نظرسنجی تلفنی از مردم تهران درباره انشا تازه‌ترین کار پژوهشگران مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای همشهری است.

مدیر طرح: سمیه گایگانی

همکاران: شبنم چهره، فریده درفشی،‌ زهره دیداری، میترا زاغی، سیامک کفایی و محمد حسن زلفی گل

پیشگفتار
انشا در لغت به معنی آفرینش سخن و رشد دادن و پروراندن آن است. انشاء در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و اندیشه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آن را به آسانی بفهمد و برای او قابل درک باشد.
درس انشاء یکی از درس های مدرسه‌ است که‌ همیشه در خاطره‌ها‌ خواهد ماند.  معمولا درکلاس ‌درس‌، معلم‌ موضوعی‌ را انتخاب می‌کند و به‌ دنبال‌ آن‌ دانش‌آموزان‌ می‌بایستی‌ در مورد آن‌ فکر کنند و آنگاه‌ در باره موضوع مورد نظر مطالبی بنویسند‌ و یا این‌که  آن‌ را به‌ منزل‌ برده‌ و با کمک‌ والدین‌ به‌ اتمام‌ برسانند.
از آنجا که واحد درسی انشاء از دروس دوران متوسطه حذف شده است و همچنین با توجه به تجربیاتی که از دوران تحصیل داشته‌ایم چنین بنظر می‌رسد که انشا، درس مظلومی است که تاکنون به درستی مورد توجه واقع نشده و در برنامه های درسی مغفول مانده است.  این در حالی است که توانایی در نوشتن انشا، محک آموختن درس های دیگر است.

هدف تحقیق:
بررسی نقش درس انشا در زندگی مردم تهران

روش جمع آوری اطلاعات:
نظر سنجی تلفنی بصورت پیمایشی و نمونه گیری تصادفی.
جامعه آماری: شهروندان مناطق 22 گانه تهران که دارای خط تلفن هستند.

زمان اجرای نظرسنجی:
این نظرسنجی از تاریخ 5 تا 8 اردیبهشت ماه 1388 توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری انجام شده است.

گزیده‌ای از یافته‌های این تحقیق به قرار زیر است:

بهترین انشایی رو که نوشتید موضوعش چی بوده؟
بر اساس آمار بدست آمده از میان 1177 نفر پاسخگو، 40 درصد آنها موضوع بهترین انشایی که نوشته اند را به یاد ندارند.


توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنها درباره موضوع بهترین انشایی که نوشته اند

موضوع بهترین انشایی که نوشته اید

تعداد

درصد

یادم نیست

475

40

سایر(بهترین و بدترین خاطره، معلم، دین، عید، معلم، داستان)

146

12

علم بهتر است یا ثروت

128

11

فصل ها

109

9

پدر و مادر

107

9

تعطیلات

99

8

شغل

76

6

فوائد درخت

31

3

درباره خود

4

1

درباره حیوانات

2

1

جمع

1177

100

کدام یک از موارد نام برده در اهمیت دادن به درس انشا تاثیر بیشتری دارد؟(آموزش و پرورش، معلم، خانواده و خود فرد)

بر اساس آمار بدست آمده از میان 1177 نفر پاسخگو، 33 درصد از آنها معتقدند که مهمترین عامل در اهمیت دادن به درس انشا، خود فرد است.

پراکندگی پاسخگویان بر اساس نظر آنها درباره مهمترین عامل در اهمیت دادن به انشا

این نظرسنجی‌ها ادامه دارد. ممکن است در روزهای آینده، پژوهشگران مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای همشهری، با تلفن شما هم تماس بگیرند. متن کامل این خبر را در www.hccmr.com بخوانید.

کد خبر 81274

برچسب‌ها