همشهری آنلاین: یک پژوهش جدید ثابت می‌کند که قرار داشتن تحت استرس در محل کار با افزایش خطر مشکلات قلبی همراهی دارد- اما با ایجاد تغییراتی در سبک زندگی می‌توان این خطر را کاهش داد.

job stress

به گزارش رویترز پژوهشگران دریافتند که فشار شغلی- مواجه بودن با مطالبات زیاد در محل کار، اما نداشتن کنترل بر آن‌ها - با 25 درصد افزایش احتمال دچار شدن به حمله قلبی یا مردن در نتیجه مشکلات قلبی همراه است.

اما خطر این مشکلات قلبی در میان افراد - چه تحت استرس باشند و چه نه- در صورت حفظ یک سبک زندگی سالم در مقایسه با افرادی که به مواد مخدر روی می‌آورند یا چاق می‌شند، به نصف کاهش می‌یابد.

میکا کیویماکی، از یونیورسیتی کالج لندن، سرپرست این پژوهش می‌گوید: "برای بسیاری از افراد پرهیز از استرس کاری امری ناممکن است. بنابراین ما می‌خواستیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا برگزیدن سایر رفتارهای سبک زندگی سالم می‌تواند خطر بیماری قلبی را در میان افراد مواجه با فشار شغلی کاهش دهد یا نه."

کیویماکی و همکارانش نتایج هفت بررسی اروپایی را ترکیب کردند که در آنها از 102000 نفر درباره عادات سبک عمومی زندگی و سلامت‌شان- از جمله اینکه به چه میزان در محل کار تحت فشار هستند- نظرخواهی شده بود.

از هز شش نفر یک  یک نفر در این بررسی‌ها در ابتدا گزارش کرده بودند که تحت فشار شغلی قرار دارند.

میزان مشکلات قلبی در طول یک دهه در این افراد از 12 مورد در هر 1000 فرد عموما سالم بدون استرس شغلی تا 31 مورد در هر 1000 نفر تحت فشار شغلی و دارای رفتارهای خطرآفرین متعدد متفاوت بود.

این پژوهشگران محاسبه کردند که حدود 4 درصد موارد حمله قلبی و مرگ ناشی از بیماری قلبی را می‌توان به فشار شغلی و حدود 26 درصد این موارد را به مواد مخدر، چاقی و نداشتن فعالیت جسمی نسبت داد.

به گفته این پژوهشگران در افراد دارای شغل‌های پراسترس، اتخاذ سبک زندگی سالم‌تر ممکن است راهبرد مناسبی برای کاستن خطر مشکلات قلبی باشد.

این پژوهشگران می‌گویند امیدوارند این یافته‌ها به افرادی که می‌خواهند خطر دچار شدن به بیماری قلبی را در خودشان کاهش دهند، اما احساس می‌کنند که نمی‌توانند از استرس کاری پرهیز کنند، یاری برساند. 

کد خبر 214597

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار