همشهری آنلاین: رئیس جمهور گفت: امروز بـرخلاف گذشته قدرت دفاع از ملت خود و تاثیرگذاری برمناسبات جهانی معیار اقتدار کشورها است.

به گزارش واحد مرکزی خبر آقای احمدی نژاد در دیدار با نخبگان و فرهیختگان آذربایجان غربی افزود: با این معیار امروز ایران قدرتمندرین کشور جهان است و این را می‌توان از شرایط کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی به خوبی مشاهده کرد.

رئیس جمهور افـزود: زمان آن گذشته است که با ثروت، سلاح و تسلط برمنابع مالی و انسانی کشورهای توسعه نیافته قدرت نمایی کرد و به جنایت، خونریزی و غارت پرداخت.

احمدی نژاد با اشاره بـه اینکه نفوذ ایـران درمیان ملت‌های جهان روز به روز درحال افزایش است خاطرنشان کرد با وجود فرافکنی‌های غـرب بـرای منزوی جلوه دادن کشورمان، ایران اسلامی حتی درکشورهای همسایه آنها هم نفوذ کرده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه پیشرفت های اخیر ایران همه مردم آزادیخواه جهـان را خوشحـال کـرده است گفت: غرب ماهواره‌ای پیچیده را با آخرین فناوری روز دنیا به فضا پرتاب می‌کند و برای کسی مهم نیست امـا بـا پرتاب ماهواره بسیار ساده ایران اغلب کشورهای جهان این موفقیت را جشن می گیرند و آنرا موفقیت خود می‌دانند.

احمدی نژاد تصریح کرد: شرایط مناسب بین‌المللی ایران درحال حاضر فرصت مناسبی است برای سازندگی ایران، حضور فعـال در مسائل و موضـوعـات جهان، تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها وجلوگیری از توطئه علیه کشورمان کـه مهمترین ماموریت مردم ایران است.

وی درادامه بااشاره به وضع نامناسب اخلاقی جهان کـه غرب متولی آن است گفت: جـامعه بشری هنـوز بهار را تجربه نکـرده است و باید در انتظار بهار حقیقی بمانیم کـه خداوند وعده‌اش را داده است تا همه بشریت بهاری و شکوفا شوند و بساط ظلم و ستم از جهان برچیده شود.

رئیس جمهور از برنامه های ویژه دولت در بخش کشاورزی، صنعت و اشتغـال، مسکن وتوسعه فرهنگی هم خبر داد و گفت: در سـال 89 بـرنامه ریزی هایی صورت گرفته و تخصیص اعتبارات مناسب این بخش‌هـا بـا تحول چشمگیری مواجه خواهند شد.

آقای احمدی نژاد با قدردانی از نخبگان و فرهیخگان آذربایجان غربی از آنها بعنوان الگوهای شجاعت، بردباری، علم آموزی و دانایی نام برد و گفت: برای رسیدن بـه قله‌های افتخار، خوردباوری نیاز است که شما ثابت کرده اید آنرا دارید.

وی نقطه مرکزی حمله دشمن را غـافل کردن مـردم ایران از همدیگر عنوان کـرد و افـزود: وحدت مهمترین راه مقابله با این توطئه است که شما فرهیختگان باید سرآمد آن باشی.

رئیس جمهور از آذربـایجان غربی هم بعنوان استانی توسعه یافته نـام برد و خـاطرنشان کـرد امروز وضع این استان آنقـدر خوب است کـه می توانـد حتی منطقه را اداره کند و بـه شـرط استفاده ازاستعدادهای بومی و ظرفیت های موجود به قطب صنعت، اقتصاد و صادرات کشور تبدیل شود. 

کد خبر 104619

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

وبگردی