همشهری‌آنلاین: موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا (INAES) در بین ۱۱۱ موسسه پژوهشی کشور در سال ۱۳۸۸ در جمع هشت موسسه برتر پژوهشی دانشگاهی کشور و در رتبه نخست موسسات علوم انسانی دانشگاهی قرار گرفت.

fws

براساس رتبه بندی دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است تنها هشت موسسه پژوهشی کشور در کلاس B قرار گرفته‌اند که موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در رده پنجم قرار دارد. طبق گزارش وزارت علوم، هیچ موسسه‌ای در کلاس A وجود ندارد.

موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا تنها موسسه‌ای است که با زمینه پژوهشی علوم انسانی در جمع هشت موسسه برتر دانشگاهی حضور دارد و به این ترتیب می‌توان مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا را درجدول رتبه بندی موسسات وابسته به دانشگاه‌ها؛ موسسه اول با زمینه علوم انسانی دانشگاهی دانست.

این در حالی است که اگر موسسات بخش خصوصی؛ دستگاهی؛ وزارتی و نهادی علوم انسانی موجود در کشور را نیز لحاظ کنیم مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در رتبه نهم کشوری قرار می‌گیرد.

ریاست مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشگاه تهران از دوسال پیش برعهده دکتر یونس شکرخواه قرار دارد.
مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا پیش از این در رتبه C قرار داشت.

Institute for North American and European Studies - University of Tehran

گفتنی است دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سالانه از عملکرد مؤسسات پژوهشی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف پژوهش در کشور ارزیابی به عمل می آورد و شاخص‌های انتخاب شده بر اساس معیارهای ارزیابی آموزش عالی تعیین شده است. این معیارها شامل شمار مطلق پژوهشگران، مقاله‌های علمی انتشار یافته در مجله‌های معتبر، نسبت کتاب‌های انتشار یافته به جمعیت پژوهشگران، شمار دستاوردهای پژوهشی، و مواردی دیگر است.

این ارزیابی سرانجام روند پژوهش را بر اساس شاخص‌هایی شامل: توان جذب پژوهشگر، توان فعالیت پژوهشی، توان تولید علمی، توان مدیریت مالی و توان مبادلات علمی - پژوهشی نمایان می‌سازد.

گزارش زیر از نتیجه نهایی ارزیابی دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا استخراج شده است. این ارزیابی در عین حال مقایسه عملکرد مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در سال ۱۳۸۷را نیز شامل می‌شود:

توان جذب پژوهشگر
در قسمت توان جذب پژوهشگر مشتمل بر:
درصد پژوهشگران به نیروی انسانی، نسبت پژوهشگر به گروه پژوهشی و سطح کیفی پژوهشگران
میانگین مرتبط با مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در سال ۱۳۸۷ با میانگین امتیاز ۲.۹۸ به میانگین امتیاز ۲.۵۷ در سال۱۳۸۸ منجر شده است.

توان فعالیت پژوهشی
در قسمت توان فعالیت پژوهشی مشتمل بر:
نسبت کل طرح‌ها به پژوهشگران، نسبت مجری و همکار به ازای هر طرح پژوهشی، درصد طرح‌های بنیادی به کل طرح‌های درون سازمانی، درصد طرح‌های کاربردی به کل طرح‌های درون سازمانی، درصد طرح‌های توسعه­ای به کل طرح‌های درون سازمانی، درصد طرح‌های برون سازمانی به کل طرح‌ها. میانگین مرتبط با مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در سال ۱۳۸۷ از مقدار عددی ۰.۸۹ به مقدار عددی ۰.۸۸ در سال ۱۳۸۸ منجر شده است.

توان تولید علمی
در قسمت توان تولید علمی مشتمل بر:
نسبت کل مقالات به پژوهشگران، سطح کیفی مقالات، نسبت دستاوردهای علمی پژوهشی به گروه پژوهشی، سطح کیفی دستاوردها، نسبت کتب منتشر شده به پژوهشگران، سطح کیفی کتب منتشر شده
میانگین مرتبط با مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در سال ۱۳۸۷ از مقدار عددی ۰.۷۴ به مقدار عددی۱.۵۳ در سال ۱۳۸۸ منجر شده است.

توان مدیریت مالی
در قسمت توان مدیریت مالی مشتمل بر:
درصد اعتبار طرح­های درون سازمانی به کل اعتبارات تخصیصی از منابع دولتی، درصد اعتبار طرح­های برون سازمانی خاتمه یافته به کل اعتبارات تخصیصی از منابع دولتی، درصد هزینه­های پژوهشی به کل هزینه‌ها، درصد هزینه‌های اداری و پشتیبانی به کل هزینه‌ها، درصد هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به کل هزینه‌ها
میانگین مرتبط با مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در سال ۱۳۸۷ از مقدار عددی ۰.۹۰ به مقدار عددی۱.۴۷ در سال ۱۳۸۸ منجر شده است.

توان مبادلات علمی - پژوهشی
در قسمت توان مبادلات علمی - پژوهشی مشتمل بر:
نسبت عضویت در مجامع علمی به گروه پژوهشی، نسبت همایش‌های برگزارشده به گروه پژوهشی، سطح کیفی همایش‌ها، نسبت تفاهم نامه‌های منجر به قرارداد پژوهشی به گروه پژوهشی، نسبت مشاوره نظارت و راهنمایی‌های برون سازمان به پژوهشگران.

میانگین مرتبط با مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در سال ۱۳۸۷ از مقدار عددی ۰.۷۳ به مقدار عددی۰.۹۲ در سال ۱۳۸۸ منجر شده است.

لازم به ذکر است طبق راهنمای سطح­بندی دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشتمل بر F<۱۰ و D> ۱۰ - ۲۵و C>۲۵ _۵۰ و B>۵۰_۷۵ و A>=۷۵ مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا از سطح C با امتیاز ۴۲.۴ در سال ۱۳۸۷ به سطح B در سال ۱۳۸۸ (با امتیاز۵۱.۴) ارتقاء یافته است.

کد خبر 137517

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار آموزش

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز