مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور با استناد به اعلا‌م مرکز آمار ایران , تعداد افراد واجد شرایط لا‌زم را برای رای دادن 49 میلیون و 800 هزارنفر اعلا‌م کرد.

علی اصغر کاراندیش در گردهمایی‌استانداران سراسر کشور افزود: انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلا‌می شهر و روستا با عنوان انتخابات همزمان برگزار می شود و اطلا‌ق عنوان تجمیع انتخابات به آن مناسب نیست.

وی با اشاره به نقل مکان عشایر کوچ رو در زمان برگزاری انتخابات اضافه‌کرد: اگر عشایر در زمان نام نویسی نقل مکان کنند باید بخشداری محل سوابق آنان را به مکان جدید منتقل کند تا این اشکال مانع برگزاری انتخابات در آن حوزه نشود.

کاراندیش افزود: تعداد خانوارهای لا‌زم در روستاها برای برگزاری انتخابات در قانون سال 1375 تعیین شده است و در این انتخابات هم بر اساس همان‌قانون عمل خواهد شد.

مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور اضافه کرد: در روستاهایی که در سال 1375 زیر 20 خانوار بوده و اکنون به 100 خانوار رسیده باشند انتخابات برگزار نخواهد شد,اما اگر در سال 75 جمعیت آنها 100 خانوار بوده و اکنون این میزان به زیر 20 خانوار کاهش یافته باشد در آن روستاهاانتخابات برگزار می شود.

کاراندیش گفت: تعداد اعضای شعب اخذ رای پنج نفر و در صورت لزوم هفت تانه نفر خواهد بود تا بتوانند تعرفه‌های بیشتری را در مدت زمان کمتری‌بنویسند.

وی برگزاری دو انتخابات همزمان خبرگان و شوراها و نیز انتخابات میان‌دوره ای مجلس شورای اسلا‌می را در سه شهر تهران‌, اهواز و بم دلیل افزایش احتمالی تعداد اعضای شعب اخذ رای دانست تا به علت افزایش میزان تعرفه هااز سرعت رای گیری کاسته نشود.

کد خبر 3950

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز