همشهری‌آنلاین: بشر عصر حاضر، از رو در رویی با مسائل و مشکلات مختلف، از بحران‌ها و تاریکی‌ها، از تفرقه و دشمنی‌ها، از خودخواهی‌ها و برتری‌ طلبی‌ها خسته و افسرده شده،

با هم اندیشیدن ، راز گفتگو

درپی یافتن راه حل بوده و در جستجوی دستیابی به معنای زندگی است؛ از هر طرف در جستجوی کوکب هدایت است و پس از تجربه‌های ناکام و پیمودن راه‌های بی‌سرانجام، به این نتیجه رسیده است که راه رسیدن به «مقصود» در گفتگو نهفته است.

رهایی از بحرانها با گفتگو میسر خواهد شد و نیز تبیین و تشریح و تصحیح راه و مقصد در گفتگو و از طریق آن صورت خواهد گرفت.

گفتگو، راهکار مناسبی برای قوت بخشیدن به جامعه مدنی و بیدار کردن احساس مسئولیت در افراد است... امید است با گفتگوی واقعی، هم زمینه گوش فرادادن به انسانهای دیگر و هم زمینه گوش فرادادن به تسبیح موجودات فراهم گردد...

این کتاب به بررسی و تحلیل موضوع «گفتگو و با هم اندیشیدن» پرداخته که نیاز دنیای امروز است که به سمت دهکده جهانی حرکت می‌کند.

شناسنامه کتاب:

  • نوشته: مارتینا ویوهانس عارتکه مایر - ل.فریمن دوریتی
  • ترجمه: فاطمه صدر عاملی (طباطبایی)
  • قطع: وزیری
  • تعداد: صفحه 264
  • چاپ: دوم
  • قیمت: 2400تومان 
  • انتشارت: اطلاعات
کد خبر 249946