همشهری‌آنلاین: دکتر سعید رضا عاملی در چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک با ارائه مقاله‌ای به تشریح روابط عمومی سبز پرداخت و گفت: روابط عمومی سبز، انتقال از نگاه تک فضائی به نگاه دو فضائی با رویکرد سلامت و تعالی انسان و طبیعت است.

استاد پیشگام روابط عمومی الکترونیک با اشاره به موضوع سخنرانی خود توضیح داد: مفهوم روابط عمومی سبز از بانکداری سبز بیرون آمده‌ است و واژه سبز منعکس کننده طبیعت و امور مرتبط با آن است. [دکتر عاملی استادپیشگام روابط‌ عمومی‌الکترونیک شناخته شد]

بنابر این روابط عمومی سبز اشاره به نوعی از روابط عمومی دارد که تعالی انسان و طبیعت را هدف خود قرار داده است. نهایت تکنولوژی‌های جدید و روابط عمومی الکترونیک، تعالی انسان و طبیعت است. [مقاله روابط عمومی سبز ارائه شد]
 
وی افزود: اگر توسعه همه جانبه اتفاق نیفتد، منشاء آسایش زندگی و بشر نخواهد بود. لذا توسعه باید هم در تکنولوژی و هم در محیط زیست اتفاق بیفتد. روابط عمومی‌ها که خط مقدم ارتباط انسان‌ها‌ هستند اگر همه جانبه عمل نکنند، باعث آرامش و آسایش انسان‌ها نخواهند شد.
 
رئیس دانشکده مطالعات جهان با یادآور شدن اهداف سه گانه علم یعنی کاهش دردها و آلام بشر، سلامت اجتماعی و ارج و ارزش نهادن به شأن و کرامت انسان خاطر نشان کرد: روابط عمومی سبز، توسعه سبز را به دنبال دارد. روابط عمومی هم بازوی توسعه و هم چسب توسعه و افزاینده هیجان و نشاط توسعه است و لذا از این منظر، روابط عمومی سبز یعنی بستر گسترده‌ای برای همه توسعه.

وی در ادامه گفت: روابط عمومی در نوع عملکردش نباید به دنبال سوزاندن طبیعت باشد، مانند فعالیت‌هایی که کمتر انرژی مصرف می‌کند و کمتر تخریب می‌کند،مثل بیلبوردهای دیجیتال به جای بیلبورد‌های رایج. روابط عمومی سبز فعالیتی است بدون تخریب ذهن، بدون دروغ، فعالیتی است مبتنی بر کار نظام‌مند و با صرف کمترین زمان. روابط عمومی سبز، تولید را از مسیر آنالوگ به مسیر رفتار دیجیتال می‌برد. روابط عمومی سبز، پیوند عمیق بین زمان و سیستم برقرار می‌کند.

دکتر عاملی با ذکر ویژگی‌های روابط عمومی سیاه از قبیل مبهم بودن، پاسخگو نبودن، قلب واقعیت و ... شروط گذر از این وضعیت را که فناوری‌های نوین ارتباطی زمینه آن را فراهم کردهاند، برشمرد.

وی گذر از روابط عمومی توده وار به روابط عمومی فرد محور، از روابط عمومی بد به خوب، از روابط عمومی یک سویه به دوسویه، از روابط عمومی کار راه‌انداز صرف به روابط عمومی حمایت کننده، از روابط عمومی طبیعت سوز به روابط عمومی طبیعت ساز، از کلیشه‌ای مقطعی به پویای با دوام، از روابط عمومی دروغ محور به روابط عمومی حقیقت‌گرا و از روابط عمومی مکانیکی به روابط عمومی دوستانه و طبیعی را شروط این تحول بنیادین ذکر کرد.

استاد پیشگام روابط عمومی الکترونیک در تشریح هر یک از این شروط گفت: فناوری‌های نوین ارتباطی امروز زمینه را برای انجام شرط اول فراهم کرده اند زیرا امکان ارتباط با فرد در حداقل زمان فراهم شده است و روابط عمومی توده وار گذشته باید از این فرصت برای ارج و ارزش نهادن به فرد استفاده کند چرا که هر واحد انسانی به لحاظ کرامت و ارزش برابر با انسانیت و کل انسان‌هاست.

وی در توضیح‌گذر از روابط عمومی بد به خوب افزود: مبنای این مفاهیم حاکمیت خوب (good governance) است که در آن پاسخگویی، مشارکتی بودن، استاندارد بودن، ثبات رفتار و موثر بودن از ویژگی‌های حاکمیت خوب و به تبع آن روابط عمومی خوب است.

دکتر عاملی مهم‌ترین ویژگی شرط سوم را تعاملی بودن توصیف کرد و گفت: سرعت و میزان دسترسی در ارتباطات تعاملی اهمیت ویژه‌ای دارد. البته نباید تعاملی بودن را صرفا به معنای راه انداختن کار تلقی کرد بلکه تعاملی بودن خوب حمایت کردن است که نوعی تداوم در عمل را با خود دارد.

رئیس دانشکده مطالعات جهان گذر از روابط عمومی طبیعت سوز به روابط عمومی طبیعت ساز را مستلزم فعالیت‌هایی دانست که از هرگونه آسیب به طبیعت و انسان پرهیز نماید و موجب بهبود و تعالی بخشی به آنها شود.

به گفته دکتر عاملی عمل بر اساس کلیشه‌ها و انگاره‌های ذهنی که یکی از آسیب‌های تصمیم سازی روابط عمومی سیاه است باید در روابط عمومی سبز جای خود را به تفکر پویا و اندیشمندانه پایدار بدهد زیرا کلیشه‌ها از تفکر لحظه‌ای فاقد اندیشه و درایت کافی نشئت می‌گیرند.

وی یکی از آفت‌های روابط عمومی را دروغ گفتن در قالب تبلیغ توصیف کرد و اظهار داشت: گرایش به حقیقت و راست گویی که یکی از ارکان روابط عمومی سبز است باعث اعتماد مخاطب و حذف فاصله بین تبلیغ و واقعیت می‌شود.

دکتر عاملی با انتقاد از روابط تعریف شده مکانیکی در روابط عمومی سیاه گفت: در روابط عمومی سبز روابط دوستانه و طبیعی است نه نسخه‌ای از پیش تجویز شده و مشخص.

استاد ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به رابطه روابط عمومی با توسعه خاطر نشان کرد: توسعه سبز به تعالی انسان در کنار حفظ محیط زیست و سلامت هر دو وجه توجه دارد اما از آنجا که روابط عمومی عین و کمال توسعه است و عامل، هیجان است و عشق به توسعه می آفریند، روابط عمومی سبز توسعه سبز درپی دارد زیرا با به حداقل رساندن جا به جایی‌های غیر لازم از سوزاندن طبیعت از یک سو و تخریب ذهن انسان از دیگر سو جلوگیری می‌کند.

در چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک که روز یکشنبه 27 اردیبهشت 1388 به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی با حضور پدر ارتباطات ایران، دکتر کاظم معتمدنژاد و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در هتل المپیک برگزار شد دکتر سعید رضا عاملی و دکتر یونس شکرخواه به عنوان استادان پیشگام دوره‌های سوم و دوم روابط عمومی الکترونیک از استاد پیشگام چهارمین دوره، دکتر شهیندخت خوارزمی تجلیل کردند. [دکتر خوارزمی استاد پیشگام روابط عمومی‌الکترونیک شناخته شد]

کد خبر 81862

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار رسانه و روزنامه‌نگاری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز