همشهری‌آنلاین: حاکمیت جهانی و ساز و کارهای نقش آفرینی ایران در یونسکو عنوان یک سخنرانی است که توسط دکتر محمدرضا سعیدآبادی عضو هیات علمی گروه مطالعات بریتانیای دانشکده مطالعات جهان و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایراد می‌شود.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در این سخنرانی که به همت موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشگاه تهران برگزار می‌شود به بحث و بررسی پیرامون مؤلفه‌های حاکمیت جهانی، افزایش نقش‌آفرینی بازیگران غیردولتی و جزر و مد همکاری‌های ایران و یونسکو می‌پردازد.

 دکتر سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران شدmore

موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در کنار امور پژوهشی خود در مسیر شناسایی هر چه بیشتر قلمروهای مطالعاتی خود؛ سخنرانی‌های مفهومی نیز برگزار می‌کند.

در این نشست‌ها؛ کارشناسان و پژوهشگران برجسته؛ به طرح تاز‌ ترین یافته‌ها و به مرور مفاهیم و قلمروهای کلیدی عرصه‌های مرتبط می‌پردازند و متن کامل سخنرانی‌ها نیز به عنوان اسناد علمی موسسه منتشر می‌شود.

زمان سخنرانی فوق سه‌شنبه 29 آبان90 در ساعت 9 صبح خواهد بود و مکان آن نیز دانشکده مطالعات جهان (سالن ایران) است.

دانشکده مطالعات جهان در خیابان کارگر شمالی در پردیس شمالی دانشگاه تهران (ورودی غربی) قرار دارد.

کد خبر 154083

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار