سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۶:۲۳
۰ نفر

همشهری آنلاین: شورای‏ نگهبان به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با آنها، تشکیل شده است.‏

شورای نگهبان

این شورا ۱۲ عضو دارد که ۶ عضو آن توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند.

۶‌ نفر دیگر، از میان‌ حقوقدانان‌ مسلمانی‌ که‌ به‌ وسیله‌ رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ معرف‌ می‌شوند و با رای‌ مجلس‌ انتخاب‌ می‌شودند.

اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌ برای‌ مدت‌ ۶‌ سال‌ انتخاب‌ می‌شوند ولی‌ در نخستین‌ دوره‌ پس‌ از گذشت‌ ۳‌ سال نیمی‌ از اعضای‌ هر گروه‌ به‌ قید قرعه‌ تغییر می‌یابند و اعضای‌ تازه‌ای‌ به‌ جای‌ آنها انتخاب‌ می‌شوند.

مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بدون‌ وجود شورای‌ نگهبان‌ اعتبار قانونی‌ ندارد مگر در مورد تصویب‌ اعتبارنامه‌ نمایندگان‌ و انتخاب‌ ۶‌ نفر حقوقدان‌ اعضای‌ شورای‌ نگهبان.

کلیه‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باید به‌ شورای‌ نگهبان‌ فرستاده‌ شود. شورای‌ نگهبان‌ موظف‌ است‌ آن‌ را حداکثر ظرف‌ ۱۰ روز از تاریخ‌ وصول‌ از نظر انطباق‌ بر موازین‌ اسلام‌ و قانون‌ اساسی‌ مورد بررسی‌ قرار دهد و چنانچه‌ آن‌ را مغایر ببیند برای‌ تجدید نظر به‌ مجلس‌ بازگرداند. در غیر این‌ صورت‌ مصوبه‌ قابل‌ اجرا است.

در مواردی‌ که‌ شورای‌ نگهبان‌ مدت‌ ۱۰‌ روز را برای‌ رسیدگی‌ و اظهار نظر نهایی‌ کافی‌ نداند، می‌تواند از مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حداکثر برای‌ ۱۰‌ روز دیگر با ذکر دلیل‌ خواستار تمدید وقت‌ شود.

شورای‌ نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری، ریاست‌ جمهوری، مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ و همه‌ پرسی‌ را بر عهده‌ دارد.

کد خبر 75046

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز