همشهری آنلاین: گمرک ایران به منظور ارزیابی دقیق کالاهای وارداتی به هنگام ترخیص و بررسی اسناد و تطبیق اظهارنامه پس از ترخیص کالا گمرکات اجرایی را موظف کرد که مشخصات کامل کالاهای وارداتی را در ظهر اظهارنامه و پروانه کالا به طور کامل درج کنند.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران محمدرضا نادری معاون امور گمرکی با اعلام این مطلب افزود: از آنجایی که برای مطابقت کالاهای توقیف شده به ظن قاچاق با سوابق ترخیص و اسناد مثبته موضوع ماده 280 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی منوط به درج مشخصات کامل کالاهای وارداتی است، بنابراین گمرکات اجرایی بایست در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند تا امکان مطابقت کالای توقیف شده با اسناد موجود در سوابق گمرک به راحتی فراهم گردد.

نادری اظهار داشت: به منظور صیانت از حقوق دولت و صاحبان کالا گمرکات اجرایی موظفند موارد ذیل را که منجر به ارزیابی دقیق کالاهای تجاری می‌شود، مدنظر قرار دهند.

1) ارزیابی و بررسی کالاهای وارده به ویژه پارچه، چای، سیگار، قطعات رایانه، قطعات یدکی خودرو، یخچال، تلویزیون، فریزر، یخچال فریزر و کالاهای وارده با ارزش بیش از ده میلیون یورو را با حضور دو نفر ارزیاب و یا یک نفر ارزیاب به همراه کارشناس سرویس ارزیابی انجام دهند.

2) تعداد کالای مورد ارزیابی می‌بایست متناسب با تعداد کل کالای هر اظهارنامه و به صورت راندوم چک از بسته‌ها و صندوق توسط ارزیابان انتخاب شود. بنابراین تعداد بسته‌ها یا نگله‌های مورد ارزیابی نباید از 5 درصد کل بسته‌ها و کالاهای موجود در هر اظهارنامه کمتر باشد.

3) نوع ظروف و جنس لفاف یا جلد و بسته‌بندی کالا (فله، نگله، صندوق، پالت، کارتن، کیسه، عدل، بسته و نظایر آن) بایست به صورت دقیق در ظهرنویسی منعکس شود، شماره صندوق‌هایی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، همچنین ابعاد و وضع ظاهری بسته‌ها و صندوق‌ها چنانچه شکستگی یا دست‌خوردگی داشته باشد، در ظهر اظهارنامه نوشته شود.

4) رسیدگی و تطبیق محل کالا با آنچه که در قبض انبار مربوطه است.

5) شمارش دقیق کالاها و حصول اطمینان از اینکه کالا در انبار موجود است.

6) رسیدگی به علائم و شماره‌های روی صندوق‌ها و بسته‌ها و تطبیق آنها با اظهارنامه و اسناد.

7) بررسی وزن با ظرف کالا و تطبیق نتیجه آن با وزن مندرج در اظهارنامه و اسناد.

8) شمارش کالا و رؤیت اشیاء موجود در صندوق و تطبیق آن با مندرجات فهرست عدل‌بندی و اظهارنامه

9) در صورت امکان نمونه کالاهای ارزیابی شده به اظهارنامه الصاق شود (مانند کاغذ، نخ و پارچه) همچنین ضمیمه کردن کاتالوگ و بروشورها به اظهارنامه ضروری است.

10) درج مشخصات کامل و صحیح کالای مورد ارزیابی باتوجه به رعایت فصل دوم از قسمت چهارم آ.ا.ق.ا.گ از لحاظ تعداد، وزن، نوع، مدل، سریال و نظایر آن.
11) در مواردی که کالا از مسیر سبز یا زرد عبور و ترخیص گردیده و ظهرنویسی وجود ندارد، اسناد به طور کامل و جامع ضمیمه اظهارنامه گردد تا در موارد لزوم قابلیت بررسی و تشخیص وجود داشته باشد.

12) توجه به نکات قانونی جهت انجام تشریفات گمرکی و دقت در تنظیم اظهارنامه کالاهای وارداتی ضروری است.

کد خبر 18549

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز