مرکز تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری در یک نظرسنجی تلفنی از مردم تهران میزان امنیت در وسایل نقلیه عمومی نسبت به خودروهای مسافربرهای شخصی را مورد سنجش قرار دهد.

مدیر طرح: شبنم چهره
همکاران: سیامک کفایی، فریده درفشی،‌ سمیه گایگانی، زهره دیداری و محمدحسن زلفی‌گل

پیشگفتار
در شهرهای بزرگ هرازگاهی با اخبار جنایاتی مواجه می‌شویم که قربانیان آن بیشتر زنان و کودکان هستند. در شهری به وسعت تهران و با جمعیت بالای آن، بدیهی است که این تهدیدها و خشونت‌ها در شکل‌های مختلف اتفاق بیافتد.

یکی از معمول‌ترین موارد اعمال خشونت در تهران، در زمان جابجایی مسافران است. تهدید، سرقت، آزار و قتل از جمله موارد ایجاد رعب و وحشت در وسایل نقلیه، برای شهروندان تهرانی هستند. در این راستا مرکز تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری اقدام به انجام یک نظرسنجی تلفنی از مردم تهران کرده است؛ تا میزان امنیت در وسایل نقلیه عمومی نسبت به خودروهای مسافربرهای شخصی را از نظر شهروندان مورد سنجش قرار دهد.

گزیده‌ای از یافته‌های این تحقیق به قرار زیر است:
از میان پاسخگویان بیشتر مردان از اتوبوس و بیشتر زنان از آژانس، برای رفت و آمد در سطح شهر استفاده می‌کنند.

از میان پاسخگویانی که برای رفت و آمد در سطح شهر اتوبوس را برگزیدند، زنان بیشتر به دلیل امنیت و مردان بیشتر به دلیل تردد این وسیله نقلیه عمومی از خط ویژه آن را  استفاده‌ می کنند.

در میان وسایل نقلیه عمومی، بیشتر زنان پاسخگو، اتوبوس را دارای امنیت بیشتر و بیشتر مردان، مترو را دارای امنیت بیشتری می‌دانند. گفتنی است در میان گروه‌های تحصیلی شرکت کننده در این نظرسنجی، بیشتر افرادی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند، تاکسی‌ها و مسافربرهای عمومی را دارای امنیت بیشتری نسبت به سایر وسایل نقلیه عمومی می‌دانند.

بیشتر زنان و پاسخگویانی که مدرک تحصیلی آنان زیر دیپلم است عمومی بودن وسیله نقلیه مورد نظرشان را دلیل بر امنیت بیشتر آن می‌دانند. در این میان بیشتر مردان پاسخگو که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند سرعت مناسب وسیله نقلیه مورد نظرشان را دلیل بر امنیت بیشتر آن بیان کردند و پاسخگویانی که مدرک تحصیلی آنان بالاتر از دیپلم است، قابل شناسایی بودن وسیله نقلیه عمومی را دلیل امنیت بیشتر آن می‌دانند.

جدول شماره 1- توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان درباره امنیت در کدام‌یک از وسایل نقلیه عمومی بیشتر است را نشان می‌دهد:

به نظر پاسخگویان امنیت در کدام وسیله نقلیه عمومی بیشتر است 

تعداد 

درصد

اتوبوس

633 

54

مترو

246 

21

  تاکسی 

122 

10

هیچ‌کدام

92

 8

نمی‌دانم

66 

5

  مسافربرهای شخصی 

13 

1

همه موارد 

5

1

جمع

 1177

100


نمودار شماره 1- پراکندگی پاسخگویان بر اساس نظر آنان درباره اینکه بیشتر از چه وسیله نقلیه‌‌ایی برای رفت و آمد در سطح شهر استفاده می‌کنند را نشان می‌دهد:
  


این نظرسنجی‌ها ادامه دارد. ممکن است در روزهای آینده، پژوهشگران مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای همشهری، با تلفن شما هم تماس بگیرند.
متن کامل این خبر را در  www.hccmr.com بخوانید.

کد خبر 83730

برچسب‌ها