همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه اول اسفند با اصلاح قانون انتخابات، نصب و الصاق عکس و پوستر برای کاندیداهای نمایندگی را ممنوع کردند.

به گزارش خانه ملت، براساس طرح الحاق یک تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده 19 قانون انتخابات مجلس مصوب 1378 و اصلاحات بعدی، نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می باشد و چاپ عکس صرفا محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع 10×15 مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می باشد.

در این ارتباط تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می باشد.

در ماده دیگری که به تصویب مجلس رسید با رای مجلس در موارد ذیل با تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگه های رای باطل و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

همچنین در موارد ذیل برگه های رای باطل و جزو آرای ماخوذه محسوب می گردد:

1- آرا ناخوانا باشد.
2- آرایی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد.
3- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ب- در موارد ذیل برگه های رای باطل و جزو آرای ماخوذه محسوب نمی گردد.

1- صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2- آرای زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3- آرای کسانی که به سن قانونی رای نرسیده باشند.
4- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
5- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آرای صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6- آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
7- آرای تکراری.
8- آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
9- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
10- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
11- آرایی که روی ورقه ای غیر از برگه رای نوشته شده باشد.
12- آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

با تصویب مجلس کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگه های تعرفه باشد، باطل و جزو آرای ماخوذه محسوب نخواهد شد.

همچنین آرای زائد مذکور در جزء 2 بند (ب) به قید قرعه از کل برگه های رای کسر می شود.

با رای مجلس آرای باطل ماخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده 8 این قانون محاسبه نمی گردد.

با تأکید مجلس این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.

کد خبر 44868

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار