یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۶ - ۱۴:۲۳
۰ نفر

همشهری‌آنلاین: دکتر محسن گودرزی متولد ۱۳۴۰ در تهران است

goudarzi

کارشناسی پژوهشگری اجتماعی از دانشگاه تهران 1365
کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران 1376
دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران 1383

سوابق پژوهشی
1. تحولات فرهنگی ایران در سه دهه1353-1383، پیمایش ملی در مناطق شهری و روستایی 30 استان کشور، آذر 1383
2. ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، پیمایش ملی در 28 مرکز استان کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1382.
3. پیامدهای تعطیل معدن سنگرود در روستاهای منطقه لوشان و شهرک سنگرود، UNDP و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 1371
4. بررسی اقتصاد خانوار روستایی در منطقه زلزله‌زده رودبار و منجیل، UNDP و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 1372
5. گرایش‌ها، رفتارها و آگاهی‌های مردم سیستان و بلوچستان، پژوهشگاه جهاد دانشگاهی و دفتر توسعه محور شرق، 1378.
6. رفتار کتاب‌خوانی ساکنان تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهر 1377
7. رفتار کتاب‌خوانی ساکنان تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهر 1378
8. سنخ‌شناسی ناشران: مطالعه ویژگی‌های ناشران، روابط و مراکز فرهنگی، 1377
9. نظرسنجی از مردم تهران در بارة مسابقه فوتبال دو تیم ایران و آمریکا (قبل و بعد از مسابقه)- شورای فرهنگ عمومی- 1377
10. بررسی تحولات ساختاری بازار کار ایران در سال‌های 1365-1355، سازمان برنامه و بودجه، 1369
11. بررسی ویژگی‌های شوراهای روستایی در 9 استان کشور، جهاد سازندگی، 1366.
12. محسن گودرزی و اسماعیل فیض‌اربابی، بررسی عوامل مؤثر بر جذب متخصصان ایرانی خارج از کشور، سازمان برنامه و بودجه 1369
13. محسن گودرزی و اسماعیل فیض‌اربابی، گزارش وضع اجتماعی استان سیستان و بلوچستان، دفتر جمعیت و نیروی انسانی، سازمان برنامه و بودجه، 1369
14. بررسی روندهای تحولات جمعیتی و فرایندهای تشکیل سرمایه در ایران، اداره کل سیاسی استانداری تهران، 1366.
15. انجام بیش از 60  نظرسنجی در باره مسائل اجتماعی و سیاسی در شهر تهران، واحد سنجش افکار عمومی، مرکز تحقیقات برنامه‌‌ریزی و سنجش افکار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1374.
16.  رضایت از زندگی در ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.

آثار منتشر شده:

کتاب
1. عباس عبدی و محسن گودرزی, تحولات فرهنگی در ایران، انتشارات روش، 1379.
2. محسن گودرزی (دبیر مجموعه)، فرهنگ، توسعه و سیاست، انتشارات دال، 1379


مقالات

 Yousef Abazari & Mohsen Goodarzi "A Model for Studying Ethnicity and Ethnic Groups", Journal of Social Science (Nameh-ye Olum-e Ejtemai), Tehran University, Vol. 11, No 2, February 2004

1. محمدجواد غلامرضا کاشی و محسن گودرزی،  نقش شکاف انداز تجربیات نسلی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهارم شماره 16، بهار 1384
2. مهدی طالب و محسن گودرزی, قومیت، نابرابری آموزشی و تحولات جمعیتی، نامه علوم اجتماعی، شماره 21 مهر 1382
3. مهدی طالب و محسن گودرزی، قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه‌های قومی در سیستان و بلوچستان، پژوهش زنان، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، شماره 1، دوره 2، بهار 1382
4. راهبردهای فرهنگی، فرهنگ عمومی، شماره 10-11، بهار و تابستان 1376
5. استیو درنه،  استنباط‌های فرهنگی: نوآوری در چارچوب‏های موجود فرهنگ و نهادهای اجتماعی، نشریه فرهنگ عمومی، شماره 41.
6. جامعه‌شناسی دین: نگاهی به برخی اندیشه‌های ماکس وبر در باره اسلام، نامه فرهنگ، شماره مسلسل 3، بهار 1370
7. آلن تورن، خصیصه‌های فرهنگی و نوگرایی، ترجمه محسن گودرزی، نامه فرهنگ شماره 6-5 ، پاییز و زمستان 1370
8. محسن گودرزی و اسماعیل فیض‌اربابی، مهاجرت، سازمان برنامه و بودجه 1370

سوابق مطبوعاتی
1. سردبیر کتاب ماه علوم اجتماعی، 1379 تا1384 (از شماره 33 تا 96)
2. سردبیر دو هفته‌نامه فرهنگ و پژوهش، 1381 تا 1384.

سوابق شغلی
1. مدیر طرح‌های ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1379- 1384.
2. دبیر علمی گردهمایی ملی "سیاست‌های فرهنگی و توسعه", وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه 1377
3. مشاور پژوهشی مرکز پژوهش‌های بنیادی, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1375  
4. مدیر سنجش افکار عمومی - مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما 1374
5. مشاور دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات, معاونت اجتماعی شیلات, 1372 – 1369
6. کارشناس سازمان برنامه و بودجه, دفتر جمعیت و نیروی انسانی  70 – 1368
7. کارشناس جهاد سازندگی, واحد شوراها و مشارکت مردمی 68 – 1362

کد خبر 33933

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار