همشهری‌آنلاین: همزمان با پیشرفت های حاصله در فناوریهای ارتباطی، شیوه های انجام امور تجاری و به تبع آن نهادهای مدیریت بین المللی آنها نیز دچار تحول شده است. مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی سازمان ملل یکی ازنتایج این تحولات است که این مطلب نگاهی به آن دارد.

مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی سازمان ملل موسوم به مرکز سی‌فاکت سازمان ملل،  از سال 1997 بعنوان جایگزین تشکیلات قدیمی‌تری موسوم به گروه کاری شماره 4 و زیرمجموعه‌ای از کمیسیون اقتصادی اروپا و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، با هدف اصلی توسعه و ترویج مراحل و روشهای ساده، شفاف و مؤثر برای تجارت جهانی تاسیس شده و عمده فعالیت های مرکز مزبور پیرامون دو محور اصلی یعنی تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی متمرکز می‌باشد.

درمحور تسهیل تجاری بطور عمده فعالیت ها و اقدامات مربوط به تدوین و به روزآوری توصیه‌هایی در ارتباط با الگوسازی و استانداردسازی روشها و اسناد تجارت، نظامهای کدینگ بین‌المللی و ارائه بهترین روشها در تجارت به دولتهای جهان و در محور تجارت الکترونیکی بطور عمده تدوین، ارائه و پشتیبانی استانداردهای جهانی تجارت الکترونیکی، بررسی و تدوین توصیه‌ها و اسناد گوناگون حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی و بسط و ارائه فن‌آوریهای گوناگون در این زمینه‌ها در مد نظر قرار دارد.

نزدیک به 25 سازمان تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با ابعاد گوناگون تجارت بین‌المللی در مرکز سی‌فاکت حضور فعال دارند. سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرک، اتحادیه بین‌المللی مخابرات، سازمان بین‌المللی استانداردها ( ایزو)، مرکز بین‌المللی شماره گذاری کالا و خدمات، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) و اتاق بازرگانی بین‌المللی از جمله این سازمانها به شمار می‌روند.

پنج گروه تخصصی همراه با زیرگروههای کاری مربوط به آنها تحت عناوین گروه مراحل کسب‌و‌کار و تجارت بین‌الملل، گروه مدیریت اطلاعات محتوایی، گروه فن‌آوریهای کاربردی،گروه تکنیکها و متدولوژیها و بالاخره گروه حقوقی، تحت مرکز سی‌فاکت فعالیت دارند و گزارشات پیشرفت کار آنها در اجلاسهای عمومی سالیانه سی‌فاکت  در شهر ژنو کشور سوئیس ارائه می‌شود.

از سال 1998 به اینطرف معاونت اموربین‌الملل وزارت بازرگانی در اجلاس های عمومی سالیانه و همایشها و کارگاههای آموزشی مربوط به مرکز سی‌فاکت و همچنین گروه کاری تخصصی روشهای تجارت بین‌المللی که وظیفه اصلی آن تدوین، ارائه و به روزآوری توصیه‌های تسهیل تجاری به دولتهای جهان می‌باشد، شرکت و حضور فعال داشته و ضمن همکاری و مشارکت با کمیته ملی ادیفاکت ایران وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و اموراقتصادی وزارت بازرگانی، ضمن بهره‌برداری از اطلاعات و تجارب کسب شده، طرحها و پروژه‌های متعددی در راستای حرکت تجارت خارجی کشور به سمت بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی و ایجاد طرحهای زیرساختی تسهیل تجاری در داخل و خارج از وزارت بازرگانی پیشنهاد و به مرحله اجرا رسیده و یا در دست اجرا قرار دارد.

طرحهائی از قبیل تدوین و تصویب قانون مستقل تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران (طرح بارکد ملی)، پروژه احداث نقاط تجاری،  ایجاد شبکه جامع و متمرکز اطلاع رسانی بازرگانی کشور، طرحهای متعدد آگاهسازی و آموزش، طرح انتقال الکترونیکی اسناد تجاری و بالاخره طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال از جمله طرحهای مذکور به شمار می‌روند.

کد خبر 13493

برچسب‌ها