همشهری آنلاین: گمرک ایران روز سه شنبه 26 دی گزارش های جدید از صادرات،ترانزیت، و قاچاق کالا و تردد مسافر در کشور منتشر کرد.

صادرات لوازم خانگی 23 درصد افزایش یافت

در نه ماهه امسال 70 میلیون و 366 هزار دلار لوازم خانگی و برقی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/23 درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران در این مدت 6/0 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران به صادرات لوازم خانگی اختصاص داشت.

بیشترین میزان صادرات در زیرگروه کالاهای لوازم خانگی و برقی در 9 ماهه امسال به صادرات لوازم و اشیاء برقی اختصاص داشت به طوری که 44 میلیون و 584 هزار دلار از صادرات بخش لوازم خانگی و برقی به صادرات لوازم و اشیاء برقی اختصاص داشت که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصد رشد داشت.

در این مدت همچنین یک میلیون و 996 هزار دلار چینی مظروف به خارج از کشور صادر شد که به لحاظ وزن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 22 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت صادرات ظروف مسی و آلومینیومی هم با 8/6 درصد کاهش در ارزش به 3 میلیون و 34 هزار دلار رسید. در نه ماهه امسال یک میلیون و 315 هزار دلار آبگرمکن صادر شد که 5/13 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.

صادرات بخاری و چراغ گاز پس از سایر لوازم و اشیاء برقی بیشترین میزان صادرات را در زیرگروه کالایی لوازم خانگی و برقی به خود اختصاص داد. در نه ماهه امسال 17 میلیون و 575 هزار دلار بخاری و چراغ گاز به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد کاهش داشت.

در نه ماهه امسال همچنین یک میلیون و 863 هزار دلار یخچال و فریزر به خارج از کشور صادر شد که در قیاس با سال قبل 20 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از مجموع کل صادرات وسایل برقی که در نه ماهه امسال به رقم 5 میلیون و 138 هزار دلار رسید کشور عراق با واردات یک میلیون و 976 هزار دلار کالای برقی در رتبه نخست جای گرفت و کشورهای تاجیکستان به ترتیب با یک میلیون و 790 هزار دلار، قرقیزستان با 622 هزار دلار، قزاقستان با 473 هزار دلار و آذربایجان با 341 هزار دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

افزایش صادرات تره بار و سبزیجات در سال جاری

13 درصد از ارزش کل صادرات در زیرگروه میوه های تازه سبزی ها و گل و گیاه در 9 ماهه امسال به صادرات تره بار و سبزیجات اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران در این مدت 175 میلیون و 528 هزار دلار انواع میوه‌های تازه، سبزی‌ها و گل و گیاه به خارج از کشور صادر شد که 37 میلیون و 731 هزار دلار آن به صادرات سایر تره‌بار و سبزیجات اختصاص یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 112 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این مدت همچنین در زیرگروه کالاهای میوه‌های تازه، سبزی، گل و گیاه 25 میلیون و 616 هزار دلار انار صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/70 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت 65 هزار و 274 تن سیب درختی به ارزش 25 میلیون و 326 هزار دلار به خارج از کشور صادر شد که این میزان به لحاظ وزن 5/22 درصد و به لحاظ ارزش 20 درصد افزایش یافت.

این گزارش می‌افزاید: صادرات هندوانه در این مدت به 23 میلیون و 333 هزار دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7/110 درصد افزایش نشان می‌دهد.

میزان صادرات پرتقال، نارنگی، لیمو و سایر مرکبات در نه ماهه امسال 14 میلیون و 409 هزار دلار، سیب‌زمینی 14 میلیون و 34 هزار دلار، پیاز 4 میلیون و 887 هزار دلار بود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 197، 234 و 6/226 درصد افزایش داشت.

براساس این گزارش میزان صادرات گوجه‌فرنگی در این مدت 8 میلیون و 873 هزار دلار، سیر تازه و خشک 872 هزار دلار، سایر میوه‌های تازه 8 میلیون و 458 هزار دلار و گل و گیاه زینتی 4 میلیون و 30 هزار دلار بود که این میزان به ترتیب 872 و 7/593 درصد افزایش و 4/14 و 67 درصد کاهش یافت.

70 میلیون دلار محصولات چرمی کیف و کفش صادر شد

در نه ماهه امسال 70 میلیون و 423 هزار دلار محصولات چرمی کیف و کفش به خارج از کشور صادر شد.این میزان صادرات در مدت مزبور نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/31درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران در زیرگروه کالایی محصولات چرمی کیف و کفش، بیشترین میزان صادرات به کشف و دمپایی غیرچرمی اختصاص یافت که حدود 4 درصد از ارزش کل صادرات در این بخش را دارا بود. در این مدت 39 میلیون و530 هزار دلار کفش و دمپایی غیرچرمی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/28درصد افزایش داشت.

این گزارش حاکی است در نه ماهه امسال 18 میلیون و100 هزار دلار کراست به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/29 درصد افزایش یافت. همچنین میزان صادرات کفش چرمی و انواع کیف با 5/47 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 12 میلیون و793 هزار دلار رسید.

صادرات مواد شیمیایی 6/18 درصد افزایش یافت

صادرات مواد شیمیایی در نه ماهه امسال با6/18درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 8/4 میلیون و715 هزار دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران 6/4 درصد از ارزش و 8/3 درصد از وزن کل صادرات مواد غیرنفتی در نه ماهه امسال به صادرات مواد شیمیایی اختصاص یافت.

این گزارش می‌افزاید: بیشترین میزان صادرات در زیرگروه‌ کالاهای مواد شیمیایی به صادرات روغن و گریس اختصاص داشت. در این مدت 227 میلیون و206 هزار دلار از صادرات این بخش مربوط به صادرات این محصول بود که 2 درصد از ارزش کل صادرات مواد شیمیایی را تشکیل می‌داد. این گزارش حاکی است پس از روغن گریس، صادرات پارافین، رنگ و رزین به ترتیب با7 و 6 درصد از ارزش کل صادرات بخش مواد شیمیایی، بیشترین میزان را دارا بود.

در این مدت 79 میلیون و252 هزار دلار پارافین، 62 میلیون و43 هزار دلار رنگ و رزین به خارج از کشور صادر شد که این میزان به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/117 و 5/132 درصد افزایش یافت.

در نه ماهه امسال همچنین 47 میلیون و101 هزار دلار سایر محصولات شیمیایی، 224 هزار دلار تینر و انواع آن، یک میلیون و293 هزار دلار مکمل‌ها و یک میلیون و595 هزار دلار ضدیخ به خارج از کشور صادر شد که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/73درصد کاهش، 5/89 درصد کاهش، 2/464 درصد افزایش و 6/170 درصد رشد داشت.

در این مدت صادرات ضدیخ، الکل‌ها، روغن و گریس، پارافین و رنگ و رزین با افزایش و صادرات تینر و انواع آن و سایر محصولات پتروشیمی با کاهش روبرو بود.

تردد 8 میلیون مسافر از گمرکات کشور

در نه ماهه امسال 8 میلیون و14 هزار و700 مسافر از طریق گمرکات کشور تردد کردند که از این میزان 3 میلیون و96 هزار و300 مسافر خارج و 4 میلیون و52 هزار و400 مسافر وارد کشور شدند.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران تعداد مسافر ورودی به کشور در این مدت 7/28 درصد افزایش یافت که از این تعداد 2 میلیون و584 هزار و300 مسافر ایرانی و یک میلیون و468 هزار و100 مسافر خارجی بودند.

این گزارش می‌افزاید: تعداد مسافران ورودی ایران به کشور در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/12 درصد و تعداد مسافران خارجی ورودی به کشور 71درصد افزایش یافت.

براساس این گزارش بیشترین مسافر ورودی در این مدت از طریق گمرک مهرآباد وارد کشور شده است که 9/21درصد از تعداد کل مسافران را به خود اختصاص داد. پس از آن گمرک دوغارون، 6/14 درصد و گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) با 7/13درصد در رده‌‌های بعدی قرار گرفتند.
در این مدت بیشترین تعداد مسافران خارجی ورودی به کشور نیز ازگمرکات دوغارون، مهران، مهرآباد وارد کشور شد که به ترتیب 3/36 درصد، 2/20درصد و 4/11 درصد از تعداد کل مسافران خارجی ورودی به کشور را دارا بودند.

این گزارش می‌افزاید: از تعداد کل مسافران خروجی از کشور 2 میلیون و777 هزار و800 مسافر ایرانی و یک میلیون و184 هزار و500 مسافرخارجی بودند. بیشترین تعداد مسافران خروجی از کشور از طریق گمرکات مهرآباد، فرودگاه امام خمینی(ره) و گمرک مهران خارج شد.

ارسال 211میلیارد ریال بسته پستی به خارج از کشور

در نه ماهه سال‌جاری 211 هزار و 300 بسته پستی به ارزش 32 میلیارد و400 میلیون ریال از طریق گمرکات امانات پستی کشور به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 3/3 درصد و از حیث تعداد 9/2 درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران بیشترین میزان بسته‌های پستی از طریق گمرک امانات پستی تهران به خارج از کشور صادر شد که 4/86 درصد از وزن و 4/75 درصد از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داد. پس از آن گمرکات اصفهان و مشهد با 1/8 و 9/4از ارزش کل صادرات بسته‌های پستی در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

براساس این گزارش متوسط ارزش هر بسته‌ پستی صادراتی در این مدت 153 هزار و600 ریال بود.

در این مدت همچنین 300 هزار و200 بسته پستی به ارزش 54 میلیارد و500 میلیون ریال از طریق گمرکات امانات پستی وارد کشور شد که به لحاظ تعداد 9درصد کاهش ولی از حیث ارزش 9/19 درصد افزایش یافت.

بیشترین میزان واردات بسته‌های پستی از طریق گمرک امانات پستی تهران صورت گرفت. در این مدت 9/82 درصد از وزن و1/76 درصد از ارزش کل بسته‌های پستی از طریق این گمرک انجام شد.

پس از آن گمرک مشهد با7/7 درصد و گمرک اصفهان به 5درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. متوسط ارزش هر بسته پستی وارداتی 9/20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

ارزش پرونده های متشکله قاچاق کالا 13 درصد کاهش یافت

در 9 ماهه سال جاری 37 هزار و 616 فقره پرونده کالای قاچاق به ارزش یک هزار و 126 میلیارد و 100 میلیون ریال توسط گمرکات کشور تشکیل شد که این میزان به لحاظ تعداد 3/25 درصد و از حیث ارزش 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران از تعداد کل پرونده‌های متشکله قاچاق 30 هزار و 982 فقره به ارزش 146 میلیارد ریال آن زیر ده میلیون ریال بوده که 4/82 درصد از تعداد کل و 13 درصد از ارزش کل پرونده‌های متشکله قاچاق را به خود اختصاص داد.

این گزارش می‌افزاید: تعداد پرونده‌های متشکله قاچاق زیر ده میلیون ریال در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/29 درصد و ارزش آن 8/46 درصد کاهش یافت.
این گزارش حاکیست: کل جریمه وصولی از پرونده‌های متشکله قاچاق کالا 7/104 میلیارد ریال بود که این میزان 6/11 درصد در قیاس با سال قبل افزایش نشان می‌دهد.
در مدت مذکور تعداد پرونده‌های تبرئه شده 6 هزار و 208 فقره و به ارزش 9/126 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 5/37 درصد و به لحاظ ارزش 2/9 درصد کاهش داشته است.

همچنین در مدت یاد شده تعداد پرونده‌های محکوم شده 8 هزار و 19 فقره پرونده به ارزش 2/714 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 5/28 درصد کاهش یافته است.

بیشترین تعداد پرونده‌های متشکله قاچاق در 9 ماهه سال جاری توسط گمرکات استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد که 3/26 درصد از تعداد کل پرونده‌های متشکله قاچاق کالا را به خود اختصاص داد.

در این مدت 9 هزار و 887 فقره پرونده کالای قاچاق توسط گمرکات استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد و پس از آن گمرکات استان خراسان رضوی با اختصاص 9/9 درصد و گمرکات استان آذربایجان غربی با اختصاص 8/9 درصداز تعداد کل پرونده‌های متشکله قاچاق در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

این گزارش می‌افزاید: به لحاظ ارزش نیز بیشترین میزان پرونده‌های متشکله قاچاق توسط گمرکات استان تهران، هرمزگان و آذربایجان غربی تشکیل شد که به ترتیب 8/27 درصد، 5/10 درصد و 2/9 درصد از ارزش کل پرونده‌های متشکله قاچاق را دارا بودند.

ترانزیت بیش از 4 میلیون تن کالا از خاک ایران

در نه ماهه سالجاری 4 میلیون و 106 هزار تن کالا از خاک ایران ترانزیت شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/13درصد رشد داشت.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ارزش کل کالاهای ترانزیت شده از مسیر ایران در این مدت 10 میلیارد و150 میلیون دلار بود که 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.

بنابراین گزارش از حجم کل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران براساس گروه‌های کالایی، مواد غذایی سهمی معادل 8/10 از وزن و 8/5 درصد از ارزش، خودرو 2 درصد و 6/7 درصد، سوخت3/17 و 5/3 درصد و سایر کالاها 1/54 و 73 درصد را به خود اختصاص دادند.

این گزارش حاکی است:‌بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی به لحاظ وزنی از مبدا گمرکات شهید رجایی با 9/33 درصد، سرخس با 8/19 درصد، بازرگان با 4/14 درصد، بندرانزلی با 8 درصد و گمرک لطف‌آباد با 3/6 درصد از خاک کشورعبور کرد.

پنج گمرک یاد شده در نه ماهه امسال مبدا حمل 4/82 درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی به کشورمان بود.

این گزارش می‌افزاید:‌ در این مدت 17 درصد از وزن کل کالاهای تزانیزتی از خاک کشورمان از مقصد گمرک شهید رجایی به خارج از کشور ترانزیت شد که در بین گمرکات مقصد ترانزیتی رتبه نخست را به خود اختصاص داد. پس از آن گمرک دوغارون با 6/11درصد، آستارا با2/11درصد، خسروی با 6/10 درصد و گمرک بازرگان با8 درصد رتبه‌های دوم تا پنجم را از این نظر به خود اختصاص دادند.

4/58 درصد از حجم کل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران از مقصد 5 گمرک فوق‌الذکر به خارج از کشور ترانزیت شد.

در نه ماهه امسال 5/21 درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران از مبدا کشور امارات متحده عربی وارد کشورمان شد که بیشترین میزان را به خود اختصاص داد. پس از آن کشورهای ترکمنستان با 21درصد، ازبکستان با 6/12درصد، ترکیه با5/6 درصد و آذربایجان با6 درصد رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

این گزارش می‌افزاید: در نه ماهه سال‌جاری بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران به مقصد 5 کشور امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، عراق و آذربایجان ترانزیت شد.

کد خبر 13509

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز