همشهری‌آنلاین: برآوردها نشان می‌دهد تحت تاثیر عواملی مثل فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی، سالانه یک درصد به مساحت بیابان‌های ایران افزوده می‌شود.

بیابان

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران و بر اساس تحقیق انجام شده توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور بررسیها نشان می‌دهد در سی سال گذشته حدود 30 درصد به مساحت بیابان‌های ایران افزوده شده که نشانگر سالانه یک درصد افزایش مساحت بیابانهای کشور است.

بر اساس این گزارش انتظار می‌رود با توجه به تشدید روند فرسایش خاک در ایران در سالیان آینده شاخص بیابانزایی در ایران افزایش یافته و حتی بیشتر از متوسط رشد سالانه یک درصد شود.

ایران بیابان

هم اکنون حدود نیمی از مساحت ایران بیابانی است و در یک پنجم از مساحت کشور زادآوری زیستی در حداقل ممکن بوده و اصطلاحا بیابان مطلق نامیده می شود.

ایران در صدر کشورهای رودررو با پدیده فرسایش خاک قرار دارد.

کد خبر 171300

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار