همشهری آنلاین: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سیاست‌های جدید ساماندهی ارز موجود در نزد اشخاص را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: بانک‌ها مجاز هستند در صورت اظهار ارز به هر میزان توسط اشخاص، با احراز هویت و ثبت دقیق و کامل اطلاعات متقاضی به یکی از طرق ذیل اقدام نماید.

خرید ارز به نرخ بازار فرعی و فروش آن جهت مصارف ارزی آن بانک در چارچوب مجموعه مقررات ارزی به نرخ مزبور و افتتاح حساب ارزی که در صورت انجام این کار، بانک‌ها مکلفند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات و یا پرداخت معادل ریالی آن در صورت تقاضای برداشت اصل سپرده از حساب ارزی نسبت به پرداخت عین ارز به متقاضی اقدام نماید.

همچنین در تبصره آمده است: سود متعلقه به حساب های ارزی مزبور در سررسید به صورت ارزی و قبل از سررسید به صورت ریالی و به نرخ بازار فرعی قابل پرداخت است.

کلیه حساب های ارزی مفتوحه تا قبل از صدور این بخشنامه مشمول ضوابط مندرج در قسمت "ج" از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بوده و تمدید سررسید حساب های ارزی قبلی تابع مقررات جدید و با رعایت تبصره این بخشنامه امکان پذیر خواهد بود.

کد خبر 157736

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار