مجموع نظرات: ۰
پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۸۶ - ۰۷:۳۱
۰ نفر

همشهری آنلاین: کتاب تجدد آمرانه که مقالاتی تحقیقی از شناخته شده‌ترین مورخان ایران و جهان درباره ایران دوره رضا شاه است، با ترجمه مهدی حقیقت خواه از سوی انتشارات ققنوس به بازار کتاب راه یافت.

به گزارش همشهری آنلاین این کتاب به کوشش تورج اتابکی، از مورخان شناخته‌شده ایرانی، تدوین شده است و حاصل کار مطالعاتی گروهی است که در بهار 1999 درمورد «تجددآمرانه د رایران و ترکیه» در پژوهشکده تاریخ اجتماعی سازمان داده شده بود.
اتابکی درمقدمه کتاب خود قصد از دنبال کردن این طرح را انجام دادن مطالعه تاریخی تطبیقی، سنجشی و جامع در خصوص مدرن سازی در ترکیه و ایران پس از جنگ جهانی اول ذکر می کند.

کتاب از مقالات مختلفی تشکیل شده است؛ دکتر محمد علی همایون کاتوزیان که نظریه مهمش درباره تحولات ایران در کتاب «دولت و جامعه » درایران (نشرمرکز) منتشر شده است، در مقاله ای به نام«دولت وجامعه دردوره رضاشاه» تغییر تدریجی در شیوه فرمانروایی رضاشاه از دیکتاتوری به حکومت استبدادی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تورج اتابکی هم در مقاله«خلافت،روحانیت،جمهوریت در ترکیه و ایران»به بررسی موانعی می پردازد که دو فرمانروای اقتدار گرا در ایران و ترکیه در تحکیم حکومت خودبا آنها روبرو شدند. 

مطالعه احزاب سیاسی و سیاستهای حزبی درایران و ترکیه موضوع بخشهای دیگر این کتاب است که ماتیو الیوت آن را نوشته و البته تنها بخش مربوط به ایران این مبحث با عنوان « ایران نو و زوال سیاستهای حزبی دردوره رضا شاه» برگردان فارسی شده ودر کتاب گنجانده شده است.

استفانی کرونین که چند سال قبل کتاب مهم وی درباره ارتش دوره رضا شاه از سوی انتشارات خجسته برگردان فارسی و منتشر شده بود در مقاله خود باعنوان«ارتش،جامعه مدنی و دولت درایران: 1300- 1305 »به بررسی چگونگی تجهیز و رشد یافتن ارتش و رابطه آن با جامعه مدنی واحزاب و دولت رضا شاه می‌پردازد.

هوشنگ شهابی در مقاله «مقررات لباس پوشیدن برای مردان ودر ترکیه وایران»نگرش رژیمهای این دو کشور را در پذیرش سنتها و قوانین اروپایی مقایسه می کند و جان آر.پری هم در مقاله«اصلاح زبان درترکیه و ایران»به مقایسه کوششهای مصطفی کمال پاشا و رضا شاه در دگرگون ساختن برخی مفاهیم زبانی در این دوکشور می پردازد.

آخرین مقاله کتاب که به نوعی مناقشه خیز ترین مقاله این کتاب هم به شمار می‌رود، عنوان « رفع ابهام:سیاست خارجی وثوق الدوله 1297-98 » را بر خود دارد و نویسنده آن هم الیور باست است که مدعی است اسناد نو یافته از سفارت خانه‌های کشورهای خارجی دخیل درقرارداد 1919 درباره وثوق الدوله نکاتی می گویندکه با باور عمومی از این چهره سیاسی و رخدادهای دوران وی تفاوتهای اساسی دارد.

کتاب تجدد آمرانه در 286 صفحه به قیمت 3200 تومان منتشر شده است.

کد خبر 18193

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار