مجلس شورای اسلامی

اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۷ خرداد سال ۱۳۵۹ شروع به کار کرد. مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری درجمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده‌است. در فرمان مشروطیت از مجلس ایران هم به عنوان مجلس مقدس شورای ملی و هم مجلس شورای اسلامی نام برده شده‌است. مصوبات مجلس شورای اسلامی اگر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرند، برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ می‌شوند.  مجلس ایران از سایر قوا مستقل است.