مجموع نظرات: ۰
جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸۶ - ۰۸:۰۰
۰ نفر

همشهری‌آنلاین: رییس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پیش از خطبه های امروز نماز جمعه تهران در جمع راهپیمایان روزه دار تهرانی گفت

حمایت بی حد و مرز از رژیم صهیونیستی توهین به کرامت بشری و تخریب شخصیت بشریت است.
آقای احمدی نژاد افزود: موضوع اشغال فلسطین، به این سرزمین و کشتار مردم بی دفاع آن محدود نمی شود بلکه این مسئله اکنون به موضوعی جهانی تبدیل شده است.

رییس جمهور تصریح کرد: امروز این رژیم به منزله هویت برخی قدرت های جنایتکار غربی است و دفاع از حیثیت و منافع ننگین رژیم صهیونیستی برای برخی قدرتهای غربی واجب ترین واجب است.

آقای احمدی نژاد گفت: برخی دولتهای غربی که پرچمدار بی دینی هستند دفاع از رژیم صهیونیستی را به منزله مقدس ترین کار فرض کرده اند و آنرا دنبال می کنند.

رییس جمهور افزود: مسئله حمایت از رژیم صهیونیستی برای این دولتها آنقدر مهم است که حتی اجازه سوال درباره چگونگی تاسیس آن را هم نمی دهند.

آقای احمدی نژاد با بیان اینکه آنها در برابر سوال روشن فرزند ملت ایران چگونه موضع گیری کردند گفت: آنان بدترین توهین ها را که شایسته خود آنها بود بیان کردند و تاکنون نیز از پاسخگویی به این سوالهای روشن طفره رفتند.

رییس جمهور افزود: در برخی کشورهای غربی اگر کسی بخواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود باید تعهد خود را در حمایت از رژیم صهیونیستی به طور رسمی اعلام و در عمل اثبات کند.

تلاش دولتهای غربی برای نجات رژیم صهیونیستی
آقای احمدی نژاد گفت: برخی کشورهای غربی حتی در زمان عقد قرارداد با سایر کشورها، برقراری رابطه و انعقاد قرارداد را منوط به ارتباط با رژیم صهیونیستی می دانند.

رییس جمهور افزود: اگر کشوری در آمریکای لاتین، آفریقا یا آسیا بخواهد قراردادی با کشورهای غربی ببندد لازمه آن حمایت از رژیم صهیونیستی است.

احمدی نژاد گفت: برای برخی کشورها این رابطه آنقدر مهم است که حاضرند همه ادعاهای خود رادرباره آزادی اندیشه، حق تعیین سرنوشت، دموکراسی و حقوق بشر به خاطر رژیم صهیونیستی زیر پا بگذارند.

رییس جمهور افزود: آنها حاضرند آبروی سازمانهای جهانی را که خودشان بنا کرده اند قربانی صهیونیست هاکنند و حاضر شدند مردم و دانشمندان خود را به جرم اظهارنظر، تحقیق و پژوهش زندانی کنند و اجازه ندهند خدشه ای به وجهه صهیونیسم وارد شود.

وی با طرح این سوال که چرا برخی قدرتهای غربی آماده اند این همه سرمایه گذاری کنند گفت: تا امروز برای این رفتار برخی قدرتهای غربی دو نظریه بیان شده و نظریه اول این است که اساس تاسیس رژیم صهیونیستی در ادامه آرزوهای قدرتهای غرب برای سلطه بر خاورمیانه و منافع و انرژی های این منطقه و جهان است که در یک مقطع حساس تاریخی از غفلت حاکمان و ملتهای منطقه و از قدرت طلبی برخی عناصر پست استفاده کرده اند و در قلب دنیای اسلام و خاورمیانه یک پایگاه و قلعه ای مستحکم ساختند تا از این طریق سیاستهای اهریمنی خود را بر ضد ملتهای عالم جلو ببرند.

آقای احمدی نژاد گفت: براساس این نظریه این رژیم در ادامه مبارزات و تجاوزات قدرتهای غربی به منطقه است.

رییس جمهور نظریه دوم را این گونه بیان کرد که قدرتهای غربی رژیم صهیونیستی را عامل وحدت و انسجام میان خود می دانند.

آقای احمدی نژاد افزود: کسانی که پیرو این نظریه هستند می گویند تاریخ اروپا فقط در یک جنگ جهانی هشتاد میلیون کشته داد و دهها جنگ نژادی و خانمان برانداز، تاریخ اروپا را مملو از کشتارها کرده است و به همین جهت می گویند صهیونیستها آمدند وحدتی میان غربیها ایجاد کنند و در همین راستا کانون و پدیده ای غیرقابل تعرض برپا کردند و متعهد شدند که از آن کانون حمایت کنند.

رییس جمهور گفت: برخی کشورهای غربی با حمایت از رژیم صهیونیستی قصد داشتند جنگ را از خود دور و به میان سایر ملتها منتقل کنند.

علت اصرار برخی کشورهای غربی برحمایت از صهیونیسم
رییس جمهوری همچنین درباره نسبتهای برخی دولتهای فعلی غربی با رژیم صهیونیستی گفت: درباره اصرار برخی از این کشورها در حمایت از رژیم اشغالگر قدس نیز دو نظریه مطرح است.

آقای احمدی نژاد افزود: براساس نظریه نخست این دسته از کشورهای غربی، صهیونیست ها را حزبی قدرتمند می دانند و ابزارهای سیاسی،‌ رسانه ای و اقتصادی خود را در اختیار این حزب قرار می دهند.

رییس جمهور گفت: این گروه به طور مشخص حاکمان غربی را تحت سلطه رژیم صهیونیستی می دانند.

آقای احمدی نژاد افزود: گروهی دیگر از کشورهای غربی به این نظریه اعتقادی ندارند و معتقدند قدرتهای غربی اساسا خودشان پایه گذار صهیونیسم و بازیگردانان نمایشنامه صهیونیسم هستند و هر کدام نقشی را ایفا می کنند.

رییس جمهور گفت: براساس این نظریه حزب صهیونیسم به مفهوم سران برخی قدرتهای غربی است.

مسئولیت دولتهای غربی در قبال جنایات صهیونیستها
آقای احمدی نژاد گفت : گروه دیگری از تحلیلگران معتقدند حاکمان دولتهای غربی اساسا خود پایه گذار رژیم صهیونیستی و بازیگردانان این رژیم نامشروع هستند که براین اساس حزب صهیونیسم یعنی همین دولتمردان غربی.

رئیس جمهور افزود: براساس این نظریه دولتها و ملتهای غربی همچنان در اسارت و زیر سلطه صهیونیستها هستند.

آقای احمدی نژاد با بیان اینکه آنان چیزی به نام صهیونیسم و مظلومیت یهودی ها درست کرده اند، گفت: از دولتمردان غربی سوال می کنم کدام یک از این نظریه ها درست است؟ آیا شما اسیر صهیونیسم هستید یا صهیونیسم خود شما هستید؟

وی  افزود: اگر صهیونیستها بر شما مسلط شدند ما و ملتهای آزاده جهان آمادگی داریم برای نجات شما از اسارت این حزب جنایتکار به شما کمک کنیم اما اگر خودتان پشت صحنه هستید اعلام کنید.

رییس جمهور گفت: من به صراحت می خواهم که دولتهای طرفدار صهیونیسم موضع خود را در قبال صهیونیستها مشخص کنند.

آقای احمدی نژاد افزود: البته در هر دو حالت شما در قبال جنایات صهیونیستها مسئولید و باید پاسخگو باشید.

رییس جمهور گفت: اگر دولتهای اروپایی خط خود را از صهیونیستها جدا نکنند به زودی در دادگاه عدالت به پای میز محاکمه کشیده می شوند و به دست ملتها محاکمه و مجازات خواهند شد.

ملت ایران با کشتار انسانها مخالف است
رییس جمهوری با اشاره به کشتار حدود شصت میلیون انسان در جنگ جهانی دوم گفت: ملت ایران اساسا با کشتار انسانها مخالف و معتقد است تک تک انسانها محترمند و کرامت دارند.

آقای احمدی نژاد افزود: ملت ایران کشتار انسانهای بی گناه را چه مسیحی چه یهودی و چه مسلمان و حتی پیروان ادیان غیرابراهیمی از ناحیه هر کس که باشد محکوم می کند.

رییس جمهور گفت: در این حال ملت ایران بهانه تراشی، داستان پردازی و مقدمه سازی برای نسل کشی ملت فلسطین را نیز محکوم می کند.

آقای احمدی نژاد افزود: آنان پس از جنگ جهانی دوم با طرح کردن ماجرایی به نام نسل کشی یهودیان در سراسر اروپا و با ایجاد فضای تبلیغاتی، موضوع کوره های آدم سوزی را برای مظلومیت یهودیان دست و پا کردند.

رییس جمهور با بیان اینکه با طرح مظلومیت برخی یهودیان در جنگ جهانی دوم مقدمات تشکیل رژیم صهیونیستی را برپا کردند گفت: البته بعدها موضوع کشتار یهودیان را پس از جنگ جهانی دوم به نام هولوکاست نامیدند.

آقای احمدی نژاد افزود: آنان موضوع هولوکاست را آنقدر مقدس کردند که آن را از همه مقدسات عالم بالاتر می بینند.

رییس جمهور گفت: این درحالی است که در نظام های غربی دولت ها هیچ مرز قدسی را رعایت نمی کنند و زمانی که به علت اهانت به خدا، پیامبران ،کرامت انسانها، آزادی و حتی دموکراسی خودساخته آنان به این دولتها مراجعه می شود می گویند به ما مربوط نیست و حساسیتی نداریم.

آقای احمدی نژاد خطاب به دولتهای غربی پرسید: چطور پدیده ای که بعد از جنگ دوم جهانی برپا کردید و سال 75 میلادی نام آنرا هولوکاست نامیدید را آنچنان امر مقدسی کرده اید که اجازه سوال کردن درباره آن به کسی نمی دهید.

رییس جمهور گفت: حوادثی مانند سقوط یک هواپیما در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است و به بهانه این موضوع زمینه جنایت مستمر و نسل کشی را در فلسطین ایجاد کرده اند.

وی  افزود: آنان برای خود حقوق نامحدود فرض و تصریح کرده و به خودشان اجازه داده اند به بهانه هولوکاست هر جنایتی را مرتکب شوند.

جعبه سیاه جنگ جهانی دوم رمزگشایی شود
رییس جمهورگفت: چرا اجازه نمی دهید از جعبه سیاه جنگ دوم جهانی رمزگشایی شود.

آقای احمدی نژاد افزود: اجازه دهید این جعبه باز شود تا ببینیم درون آن چه خبر است؟ چه کسی عامل بوده؟ اگر کسی کشته شده چه کسی مقصر بوده؟ و چه کسی حمایت کرده است و نقش سایر ملتها در این باره چه بوده است؟

رییس جمهور گفت: اگر سران غربی عضو صهیونیسم نیستند اجازه دهند یک گروه حقیقت یاب بین المللی از این جعبه رمزگشایی کند.

آقای احمدی نژاد با انتقاد از برخی دولتهای غربی به علت حمایت از جنایات صهیونیستها افزود: چرا به جنایتکاران صهیونیست مدال صلح می دهند اما به جوانان فلسطینی که در محاصره کامل غذایی، دارویی به ستوه آمده اند و با سنگ به جنگ تانکها می روند اتهام تروریسم وارد می کنند و آنان را مورد هجوم قرار می دهند.

رییس جمهور گفت: دنیا بداند ملت ایران از کشتار و عاملان جنگ دوم جهانی متنفر است و هیتلر را چهره ای سیاه و تاریک می داند.

آقای احمدی نژاد افزود: اما ملت ایران سوال دارد و تا زمانی که به این سوال ها پاسخ منطقی ندهند، این پرسشها پابرجاست وخیال نکنند با توهین و هجوم تبلیغاتی، ملت ایران و ملت های منطقه عقب نشینی می‌کنند

کد خبر 33169

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار