همشهری آنلاین: هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه، آیین‌نامه اجرایی این ماده را در مورد تأمین تسهیلات مالی خارجی اصلاح کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، براساس این تصویبنامه، به منظور تسهیل در فرآیند امور مربوط به تأمین تسهیلات مالی خارجی، واحد اجرایی متناسب با موضوع در "سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران" ایجاد تا با همکاری هیأت راهبری تأمین منابع مالی خارجی در آن سازمان امکان استفاده سریع و به موقع متقاضیان از تسهیلات ذکر شده را در چارچوب قانونی، قراردادها و توافقنامه‌های مربوط فراهم کند.

به موجب این تصویبنامه، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 106 قانون برنامه چهارم توسعه و نیز تمام اشخاص غیردولتی که مجاز به استفاده از تسهیلات مالی خارجی به طریق فاینانس با تضمین دولت هستند، باید درخواست استفاده از تسهیلات را به همراه اطلاعات، اسناد و مدارک لازم به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارسال کنند.

در مورد طرح‌های بخش دولتی، دبیرخانه شورای اقتصاد مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است این‌گونه طرح‌ها را با قید فوریت و خارج از نوبت در دستور کار شورای اقتصاد قرار داده و ظرف 3 روز پس از تصویب، مراتب را به متقاضی، بانک مرکزی، دستگاه اجرایی و هیأت راهبری تأمین منابع مالی خارجی اعلام کند. بانک مرکزی نیز حسب مورد موظف است ظرف 7 روز، قرارداد مربوط را با دستگاه اجرایی منعقد کند.

کد خبر 6955

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار