سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۳۸۵ - ۰۸:۱۲
۰ نفر

همشهری آنلاین: رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ با صدور بخشنامهای‌ از همه‌ روسای‌ دادگستریها خواست‌ قبل‌ از موافقت‌ با انتقال‌ یا جابجایی‌ قضات‌، از رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ درباره‌ پرونده‌های‌ با قدمت‌ بیش‌ از سه‌ سال که‌ در شعبه‌ قاضی‌ داوطلب‌ انتقال‌ مطرح‌ بوده‌ است‌، اطمینان‌ حاصل‌ کنند.

آیت‌ الله‌ هاشمی‌ شاهرودی‌ با صدور بخشنامهای‌ خطاب‌ به‌ مراجع قضایی‌ آورده‌ است‌‌: بعضی‌ از قضات‌ در رسیدگی‌ به‌ پروندههای‌ مطروحه‌، به‌ دلایل‌ گوناگون‌ تعلل‌ کرده‌ و با دستورهای‌ متعدد و غیرقضایی‌ موجبات‌ تجدید وقت‌ و در نتیجه‌ اطاله‌ دادرسی‌ را فراهم‌ می‌آورند که‌ متاسفانه‌ با جابجایی‌ و یا انتقال‌ قضات‌ از شعبه‌، این‌ پرونده‌ها همچنان‌ بلاتکلیف‌ می‌ماند.

به‌ گزارش‌ روابط عمومی‌ قوه‌ قضاییه‌ بر اساس‌ این‌ بخشنامه‌ در صورت‌ وجود این‌گونه پرونده‌ها، اعلام‌ موافقت‌ با انتقال‌ قضات‌ منوط به‌ رسیدگی‌ به‌ پرونده‌های‌ یاد شده‌ خواهد بود و همچنین‌ درباره‌ بررسی‌ موجودی‌ پرونده‌ها و تعیین‌ جانشین‌ برای‌ شعبه‌ به‌ همراه‌ تنظیم‌ صورتجلسه‌ به‌ منظور تعیین‌ تکلیف‌ پرونده‌های موجودی‌ به‌ نحوی‌ که‌ خللی‌ به‌ ادامه‌ رسیدگی به‌ پرونده‌ ایجاد نشود، اقدام‌ می‌شود‌.

دراین‌ بخشنامه‌ تاکید شده‌ است‌ که‌ روسای‌ دادگستری‌ موظفند پرونده‌های‌ با قدمت‌ بیش‌ از شش‌ ماه‌ را از شعبات‌ درخواست‌ و راهکارهای‌ مناسب‌ برای‌ رسیدگی سریع به‌ پرونده‌ها را بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ کنند.

رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ مسئولیت‌ اجرای‌ این‌ بخشنامه‌ را بر عهده‌ روسای‌ دادگستری‌ گذاشته است‌ آنها باید نتایج‌ اجرای‌ این‌ بخشنامه‌ و آمار دقیق‌ این‌پرونده‌ها را به‌ حوزه‌ ریاست‌ قوه‌ قضائیه‌ به‌ صورت‌ ماهانه‌ ارسال‌ کنند.

کد خبر 12863

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار