آینده نگری و تفکر درباره ی آن، سابقه ای به دیرینگی تاریخ خودآگاهی بشر دارد و مردم هر دوره از تاریخ همواره خواهان دانستن آینده ی خویش بوده اند. رواج و رونق حرفه‌ی طالع بینی درمیان همه‌ی ملل واقوام شاهد خوبی بر این مدعا است.

مدیر طرح: سیامک کفایی
همکاران: شبنم چهره، فریده درفشی،‌ زهره دیداری، میترا زاغی، محمد حسن زلفی گل و سمیه گایگانی

پیشگفتار
ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن     در برومندی ز قحط برگ و بار اندیشه کن
از نسیمی‌دفتر ایام بر هم می‌خورد            از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن
بر لب بام خطر نتوان به خواب امن رفت       ایمنی خواهی زاوج اعتبار اندیشه کن
                                                                                     صائب تبریزی

آینده نگری و تفکر درباره ی آن، سابقه ای به دیرینگی تاریخ خودآگاهی بشر دارد و مردم هر دوره از تاریخ همواره خواهان دانستن آینده ی خویش بوده اند. رواج و رونق حرفه‌ی طالع بینی درمیان همه‌ی ملل واقوام شاهد خوبی بر این مدعا است.

زندگی انسان امروز بدون وجود امنیت و آسایش فکری در جهان پرمخاطره دشوار و ناممکن به‌نظر می‌رسد وآینده نگری ایجاب می کند که برای رهائی از رنج و حرمان و در نهایت نیستی و نابودی، خود را از قبل در مقابل همه رخدادها مقاوم سازیم. همان گونه که انسان موظف است به نیازهای معنوی خود بیندیشد وتوشه ای برای آخرت خود فراهم سازد، باید نسبت به زندگی دنیایی و نیازمندی های مادی خود و خانواده اش نیز احساس تعهد کرده و به منظور رفع موانع و مشکلات معیشتی و تامین رفاه و آسایش کانون خانواده تلاش و فعالیت کند و به ذخیره سازی و ایجاد پشتوانه های مستحکم اقتصادی اهتمام ورزد.

هدف تحقیق:
دستیابی به  میزان آینده نگری مردم تهران به منظور کمک به تدوین برنامه‌های دقیقتر، آموزشی، اقتصادی و رفاهی به وسیله مسئولین امر در راستای اصلاح الگوی مصرف شهروندان تهرانی  و نهادینه کردن این الگو در بین مردم.  

روش جمع آوری اطلاعات:
نظر سنجی تلفنی بصورت پیمایشی و نمونه گیری تصادفی.
جامعه آماری: شهروندان مناطق 22 گانه تهران که دارای خط تلفن هستند.

زمان اجرای نظرسنجی:
این نظرسنجی از تاریخ 19 تا 22اردیبهشت ماه 1388 توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری انجام شده است.

گزیده‌ای از یافته‌های این تحقیق به قرار زیر است:
53 درصد  از پاسخگویان خود را آینده نگر می دانند.
 73 درصد از پاسخگویان تحت پوشش بیمه هستند.

28درصد از پاسخگویانی که خود را آینده نگر می‌دانند برای آینده خود برنامه ریزی کرده‌اند، 22درصد نیز به این منظور پس‌انداز می‌کنند، 18 درصد از پاسخگویان نیز گفته‌اند برای آینده هیچ کاری نکرده‌اند.

جدول زیر توزیع پاسخ‌گویان بر اساس اقدام آن ها برای تامین آینده خود رانشان می‌دهد:

اقدام پاسخگویان برای تامین آینده 

تعداد

درصد

برنامه ریزی

269

28

پس انداز 

207

22

هیچ

172

18

تلاش وافر

103

11

ادامه تحصیل 

88

9

بیمه

86

9

سرمایه گذاری 

16

2

حرفه آموزی

11

1

جمع

952

100

همچنین بر اساس نتایج بدست آمده،57درصد از پاسخگویان برای خود پس انداز دارند
نمودار زیر بیانگر پراکندگی پاسخ‌گویان بر اساس داشتن یا نداشتن پس انداز است
 


این نظرسنجی‌ها ادامه دارد. ممکن است در روزهای آینده، پژوهشگران مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای همشهری، با تلفن شما هم تماس بگیرند. متن کامل این خبر را در www.hccmr.com بخوانید.

کد خبر 81813

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار آسیب اجتماعی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز