همشهری آنلاین: گمرک ایران با انتشار گزارش‌های جدید، وضعیت صادرات غیر نفتی کشور در 10 ماهه سال 1385 را اعلام کرد.

دراین گزارش ها که از سوی روابط عمومی گمرک ایران منتشر شده، آمارهای جدیدی از صادرات مواد معدنی،مصالح ساختمانی، خودرو و قطعات یدکی، مصنوعات پلاستیکی و ملامین، لوازم خانگی و برقی، لوازم خانگی و برقی، مبلمان و وسایل چوبی، محصولات چرمی و کیف و کفش و نیز ترانزیت و تجارت چمدانی اعلام گردیده است.

صادرات مواد معدنی به 695 میلیون دلار رسید

در ده ماهه سال جاری 695 میلیون و 340 هزار دلار مواد معدنی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 105 درصد افزایش یافت.

 در این مدت 3/26 درصد از وزن و 5/5 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به صادرات مواد معدنی اختصاص یافت.

براساس این گزارش میزان وزنی صادرات مواد معدنی 7 میلیون و 90 هزار و 941 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/51 درصد افزایش یافت.

این گزارش می‌افزاید: بیشترین میزان صادرات در زیرگروه کالایی مواد معدنی به لحاظ ارزش به صادرات سنگ و کنسانتره مولیبدن اختصاص یافت. در این مدت 217 میلیون و 544 هزار دلار سنگ و کنسانتره مولیبدن صادر شد که 7/1 درصد از ارزش کل صادرات در این بخش را دارا بود.

این گزارش حاکی است، پس از سنگ و کنسانتره مولیبدن، صادرات سنگ و کنسانتره روی، سایر محصولات معدنی، سنگ و کنسانتره سرب و سنگ ساختمانی کار نشده نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با 5/1، 9/0، 6/0، 4/0 درصد از ارزش کل صادرات بخش مواد معدنی بیشترین میزان را دارا بودند.

براساس این گزارش، در این مدت 193 میلیون و 662 هزار دلار سنگ و کنسانتره روی، 116 میلیون و 822 هزار دلار سایر محصولات معدنی، 70 میلیون و 388 هزار دلار سنگ و کنسانتره سرب، 49 میلیون و 621 هزار دلار سنگ ساختمانی کار نشده و 20 میلیون و 504 هزار دلار سنگ و کنسانتره کرومیت به خارج از کشور صادر شد.

در 10 ماهه امسال همچنین 6 میلیون و 590 هزار دلار پودر معدنی، 5 میلیون و 336 هزار دلار کربنات کلسیم، 5 میلیون و 955 هزار دلار زغال سنگ و خرده کک، 2 میلیون و 892 هزار دلار بنتونیت، 2 میلیون و 172 هزار دلار کایولن از کشورمان صادر شد.

این گزارش حاکی است: در مدت یاد شده در زیرگروه کالایی مواد معدنی صادرات گوگرد کانی با 5/81 درصد کاهش به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل با بیشترین کاهش و صادرات سنگ و کنستانتره سرب با 609 درصد افزایش از لحاظ ارزش از بیشترین رشد برخوردار بودند

افزایش 26 درصدی صادرات مصالح ساختمانی

در 10 ماهه سال جاری صادرات مصالح ساختمانی با 6/26 درصد افزایش به رقم 267 میلیون و 26 هزار دلار رسید.

بیشترین میزان صادرات در زیرگروه کالایی مصالح ساختمانی به صادرات کاشی و سرامیک اختصاص یافت.

این گزارش می‌افزاید: در ده ماهه امسال 68 میلیون و 605 هزار دلار کاشی و سرامیک به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/84 درصد افزایش یافت.

این گزارش حاکی است، بعد از کاشی و سرامیک، شیشه و آئینه و سنگ ساختمانی کار شده بیشترین میزان صادرات در این بخش را به خود اختصاص دادند.
براساس این گزارش، در این مدت 65 میلیون و 951 هزار دلار سنگ ساختمانی کار شده و 65 میلیون و 501 هزار دلار شیشه و آئینه به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 7/40 و 7/27 درصد افزایش یافت.

در 10 ماهه امسال همچنین 19 میلیون و 765 هزار دلار سیمان، 17 میلیون و 314 هزار دلار سایر مصالح ساختمانی، 9 میلیون و 762 هزار دلار چینی بهداشتی ساختمانی، 7 میلیون و 789 هزار دلار شیرآلات ساختمانی و 6 میلیون و 494 هزار دلار عایق حرارتی و رطوبتی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/5 و 4/37 درصد کاهش، 3/60، 4/7 و 1/80 درصد رشد داشته است.

همچنین ورق و لوله آزبست سیمانی با 2/75 درصد کاهش از لحاظ ارزش بیشترین کاهش را در زیر گروه مصالح ساختمانی به خود اختصاص داد.

صادرات خودرو و قطعات یدکی به 297 میلیون دلار رسید

در ده ماهه سال جاری 297 میلیون و 601 هزار دلار خودرو و قطعات یدکی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد افزایش یافت.

در این مدت 3/0 درصد از وزن و 4/2 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به صادرات خودرو و قطعات یدکی اختصاص یافت.

این گزارش می‌افزاید: بیشترین میزان صادرات در زیرگروه کالایی خودرو و قطعات یدکی به لحاظ ارزش به صادرات وسایط نقلیه سواری اختصاص یافت. در این مدت 124 میلیون و 375 هزار دلار وسایط نقلیه سواری صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/28 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: 81 میلیون و 939 هزار دلار وسایط نقلیه غیرسواری، 79 میلیون و 412 هزار دلار لوازم و قطعات وسایط نقلیه، 11 میلیون و 874 هزار دلار تایر و تیوپ به خارج از کشور صادر شد.

این گزارش حاکی است: در مدت یاد شده در زیرگروه کالایی خودرو و قطعات یدکی صادرات لوازم و قطعات وسایط نقلیه با 7/54 درصد افزایش از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل با بیشترین افزایش روبرو بود.

براساس این گزارش صادرات وسایط نقلیه سواری در ده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/28 درصد و وسایط نقلیه غیرسواری 3/22 درصد افزایش یافت. این در حالیست که صادرات تایر و تیوپ نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش نشان می‌دهد.

صادرات مصنوعات پلاستیکی و ملامین به 211 میلیون دلار رسید

در ده ماهه سال جاری 211 میلیون و 348 هزار دلار مصنوعات پلاستیکی و ملامین به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزایش یافت.

در این مدت 3/0 درصد از وزن و 7/1 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشورمان به صادرات مصنوعات پلاستیکی و ملامین اختصاص یافت.
براساس این گزارش میزان وزنی صادرات مصنوعات پلاستیکی و ملامین 92 هزار و 515 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/16 درصد افزایش یافت.

این گزارش می‌افزاید: از مجموع صادرات در زیرگروه کالایی مصنوعات پلاستیکی و ملامین در 10 ماهه سال جاری 205 میلیون و 13 هزار دلار آن به مصنوعات پلاستیکی و ملامین و 6 میلیون و 335 هزار دلار آن به اشیای پلی‌اتیلنی اختصاص یافت.

براساس این گزارش صادرات اشیاء پلی‌اتیلنی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 107 درصد افزایش نشان می‌دهد.

صادرات لوازم خانگی و برقی به 5/72 میلیون دلار رسید

در ده ماهه سال جاری 72 میلیون و 417 هزار دلار لوازم خانگی و برقی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/8 درصد رشد داشت.

بیشترین میزان صادرات در زیر گروه کالایی لوازم خانگی و برقی در 10 ماهه امسال به صادرات سایر لوازم و اشیاء برقی اختصاص داشت، به طوری که 44 میلیون و 796 هزار دلار از ارزش کل صادرات این بخش به صادرات سایر لوازم و اشیاء برقی اختصاص داشت.

همچنین صادرات بخاری و چراغ گاز با 18 میلیون و 655 هزار دلار بعد از سایر لوازم و اشیاء برقی بیشترین میزان صادرات را در زیرگروه لوازم خانگی و برقی به خود اختصاص داد.

این گزارش حاکی است، 3 میلیون و 461 هزار دلار ظروف مسی و آلومینیومی و 2 میلیون و 227 هزار دلار چینی مظروف، یک میلیون و 901 هزار دلار یخچال و فریزر و یک میلیون و 376 هزار دلار آبگرمکن به خارج از کشور صادر شد.

براساس این گزارش در این مدت، صادرات سایر لوازم و اشیاء برقی و یخچال و فریزر به ترتیب 24 و 7/13 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در مدت یاد شده صادرات چینی مظروف 9/19 درصد، ظروف مسی و آلومینیومی 3/8 درصد، بخاری و چراغ گاز 5/9 درصد و صادرات آبگرمکن 8/10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت. همچنین این گزارش می‌افزاید: در این مدت 6/0 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران به صادرات لوازم خانگی اختصاص یافت.

صادرات مبلمان و وسایل چوبی 175 درصد افزایش یافت

در 10 ماهه سال جاری 24 میلیون و 125 هزار دلارصنایع چوبی و سلولزی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/73 درصد افزایش نشان می دهد.

بیشترین میزان صادرات در زیرگروه کالایی صنایع چوبی و سلولزی به وسایل چوبی و مبلمان اختصاص یافت. در این مدت 21 میلیون و 931 هزار دلار وسایل چوبی و مبلمان به خارج از کشور صادر شد که بیش از 90 درصد از ارزش کل صادرات در این بخش را دارا بود.

براساس این گزارش، صادرات وسایل چوبی و مبلمان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 175 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ده ماهه سال جاری 2 میلیون و 194 هزار دلار دستمال کاغذی و پوشک صادر شد که به لحاظ ارزش 2/63 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

6 میلیون دلار محصولات چرمی و کیف و کفش صادر شد

در ده ماهه امسال 75 میلیون و 963 هزار دلار محصولات چرمی و کیف و کفش به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/27 درصد افزایش نشان می دهد.

در زیرگروه کالایی محصولات چرمی و کیف و کفش بیشترین میزان صادرات به کفش و دمپایی غیرچرمی اختصاص یافت که حدود 56 درصد از ارزش کل صادرات در این بخش را دارا بود.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت 42 میلیون و 849 هزار دلار کفش و دمپایی غیرچرمی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد افزایش داشت.

در مدت یاد شده همچنین 19 میلیون و 927 هزار دلار کراست به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/34 درصد افزایش یافت. همچنین براساس این گزارش صادرات کفش چرمی و انواع کیف با 36 درصد افزایش در ارزش به رقم 13 میلیون و 187 هزار دلار رسید.

٧/٣٥٧ میلیون دلار کالا از بازارچه های مرزی صادر شد

میلیون و 700 هزار دلار کالا از طریق بازارچه های مرزی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/27 درصد کاهش یافت.

357به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در این مدت 9/19 درصد از کل صادرات بازارچه‌ای از بازارچه مرزی تمرچین (پیرانشهر) صادر شد که بیشترین میزان را دارا بود.

این گزارش می‌افزاید: پس از آن بازارچه یزدان با 5/15 درصد، پرویزخان با 1/14 درصد، بازارچه میل 73 با 7/8 درصد، قاسم‌رش (سردشت) با 4/7 درصد و سیرانبند (بانه) با 9/3 درصد، شوشمی با 5/3 درصد، میل 75 با 2/3 درصد و میرجاوه و دوغارون هر کدام با 8/2 درصد قرار گرفتند.

براساس این گزارش 8/48 درصد از ارزش کل صادرات بازارچه‌ای از بازارچه‌های هم‌مرز با عراق، 2/30 درصد از بازارچه‌های هم‌مرز با افغانستان و 8/2 درصد از بازارچه‌های مرزی با پاکستان ارسال شد.

این گزارش حاکی است، صادرات کالا در ده ماهه امسال از بازارچه‌های مرزی بوشهر، کوهک – سراوان و تمرچین – پیرانشهر افزایش چشمگیری یافت. این در حالی است که صادرات از بازارچه‌های بهرام‌آباد، دوغارون، شیخ صله، رازی - خوی، کنگ، سیرانبند - بانه، آبادان، سیف سقز، میل 73، پرویزخان و یزدان کاهش نشان می‌دهد.

تجارت چمدانی از گمرکات مرزی 8/25 درصد افزایش یافت

در ده ماهه امسال 41 میلیون و 800 هزار دلار کالا به شیوه تجارت چمدانی از طریق گمرکات مرزی به کشورهای آسیای میانه صادر شد.

این میزان صادرات در مدت مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/25 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت بیشترین میزان صادرات چمدانی از طریق گمرکات آستارا، بیله‌سوار و گمرک سرخس صادر شد. در ده ماهه امسال 6/20 میلیون دلار کالا به شیوه چمدانی از گمرک آستارا، 4/7 میلیون دلار از گمرک بیله‌سوار و 1/6 میلیون دلار از گمرک سرخس صورت گرفت.

براساس این گزارش در این مدت صادرات چمدانی از گمرکات بیله‌سوار، اینچه‌برون، سرخس، آستارا پلدشت و جلفا افزایش چشمگیری یافت. این در حالی است که صادرات چمدانی از گمرکات لطف‌آباد، باجگیران، نوردوز، سرو و بندر انزلی کاهش نشان می‌دهد

ترانزیت کالا از کشور 8/10 درصد افزایش یافت

در 10 ماهه سال جاری 4 میلیون و 485 هزار و 300 تن کالا از خاک ایران ترانزیت شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/10 درصد رشد داشت.

ارزش کل کالاهای ترانزیت شده از مسیر ایران در این مدت 11 میلیارد و 29 میلیون دلار بوده که 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.

بنابراین گزارش از حجم کل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران براساس گروه‌های کالایی مواد غذایی سهمی معادل 11 از وزن و 9/5 درصد از ارزش، خودرو 9/1 درصد و 7/7 درصد، سوخت 5/17 و 6/3 درصد و سایر کالاها 9/53 و 8/72 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

این گزارش حاکیست: بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی به لحاظ وزنی از مبدأ گمرکات شهید رجایی با 6/34 درصد، سرخس با 5/19 درصد، بازرگان با 9/13 درصد، بندر انزلی با 1/8 درصد و گمرک لطف‌آباد با 5/6 درصد بوده است.

پنج گمرک یاد شده در 10 ماهه امسال مبدأ حمل 5/82 درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی به کشورمان بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت 5/16 درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی از خاک کشورمان از مقصد گمرک شهید رجایی به خارج از کشور ترانزیت شد که در بین گمرکات مقصد ترانزیتی رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

پس از آن گمرک دوغارون با 4/11 درصد، آستارا با 1/11 درصد، خسروی با 8/10 درصد و گمرک بازرگان با 8 درصد رتبه‌های دوم تا پنجم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.

9/57 درصد از حجم کل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران از مقصد 5 گمرک فوق‌الذکر به خارج از کشور ترانزیت شد.

این گزارش حاکیست: در 10 ماهه امسال 7/21 درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران از مبدأ کشور امارات متحده عربی وارد کشورمان شده است که بیشترین میزان را به خود اختصاص داد. پس از آن کشورهای ترکمنستان با 6/21 درصد، ازبکستان با 5/12 درصد، ترکیه با 2/6 درصد و آذربایجان با 7/5 درصد رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: در 10 ماهه سال جاری همچنین 2/16 درصد از حجم کل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران به مقصد کشور ترکیه ترانزیت شد.

پس از ترکیه بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی از خاک کشورمان به مقصد کشورهای امارت متحده عربی با 8/15 درصد، افغانستان با 9/14 درصد، عراق با 6/13 درصد و آذربایجان با 9/12 درصد بوده است.

کد خبر 16046

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز