همشهری آنلاین: ششمین نشست هیات نظارت بر مقررات زدایی برای بررسی فرآیند صدور مجوزها در وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های زیر مجموعه و تابعه آن وزارتخانه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد

به گزارش دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ششمین نشست هیات نظارت بر مقررات زدایی که از سوی رییس جمهور مأمور بررسی فرآیند صدور مجوزها و پروانه های فعالیت های اقتصادی و تسهیل این فرآیندها از طریق پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات ناظر بر صدور مجوز می باشند، در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء آن هیات برگزار شد.

دستور کار این جلسه هیات بررسی فرآیند صدور مجوزها در وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های زیر مجموعه و تابعه آن وزارتخانه بود که نمایندگان وزارتخانه یادشده گزارش مبسوطی از روند شناسایی مجوزهای صادره، فرآیند صدور هر مجوز، مشکلات و محدودیتهای پیش روی و برخی پیشنهادات مناسب برای کاهش فرآیندهای مورد نظر ارائه دادند.

در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی نسخه اولیه کتاب راهنمای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که اطلاعات کامل در مورد عناوین مجوزها، فرآیند صدور مجوز و مراحل انجام آن را در بردارد ارائه و معرفی نمود و هیات با تایید اقدامات گسترده انجام شده از سوی آن وزارتخانه، این اقدامات را قابل تعمیم و معرفی به دیگر دستگاههای اجرایی برشمردند.

در ادامه جلسه پیشنهادات لازم برای اصلاح کتاب راهنمای سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشور مطرح شد و مقرر گردید وزارت یاد شده در نسخه بعدی کتاب مورد توجه قرار دهد .

در این نشست همچنین مقرر شد مواردی که نیازمند اخذ مصوبه هیات وزیران یا تهیه لایحه قانونی برای کاهش و بهبود فرآیندهای صدور مجوز و کاهش تمرکز صدور مجوز از سوی وزارتخانه مزبور باشند به هیات پیشنهاد گردد.
 
دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خاتمه این گزارش افزوده است با ابلاغ آیین نامه ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و ظایف شفافی برای دستگاه های اجرایی به منظور نحوه تهیه اطلاعات جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه گذاری و همچنین وظایف مشخصی برای هیات نظارت بر مقررات زدایی تعیین شده است که نتیجه آن کاهش زمان، هزینه و فرآیند صدور مجوزهای صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی خواهد بود

کد خبر 89065

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار