همشهری‌آنلاین: نمایشنامه عروسکخانه ، اثر شاخص هنریک ایبسن پس از نزدیک به ده سال تلاش منوچهر انور از سوی انتشارات کارنامه به بازار کتاب عرضه شده است.

به گزارش همشهری آنلاین در این کتاب ابتدا مقدمه 100 صفحه ای انور با عنوان هنریک ایبسن شاعر آمده است و سپس یکی از چالش برانگیز ترین مباحث حوزه ترجمه در ایران از سوی این مترجم صاحب نام و سبک  باعنوان« چالش ترجمه» مطرح شده است.

انور برای ترجمه این اثر تقریبا تمامی آثار ایبسن راخوانده و شرح و تفسیرهای مختلف بر آثارش ، به خصوص عروسکخانه را مرور جدی کرده است. این را می توان از سطر سطر ایسن نامه اش( 100 صفحه ابتدایی کتاب) دریافت .

وی در مقدمه کتاب می نویسد: نگارنده به عنوان آخرین مترجم عروسکخانه به فارسی تا امروز، اقرار می‌کنم که اگر مقابله های مکرر ، با همکاری نزدیکان و دوستان صاحب نظر نبود، نکته های باریک بسیاری در متن حاضر به صورت مسخ شده در تحریر اول باقی می ماند.

به گفته انور ترجمه این کتاب نخستین بار با همکاری برادرش ، ایرج انور،با نسخه ایی انگلیسی( نسخه پیتر واتس) مقابله شد و اصلاحات اساسی د رآن به عمل آمد. اما کار به همین جا ختم نشد ، چرا که به گفته انور  ناشرباریک بین اثر ( محمد زهرایی) نتیجه کار را برای مقابله با اصل نوشته ایبسن که به زبان نروژی است ، به دست مجید عمرانی در اسلو می رساند.

 کار مقابله لفظ به لفظ عمرانی با متن اصلی ایبسن سه ماهی به طول می انجامد و به روشن شده برخی ابهامات می انجامد. ویرایش بعدی ، با نظارت روزمره ناشر ، ضمن مقابله با نسخه معیار ، و ترجمه ای قدیمی تر در مجموعه یازده بازی هنریک ایبسن، یک ماهی وقت گرفت.

پس از آن نوبت به مقابله با متن فرانسوی کتاب به مدد همسر آقای انور ، دومینیک انور، رسید که سبب شد بسیاری نکته ها دقیق تر شود.

درنهایت آنکه این کتاب برای آنکه به چنین هیاتی آراسته و به بازار کتاب راه یابد از دیده تیزبین بزرگانی چون نجف دریابندری،دکتر محمد علی موحد،دکتر فتح الله مجتبایی گذشته است و هریک پیشنهاداتی به مترجم داده اند تا کار اثر پخته و پرورده شود.

دربخش دوم کتاب مترجم بحثی مناقشه خیز درباره ترجمه متون به زبان فارسی را مطرح می کند و در آن  سرشاخه های مهمترین جریانات ترجمه در ایران را مورد توجه قرار می دهد و به شکل جدی و فنی به نقد و ارزیابی  آنها می پردازد.

به اعتقاد انور« در چالشگاه ترجمه ، همچنان که می دانیم، دوجبهه رودرروهست، با هواداران رودررو ، هردو پارتیزان حفظ اصالت، با هم درگیر، و گاهی افتاده به جان هم. یکی قلم برمی دارد که ترجمه باید به معنی باشد، مطابق قصد نویسنده؛دیگری علم راست می کند که به معنی ترجمه کردن خیانت است در امانت، و هر که دراین راه جز به لفظ قدم بردارد، ریش نویسنده را به بازی گرفته.»

انور سپس به مقایسه میان نثر میرزاآقای تبریزی با ایبسن پرداخته  و معتقد است که  یکی از دلایل رکود درام نویسی در ایران بی توجهی به نثر عامیانه بوده است. کاری که سالیان قبل و حتی پیش از ایبسن میرزا آقای تبریزی درنمایشنامه هایش صورت داده بود.

عروسکخانه در کتاب پردازی نیز اثر معیار است ، به این معنا که ناشر گزیده کار کارنامه در همراهی با مترجم سعی کرده است برخی مفاهیم و اصوات و ادات گفتاری را نیز در نثر پیاده کند که برای دستیابی به چنین هدفی نرم افزاری تازه برای نگارش این اصوات و ادات را طراحی و در این کتاب اجرا کرد.

کد خبر 16510

پر بیننده‌ترین اخبار ادبیات و کتاب

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز