همشهری آنلاین: انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری و همزمان با آن انتخابات شوراهای اسلامی کشور و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی روز جمعه 24 آذر 1385 برگزار می‌شود. در زیر اطلاعاتی در خصوص این انتخابات آمده است.

- وزارت کـشور مأمور اجرای پنج انتخابات خبرگان رهبری ، شوراهای اسلامی کشور ، مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری و همه پرسی به صورت سراسری و منطقه ای می باشد .

- دوره مجلس خبرگان رهبری 8 سال است و استثناً برای آنکه انتخابات دوره پنجم آن همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باشد ، طول دوره آینده یعنی دوره چهارم بیش از 8 سال خواهد شد .

- تعداد نمایندگان دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری 86 نفر است که از 30 استان که هر کدام یک حوزه انتخابیه می باشند ، انتخاب خواهند شد.

- در انتخابات خبرگان رهبری استانهای : ایلام ، بوشهر ، چهارمحال و بختیاری ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی ، زنجان ، سمنان ، قم ، کهگیلویه و بویراحمد ، هرمزگان و یزد هر کدام دارای یک نماینده .

- استانهای : اردبیل ، سیستان و بلوچستان ، قزوین ، کردستان ، کرمانشاه ، گلستان ، لرستان ، مرکزی و همدان هر کدام دارای 2 نماینده.

- استانهای : آذربایجان غربی و کرمان هر کدام دارای 3 نماینده .
- استانهای : گیلان و مازندران هر کدام دارای 4 نماینده .
- استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس هر کدام دارای 5 نماینده .
- استانهای خراسان رضوی و خوزستان هر کدام دارای 6 نماینده .
- و استان تهران دارای 16 نماینده می باشد.

- در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ‹‹ تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر ›› 2 نماینده ، از حوزه انتخابیه ‹‹ اهواز ›› یک نماینده و از حوزه انتخابیه  بم یک نماینده به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت .

- در انتخابات شوراهای اسلامی کشور کلیه شهرها و همچنین روستاهای بالای 20 خانوار یا یکصد نفر جمعیت و تیره های عشایری کوچ رو که دارای حداقل 20 خانوار باشند انتخابات برگزار خواهد شد .

- ملاک محاسبه جمعیت شهرها و روستاها و تیره های عشایری آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال 1375 انجام شده است، خواهد بود .

- برگزاری انتخابات در تیره های عشایری کوچ رو همانند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در روستاها می باشد .

- تعداد اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت 3 نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت 5 نفر می باشد.

- تعداد اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهر :
- تا 50 هزار نفر جمعیت ، 5 نفر
- بیش از 50 هزار تا 000/200 نفر جمعیت ، 7 نفر
- بیش از 000/200 تا 000/000/1 نفر جمعیت ، 9 نفر
- بیش از 000/000/1 نفر جمعیت ، 11 نفر
و شهر تهران 15 نفر می باشد.

- دوره کنونی شوراهای اسلامی در هشتم اردیبهشت 1386 به پایان خواهد رسید و دوره جدید یعنی سومین دوره از تاریخ نهم اردیبهشت 1386 آغاز خواهد شد.

- سن رأی دهندگان در انتخابات آتی حداقل 15 سال تمام در روز اخذرأی خواهد بود . یعنی متولدین 24/9/1370 و قبل از آن .

- اخذرأی فقط با ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران به عمل خواهد آمد و لزومی ندارد که حتماً شناسنامه دارای عکس باشد و هیچ مدرک دیگری قابل قبول نمی باشد .

- داوطـلبان انتخابات مجلس خـبرگان رهبری از تاریـخ 13/7/85 الی 19/7/85 جمعاً به مدت 7 روز می توانند شخصاً یا از طریق معرفی نماینده به فرمانداریهای مراکز استانها یا وزارت کشور برای ثبت نام مراجعه نمایند.

- داوطلـبان انتخـابات شوراهای اسلامی شهر از تاریخ 24/7/85 الی 30/7/85 جمعاً به مدت 7 روز شخصاً میتوانند به فرمانداریهای ذیربط مراجعه نمایند .

- داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و تیره های عشایری از تاریخ 24/7/85 الی 30/7/85 جمعاً به مدت 7 روز شخصاً می توانند به بخشداریهای ذیربط مراجعه نمایند .

- در انتخابات مجلس خبرگان رهبری داوطلبان باید اصل شناسنامه عکس دار ، چهار نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه ، 12 قطعه عکس جدید 4 × 6 را به مسئول ثبت نام در فرمانداری مرکز استان یا وزارت کشور ارائه نمایند .

- در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی داوطلبان شخصاً می توانند از تاریخ 15/7/85 الی 21/7/85 جمعاً به مدت 7 روز به فرمانداریهای تهران ، اهواز و بم یا وزارت کشور و در خارج از کشور به سفارتخانه ها ، کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی مراجعه نمایند .

- در انتخابات شوراهای اسلامی ، داوطلبان باید شخصاً اصل شناسنامه عکس دار ، دو نسخه تصویر کلیه صفحه های شناسنامه ، اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی و چهار قطعه عکس جدید 4 × 3 را به مسئول ثبت نام در بخشداری یا فرمانداری ارائه نمایند .

- در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی داوطلبان باید شخصاً اصل شناسنامه عکس دار ، سه نخسه تصویر کلیه صفحات شناسنامه ، ده قطعه عکس جدید 4 × 3 ، اصل و تصویر مدارک مبنی بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را به مسئول ثبت نام در یکی از فرمانداریهای تهران ، اهواز و بم و یا وزارت کشور و یا در خارج از کشور به سفارتخانه ها ، کنسولگریها یا نمایندگی های سیاسی ارائه نمایند .

- داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی باید دارای شرایط زیر باشند :
1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2- حداقل سن 25 سال تمام
3- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه
4- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای تا 000/000/1 ( یک میلیون ) نفر جمعیت و مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از 000/000/1 ( یک میلیون ) نفر جمعیت
6- اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی بجای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند .

- داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی نیازی نیست که ساکن حوزه انتخابیه باشند ولی چنانچه به عضویت شورا انتخاب شدند باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار کنند و چنانچه تغییر سکونت به خارج از حوزه بدهند موجب سلب عضویت آنان خواهد شد .

- داوطلبان شرکت در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط زیر باشند :
1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
4- حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی ، شنوایی و گویایی
7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام
8- کسانی که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند از شرط مذکور در بند 4 مستثنی هستند

داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری باید دارای شرایط زیر باشند :
1- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
2- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد .
3- بینش سیاسی ، اجتماعی و آشنایی با مسایل روز
4- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
5- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی

- به استناد ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی کاندیدا شدن جهت انتخاب ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی ، سایر شوراها و انجمن های قانونی مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت داوطلبان می باشد که این مدارک عبارتند از :
1- کارت پایان خدمت.
2- کارت معافیت دائم.
3- برگه معافیت موقت پزشکی در مدت اعتبار آن.
4- گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس معافیت معتبر در مدت اعتبار آن.
5- برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن.
6- گواهی صادره از مراکز وظیفه عمومی.
ضمناً متولدین ذکور کشور تا پایان سال 1337 نیازی به ارائه مدارک مذکور ندارند.

- در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار دریک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.

- هیچیک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند.

کد خبر 7394

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز