وزیر کشور گفت: برای برگزاری باشکوه انتخابات خبرگان رهبری‌, میاندوره‌ای مجلس شورای اسلا‌می و شوراهای اسلا‌می شهر و روستا آمادگی داریم.

به گزارش واحد مرکزی خبر، مصطفی پورمحمدی پس ازنشست فصلی فرماندهان و مدیران‌نیروی انتظامی در گفتگو با خبرنگاران افزود:ما قائل به درصد آمادگی نیستیم و باید حداکثر آمادگی را داشته باشیم.

وی همچنین درباره وضع امنیت در مرزهای شرقی کشور گفت:در این مرزها شاهد کاهش جرایم , جنایات و رفتار خشن و ضد امنیتی هستیم و احساس امنیت افزایش‌پیدا کرده‌است.

پورمحمدی به احداث دیوار مرزی زابل اشاره کرد و افزود:برای انسداد مرزها با هدف ایجاد امنیت بایستی موانعی متناسب با اقلیم هر منطقه را ایجاد کنیم و در نقاط مرزی بعضی روستاها چسبیده به مرز هستند و حتی در دوطرف مرز واقع شده اند که هیچ راهی برای اعمال نظارت مطلوب بجز احداث دیوار مرزی نداریم که این طرح از قبل هم بصورت محدود انجام شده‌بود و بایستی آن را تکمیل کنیم.

جانشین فرمانده کل قوا در ناجا همچنین از کاهش 6 درصدی کل جرایم و 9 تا 10 درصدی جرایم و تجاوز به عنف و سرقتهای بزرگ خبر داد و افزود:انتظار ما و مردم از پلیس زیاد است و جرایم و اعمال غیر قانونی موجود هم متناسب با فرهنگ و اعتقادات و مردم ما نیست و بایستی تلا‌ش کنیم میزان جرایم را بطور کلی کاهش پیدا کند.

وی درباره میزان کمکهای بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه این کمکها بسیار ناچیز است گفت:این کمکها به ستاد مبارزه با مواد مخدر تحویل می شود.

وزیر کشور درباره طرح اخراج اتباع خارجی غیر مجاز از اول مهر نیز گفت :براساس برنامه ریزی انجام شده شاغلا‌ن اتباع خارجی غیر مجاز در کارگاهها با تلا‌ش وزارت کار و امور اجتماعی شناسایی و آمارگیری می شوند و اتباع بیگانه ای که کارهای غیرقانونی مرتکب می شوند نیز شناسایی و از کشور خارج می شوند.

پورمحمدی همچنین زمان 15 روزه نام نویسی برای تعویض خودروهای فرسوده‌ را کافی دانست.

وی درباره اجباری شدن بیمه شخص ثالث نیز گفت:برای حفظ جان مردم امنیت لا‌زم است و تاکید می کنم که در این باره جدیت بیشتری صورت گیرد.

وزیر کشور با اشاره به آمار 30 هزار نفری کشته و 250 هزار نفری زخمی‌ناشی از تصادف درسال , اجباری شدن بیمه شخص ثالث را یکی از عوامل ایجاد نظم اجتماعی و به نفع همه دانست و از اجرای حتمی آن خبر داد.

وی درباره بازگشایی مدارس گفت:تصمیم خاصی برای اعمال محدودیت ترافیکی‌نداریم اما در تلا‌شیم ناوگان حمل و نقل عمومی را افزایش دهیم و احتمالا شاهد تغییر در ساعات کار برخی اداره ها مانند آموزش و پرورش باشیم که فعلا درحال بررسی است .

کد خبر 3660

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار