همشهری آنلاین: محموداحمدی نژاد، در گفتگو با خبرنگاران گفنت: باور من این است و یقین دارم که ملت ما در عرصه‌های انقلاب نیازمند توصیه و سفارش نیستند.

به گزارش ایسنا، رییس جمهوری که یکشنبه 21 بهمن پس از بدرقه رییس جمهور تاجیکستان با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، با تاکید بر اینکه، مردم در عرصه‌های انقلاب بسیار جلوتر از دیگران هستند، خاطرنشان کرد: البته ‪۲۲‬بهمن تنها متعلق به ملت ایران نیست.

احمدی نژاد افزود: در عصری که یاس و سیاهی بر همه جای عالم غلبه پیدا کرد و مارکسیسم و سرمایه‌داری که اساس آنها برنابود کردن ‌هویت و شخصیت انسان و کرامت انسانی است، همچون دو تیغه یک قیچی از دو طرف بنیان‌های اندیشه انسانی و ارزش‌های انسانی و زندگی سعادتمند انسان را قطعه قطعه می‌کردند و هیچ کسی امیدی به نجات از این مهلکه نداشت، امام آمد و فریاد رهایی انسان معاصر را سر داد.

رییس جمهوری تصریح کرد : جنس پیام امام و آرمان امام ، از جنس پیام و آرمان انبیاء الهی بود و حرکت او الهی و منطبق بر فطرت‌های بشری بود، ملت ایران نیز با همه وجود به عرصه آمد ، لبیک تاریخی گفت و پای آن ایستاد و همه موجودی خود را به عرصه آورد و خدای متعال نیز به حرکت ملت ایران برکت داد و ایران را در جایگاه شایسته پیشگامی خدا پرستی و عدالت خواهی امروز جهان قرار داد.

احمدی نژاد اظهار داشت: هر سال در ‪ ۲۲‬بهمن همه ملت ایران می‌آیند و در میعادگاهی عظیم به وسعت ایران زمین، اعلام حضور می‌کنند و تجدید بیعت می‌کنند.

رییس جمهوری بابیان اینکه ‪۲۲‬بهمن نه فقط یک تجدید خاطره و تجدید عهد، بلکه دمیدن انرژی انگیزه و روح به این حرکت تاریخ ساز است، گفت: این حرکت اتفاقی است که هر سال تکرار می‌شود.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه هر سال یک ‪ ۲۲‬بهمن جدید ، تولدی جدید و عزم و اراده‌ای جدید برای ادامه راه داریم، افزود: ملت ایران صاحب و پرچمدار و پیشتاز این حرکت است، و می‌داند که چه بکند.

رییس جمهوری تصریح کرد: ما بارها تجربه کرده و دیده‌ایم که ملت ایران خود میدان دار بوده و صحنه را اداره کرده و به فضل خدا پرچمداری را حفظ کرده است و این پرچم را نسل به نسل تحویل خواهد داد.

احمدی نژاد با بیان اینکه ‪ ۲۲‬بهمن هر سال با سال قبل تفاوت دارد، گفت:  امسال هم ملت ما می‌دانند که درآستانه فتح یک قله بسیار بلند قرار داریم و باور من این است که مردم باحضور خود وبا افتخاراین قله را فتح خواهندکرد.

کد خبر 43939

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار