همشهری آنلاین: بیمارستان های طرف قرارداد بیمه از سوی دولت موظف شدند وسایل مصرفی مورد نیاز بیماران بیمه شده را طبق فهرست اعلامی وزارت بهداشت تامین کنند.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک با تصویب آیین نامه اجرایی بند «ک» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 ، بیمارستان های طرف قرارداد با سازمان های بیمه گر پایه را موظف کردند وسایل مصرفی بیماران بیمه های خدمات درمانی را مطابق فهرستی که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود،تهیه کنند و در صورت حساب ارسالی برای سازمان های بیمه گر درج و محاسبه نمایند.

بر اساس این آیین نامه اجرایی سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 86 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه شدگان اختصاص دهد و سازمان های بیمه گر خدمات درمانی نیز موظفند هشتاددرصد صورت حساب های ارسالی از سوی بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی و تنها ظرف دوهفته پس از دریافت اسناد مربوط ، به صورت علی الحساب به آنها پرداخت کنند.

هزینه صورت حساب های بیمارستان ها بر اساس تعرفه ها و شمول تعهدات هیئت وزیران و یا شورای عالی بیمه ، از سوی سازمان های بیمه گر محاسبه و پرداخت می شود.

این سازمان ها همچنین متعهد شده اند در صورت هرگونه تغییر در محاسبات،مراتب را ظرف یک ماه پس از اتمام رسیدگی به اطلاع بیمارستان مربوط برسانند تا نسبت به تصحیح آن اقدام گردد .چنانچه در مورد نحوه تنظیم صورت حساب ها توسط سازمان های بیمه گر و یا بیمارستان های طرف قرارداد اختلاف و یا ابهامی ایجاد شود ، از سوی شورای عالی بیمه یک کارگروه حل اختلاف تشکیل می گردد و به موضوع رسیدگی می کند.

وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی را مکلف ساختند نسبت به تامین موارد مصرفی مورد نیاز بیماران از سوی بیمارستان های طرف قرارداد بیمه نظارت لازم را بعمل آورد ودر صورت اجرا نشدن‌آن ، مراتب را به سازمان های بیمه گر اطلاع دهد تا از مبلغ علی الحساب واریزی به حساب بیمارستان مربوط کسر شود.

در صورت عدم اجرای مفاد این آیین نامه ازسوی سازمان های بیمه گر،سازمان های مذکور مکلفند ضرر و زیان حاصله را حسب تشخیص و اعلام کارگروه حل اختلاف درمقاطع سه ماهه و از محل اعتبارات خود در اختیار هریک از واحدهای مربوط قرار دهند.

کد خبر 35938

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار