سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۵ - ۱۵:۲۲
۰ نفر

الهام مؤدب: خشم بخشی از فرایند رشد کودک است. با این حال والدین می توانند با روش‌های زیر از خشم کودک جلوگیری کنند.

 نتایج منطقی را مطرح کنید:

اگر کودک در پارک به بچه های دیگر توپ پرتاب می کند، او را صدا بزنید در کنارتان بنشانید تا بازی کودکان دیگر را ببیند. به او بگویید: اگر بچه ها را اذیت نکنی، می توانی بازی کنی. این روش از کتک زدن مؤثرتر است. شما می توانید الگوی کودک باشید و رفتارش را عوض کنید. با حفظ خونسردی، اولین گام را در راه کنترل او برمی دارید. داد زدن و کتک زدن به کودک نشان می دهد که او را دوست ندارید.

محدودیت خاص اعمال کنید:

در برابر رفتار خشن کودک سریع واکنش نشان دهید. منتظر نشوید تا برادرش را برای سومین بار کتک بزند و سپس بگویید کافی است. او باید سریع متوجه اشتباه خود شود. بهترین روش، آرام کردن کودک و دور کردن او از موقعیت مورد نظر است، زیرا کودک پی به عواقب رفتار بد خود می برد.

تربیت مستمر:

حتی  الامکان در برابر رفتار کودک واکنش ثابت داشته باشید. وقتی می گویید: دوباره خواهرت را زدی؟ باید متوجه شود که دفعه دیگر او را از اتاق بیرون می کنید. هرگز اجازه ندهید خشم و عصبانیت باعث شود کودک را کتک بزنید. اگر دیگران شما را تشویق کردند بگویید: داشتن بچه 2 ساله سخت است. فقط با روش خود فرزندتان را تنبیه کنید.

روش دیگری را آموزش دهید:

وقتی کودک آرام شد، با ملایمت آنچه را که روی داد مرور کنید. از او بپرسید: اگر بار دیگر عصبانی بشوی، به جز کتک زدن چه کار می توانی بکنی؟ بگویید: طبیعی است که عصبانی شوی ولی نباید آن را با کتک زدن و گاز گرفتن نشان دهی.

او را تشویق کنید رفتار درست داشته باشد. او را به پارک ببرید و بگویید: سارا، تو مرا عصبانی می کنی. یا خودت توپ شوت کن یا اگر نمی توانی از بزرگ ترها بخواه کمکت کنند. کودک باید بیاموزد از کسی که کتک زده، معذرت خواهی کند. شاید در ابتدا برایش سخت باشد، ولی تربیت می شود. کودکان معمولاً مهربان و دلسوز هستند، اما گاهی هیجان دوران کودکی، مانع آن می شود.

رفتار خوب کودک را پاداش دهید:به رفتار بد کودک توجه نکنید. برعکس رفتار خوب و مثبت او را تشویق کنید. اگر کودکی را هل می دهد، از او بخواهید به نوبت بازی کند.

اگر حرفتان را گوش کرد، او را تشویق کنید و بگویید: خیلی کار خوبی کردی که خواستی به نوبت بازی کنی ، یا اگر کار خوبی کرد یک ستاره رنگی به او جایزه دهید. بدین ترتیب می آموزد که رفتار خوبی داشته باشد، در صورت ادامه رفتارهای گذشته، نهایتا تماشای برنامه تلویزیون را محدود کنید.

کد خبر 1387

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز