همشهری آنلاین: تازه‌ترین ترجمه خشایار دیهیمی باعنوان «فرهنگ اندیشه‌های سیاسی» در آخرین روزهای سال 85 از سوی نشر نی به بازار کتاب عرضه شد.

به گزارش همشهری آنلاین، دیهیمی که پیش از این نیز کتاب پرحجم نویسندگان روس را چند سال قبل از سوی همین ناشر به بازار کتاب عرضه کرده بود، چند سالی است که همتی جدی را برای ترجمه متون کلاسیک فلسفه و فلسفه سیاسی غرب صرف کرده است که از جمله آنها مجموعه نام آوران فرهنگ است که تا کنون 8 مجلد آن از سوی انتشارات طرح نو به بازار کتاب عرضه شده است.

دیهیمی کتاب 600 صفحه ای  فرهنگ اندیشه های سیاسی را با گزینش بخشهایی از کتاب «فرهنگ تاریخچه اندیشه ها» تدوین کرد . این کتاب  در سال 1974، 33 سال پیش، در چهار جلد منتشر شد و ویراست جدید آن در سال 2005 به بازار عرضه شد و به اعتقاد دیهیمی «مهمترین کتاب مرجعی که در نیمه دوم قرن بیستم منتشر شد.»

دیهیمی سخت علاقه مند بود که تمامی این کتاب چهار جلدی را برگردان فارسی کند ،اما از قرار گرفتاریهای روزمره و نیز در دست داشتن چندین پروژه، که مهمترین آن همانا مجموعه نام آوران فرهنگ است، سبب شده است تا فرصت برگردان تمامی این کتاب فراهم نشود. ضمن آنکه انتشار ویراست تازه این اثر مهم و آگاهی دیهیمی از این ویراست نیز وی را در ادامه کار سست کرد.

بنیان کتاب در دوران جنگ سرد نهاده و د ر همان دوران  انتشار عمومی یافت. بنابراین در مدخل های مربوط به سیاست و فلسفه سیاسی بر پاره ای مسائل تاکید خاصی شده که ناشی از فضای آن دوران بوده است، اما این مسئله به هیچ وجه از اعتبار و اهمیت کتاب نمی کاهد. چرا که نویسندگان، دانشورانی اند که وجهه علمی شان را سودای سیاست روز نمی کرده اند.

کتاب «اصلی» را فیلیپ پی وینر سرویراستاری کرده و حاوی مقالاتی در همه زمینه‌هاست؛ از علم، هنر و تاریخ گرفته تا فلسفه، جامعه شناسی و سیاست.

کتاب «فرهنگ اندیشه های سیاسی» در 624 صفحه و به قیمت 8 هزار تومان از سوی نشر نی به بازار کتاب عرضه شده است.

کد خبر 18234

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار