر کدام یک حوزه انتخابیه می باشند ، انتخاب خواهند شد.

- در انتخابات خبرگان رهبری استانهای : ایلام ، بوشهر ، چهارمحال و بختیاری ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی ، زنجان ، سمنان ، قم ، کهگیلویه و بویراحمد ، هرمزگان و یزد هر کدام دارای یک نماینده .

- استانهای : اردبیل ، سیستان و بلوچستان ، قزوین ، کردستان ، کرمانشاه ، گلستان ، لرستان ، مرکزی و همدان هر کدام دارای 2 نماینده.

- استانهای : آذربایجان غربی و کرمان هر کدام دارای 3 نماینده .
- استانهای : گیلان و مازندران هر کدام دارای 4 نماینده .
- استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس هر کدام دارای 5 نماینده .
- استانهای خراسان رضوی و خوزستان هر کدام دارای 6 نماینده .
- و استان تهران دارای 16 نماینده می باشد.

- در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ‹‹ تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر ›› 2 نماینده ، از حوزه انتخابیه ‹‹ اهواز ›› یک نماینده و از حوزه انتخابیه  بم یک نماینده به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت .

- در انتخابات شوراهای اسلامی کشور کلیه شهرها و همچنین روستاهای بالای 20 خانوار یا یکصد نفر جمعیت و تیره های عشایری کوچ رو که دارای حداقل 20 خانوار باشند انتخابات برگزار خواهد شد .

- ملاک محاسبه جمعیت شهرها و روستاها و تیره های عشایری آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال 1375 انجام شده است، خواهد بود .

- برگزاری انتخابات در تیره های عشایری کوچ رو همانند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در روستاها می باشد .

- تعداد اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت 3 نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت 5 نفر می باشد.

- تعداد اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهر :
- تا 50 هزار نفر جمعیت ، 5 نفر
- بیش از 50 هزار تا 000/200 نفر جمعیت ، 7 نفر
- بیش از 000/200 تا 000/000/1 نفر جمعیت ، 9 نفر
- بیش از 000/000/1 نفر جمعیت ، 11 نفر
و شهر تهران 15 نفر می باشد.

- دوره کنونی شوراهای اسلامی در هشتم اردیبهشت 1386 به پایان خواهد رسید و دوره جدید یعنی سومین دوره از تاریخ نهم اردیبهشت 1386 آغاز خواهد شد.

- سن رأی دهندگان در انتخابات آتی حداقل 15 سال تمام در روز اخذرأی خواهد بود . یعنی متولدین 24/9/1370 و قبل از آن .

- اخذرأی فقط با ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران به عمل خواهد آمد و لزومی ندارد که حتماً شناسنامه دارای عکس باشد و هیچ مدرک دیگری قابل قبول نمی باشد .

- داوطـلبان انتخابات مجلس خـبرگان رهبری از تاریـخ 13/7/85 الی 19/7/85 جمعاً به مدت 7 روز می توانند شخصاً یا از طریق معرفی نماینده به فرمانداریهای مراکز استانها یا وزارت کشور برای ثبت نام مراجعه نمایند.

- داوطلـبان انتخـابات شوراهای اسلامی شهر از تاریخ 24/7/85 الی 30/7/85 جمعاً به مدت 7 روز شخصاً میتوانند به فرمانداریهای ذیربط مراجعه نمایند .

- داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و تیره های عشایری از تاریخ 24/7/85 الی 30/7/85 جمعاً به مدت 7 روز شخصاً می توانند به بخشداریهای ذیربط مراجعه نمایند .

- در انتخابات مجلس خبرگان رهبری داوطلبان باید اصل شناسنامه عکس دار ، چهار نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه ، 12 قطعه عکس جدید 4 × 6 را به مسئول ثبت نام در فرمانداری مرکز استان یا وزارت کشور ارائه نمایند .

- در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی داوطلبان شخصاً می توانند از تاریخ 15/7/85 الی 21/7/85 جمعاً به مدت 7 روز به فرمانداریهای تهران ، اهواز و بم یا وزارت کشور و در خارج از کشور به سفارتخانه ها ، کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی مراجعه نمایند .

- در انتخابات شوراهای اسلامی ، داوطلبان باید شخصاً اصل شناسنامه عکس دار ، دو نسخه تصویر کلیه صفحه های شناسنامه ، اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی و چهار قطعه عکس جدید 4 × 3 را به مسئول ثبت نام در بخشداری یا فرمانداری ارائه نمایند .

- در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی داوطلبان باید شخصاً اصل شناسنامه عکس دار ، سه نخسه تصویر کلیه صفحات شناسنامه ، ده قطعه عکس جدید 4 × 3 ، اصل و تصویر مدارک مبنی بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را به مسئول ثبت نام در یکی از فرمانداریهای تهران ، اهواز و بم و یا وزارت کشور و یا در خارج از کشور به سفارتخانه ها ، کنسولگریها یا نمایندگی های سیاسی ارائه نمایند .

- داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی باید دارای شرایط زیر باشند :
1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2- حداقل سن 25 سال تمام
3- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه
4- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای تا 000/000/1 ( یک میلیون ) نفر جمعیت و مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از 000/000/1 ( یک میلیون ) نفر جمعیت
6- اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی بجای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند .

- داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی نیازی نیست که ساکن حوزه انتخابیه باشند ولی چنانچه به عضویت شورا انتخاب شدند باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار کنند و چنانچه تغییر سکونت به خارج از حوزه بدهند موجب سلب عضویت آنان خواهد شد .

- داوطلبان شرکت در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط زیر باشند :
1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
4- حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی ، شنوایی و گویایی
7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام
8- کسانی که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند از شرط مذکور در بند 4 مستثنی هستند

داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری باید دارای شرایط زیر باشند :
1- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
2- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد .
3- بینش سیاسی ، اجتماعی و آشنایی با مسایل روز
4- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
5- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی

- به استناد ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی کاندیدا شدن جهت انتخاب ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی ، سایر شوراها و انجمن های قانونی مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت داوطلبان می باشد که این مدارک عبارتند از :
1- کارت پایان خدمت.
2- کارت معافیت دائم.
3- برگه معافیت موقت پزشکی در مدت اعتبار آن.
4- گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس معافیت معتبر در مدت اعتبار آن.
5- برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن.
6- گواهی صادره از مراکز وظیفه عمومی.
ضمناً متولدین ذکور کشور تا پایان سال 1337 نیازی به ارائه مدارک مذکور ندارند.

- در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار دریک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.

- هیچیک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند.

کد خبر 7394

برچسب‌ها