همشهری آنلاین: مجموعه مقالات نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک در 215 صفحه منتشر شد.

به گزارش همشهری آنلاین دراین کتاب که از سوی انتشارات علمی و فرهنگی به بازار کتاب عرضه شده است، علاوه بر پیش گفتار دبیر همایش (امیر عباس تقی پور) و مقدمه‌ای از دکتر یحیی کمالی پور مطالب زیر از چهره‌های شاخص عرصه ارتباطات و علوم اجتماعی آمده است:

فرهنگ و روابط عمومی الکترونیک (دکتر علی اکبر فرهنگی)، انفجار بزرگ خاموش(دکتر یونس شکرخواه)، طراحی نوین استراتژی روابط عمومی الکترونیک (دکتر محمد سلطانی فر)، اثرات روزنامه‌نگاری اکترونیکی بر روابط عمومی (دکتر علی اصغر کیا)، روابط عمومی الکترونی؛ تاریخچه، مفاهیم و سیر تحول (دکتر حسین افخمی)، آموزش در روابط عمومی الکترونیک؛ همسویی با برنامه چهارم توسعه کشور (دکتر محمد جواد ناطق پور)، نظام کامپیوتری فراگیر؛کاربردهای فراگیر روابط عمومی در جهان دوفضایی شده (دکتر سعید رضا عاملی)، نقش روابط عمومی الکترونیک درتوسعه دولت الکترونیک (دکتر داوود زارعیان)، روابط عمومی الکترونی در جامعه اطلاعاتی؛ تهدیدها و فرصت ها (دکتر امید علی مسعودی)، کاربرد وبلاگ در روابط عمومی دیجیتال (دکتر حمید ضیایی پرور)، روابط عمومی الکترونیک؛ موانع فرصت‌ها و تحولات پیش رو (محمد مهدی فتوره چی)، سایبر دیپلماسی؛ استراتژی و تاکتیک‌های روابط عمومی دیپلماتیک در فضای سایبر (رها خزازی محمد وندی آذر)، مدیریت اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک (مهدی مومنی نور آبادی)، جامعه اطلاعاتی و بازنگری در ساختار و کارکرد روابط عمومی (محمود رضا مرتضوی).

کد خبر 22309

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار