مجله مصالح ساختمانی

  • فرآیند استاندارد خمکاری میلگرد

    فرآیند استاندارد خمکاری میلگرد

    نقل قولی از معمار آمریکایی فرانک لوید وجود دارد به این مضمون که “یک پزشک می‌تواند اشتباه خود را دفن نماید اما یک معمار تنها می‌تواند به جای اشتباه خود درخت انگور بکارد.“