فرهاد حسن‌زاده: معلممان همیشه می‌گفت: کتاب، پله‌های ترقی است.

تصویرگری‌ها از نازنین جمشیدی

معلممان همیشه می‌گفت: کتاب، پله‌های ترقی است...


او عاشق سینه‌چاک کتاب بود...

شعارش این بود: «با کتاب تا اوج آسمان‌ها»

معتقد بود می‌شود با کتاب سیاحت کرد...

می‌گفت با کتاب می‌شود تجارت کرد...

فکر می‌کرد با کتاب می‌شود از سختی‌ها گذشت

تازه، اعتقاد داشت کتاب تازه، مثل سبزی و میوه تازه،  روح آدمی را تازه می‌کند...

و همیشه می‌گفت کتاب ما را به خودمان می‌شناساند

کد خبر 66886

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار