همشهری آنلاین - دکتر علی صباغیان: به سان سال های قبل، امسال نیز در اولین ماه سال جدید میلادی بیش از 2400 تن از رهبران سیاسی،اقتصادی ،علمای دانشگاهی،اصحاب رسانه ها و فعالان جامعه مدنی از بیش از 90 کشور جهان برای حضور در نشست مجمع اقتصاد جهانی در دهکده کوهستانی داووس سوئیس از روز چهارشنبه گردهم می‌آیند.

موضوعات مختلفی در دستور کار سی و ششمین نشست مجمع اقتصاد جهانی که طی روزهای 24 تا 28 ژانویه 2007 (4 تا 8 بهمن 1385) برگزار می شود قرار گرفته است.موضوع اصلی نشست امسال داووس"تغییر موازنه قدرت" است که در پرتو ْآن موضوعات و مسائلی که بر تغییر و جابجایی قدرت در سطح جهانی تاثیر گزار است مورد بررسی قرار می گیرد.

اگر چه موضوعات و چالش هایی که سازماندهگان  مجمع اقتصاد جهان  برای دستور کار نشست امسال تنظیم کرده اند موضوعات آشنایی ا ست اما به نظر می رسد که تغییر جایگاه آنها در فهرست بندی موضوعات و نوع چینش آنها در این دستور کار خودبه خود حکایت از تحولات جدیدی دارد که جهان در سال 2007 شاهد آن خواهد بود.

در برنامه امسال نشست داووس در  زیر عنوان اصلی "تغییر در موازنه قدرت"به ترتیب موضوعات زیر قرار گرفته است.
اقتصاد: نیروهای محرک جدید
ژئوپلتیک: نیاز به الزامات تازه
فناوری و جامعه: هویت،اجتماع و شبکه ها
تجارت: رهبری در جهان به پیوسته

 اهمیت یافتن موضوع اقتصاد در موضوعات دستور کار نشست داووس از واقعیت جدیدی در مناسبات بین المللی حکایت دارد که از یک دهه قبل آرام آرم در حال ظهور بوده و اکنون به درجه ای از تاثیرگذاری رسیده که نخبگان جهان نمی توانند در برنامه ریزی هایی خود دیگر به آن بی اعتنا باشند.

در این میان نقش روبه رشد اقتصاد های درحال ظهور ،افزایش فشار کشورهای تولید کننده کالا،تقویت نفوذ افراد و گروههای کوچک بر نهادها و سازمانها و پر رنگ تر شدن نقش مصرف کنند گان بر تولید کنندگان  از جمله  موضوعاتی است که بخش مهمی از بحث های نشست سی و ششم داووس را به خود اختصاص داده است.
 
شاید چنین تصور شود که نشست  مجمع اقتصاد جهان که سال 1971 به ابتکار کلاوس  شواب، استاد مدیریت  بازرگانی  دانشگاه  ژنو با کنفرانس رهبران  اقتصادی  و تجاری  اروپا و با هدف  رسیدن به  یک استراتژی منسجم  برای  تجارت  اروپایی  در مواجهه  با چالش های بازار بین المللی  در داووس سوئیس شکل گرفت، نشستی و مجمعی همچون بسیار از مجامع و نشستی هایی است که هر روز دهها مورد آن در گوشه و کنار جهان برگزار می شود.

اما واقعیت چنین نیست. نشست داووس که از  سال 1987 نام  آن  به  مجمع  اقتصاد جهان  تغییر کرد و تاکنون در سی و پنج دوره خود توانسته هزاران تن از نخبگان سیاسی ،اقتصادی ، تجاری و نخبگان  حکومتی جهان را سالانه  در دهکده  داووس برای  بررسی  مسائل  مختلف  گرد هم جمع کند دستکم سمت و سوی روند های  مسلط جهانی را به تصمیم گیران وسیاستگذاران  جهان نشان می دهد.

 نشست مجمع  اقتصادجهان با تمرکز سیاسی و اقتصادی بر رویدادها به تدریج  خود را به  عنوان یک نشست جهانی که دستور کارسیاسی،اقتصادی و تجاری جهان را برای یک سال  بعد مشخص می کند،نشان داده است.در سال های اخیر تلاش شده تا در این همایش تمامی چالش های بزرگی که بشر در سطح جهانی با آنها روبروست مورد بررسی قرار گیرد و راه حل های مبتی بر منافع متقابل برای رفع آنها جستجو شود.

انتخاب موضوع "تغییر موازنه قدرت" به عنوان موضع اصلی نشست امسال داووس این امر را نشان می دهد که در نظام بین الملل کنونی که همچنان قدرت محور است هرگونه تغییر و تحول در موازنه قدرت می تواند پیامدهایی عمیقی بر زیست اجتماعی و رفاه اقتصادی کشورهای مختلف برجا گذارد و بر همین اساس نخبگان و سیاستگذارن جوامع مختلف از نزدیک این روند را دنبال می کنند و نشست داووس نیز برای این منظور در حکم رصدخانه ای برای رصد کردند تحولات جهانی و تغییر موازنه قدرت بین المللی با هدف بهره مندی از فرصت های حاصل از آن و نیز بدور ماندن از چالش هایی ناشی از آن و مهمتر از همه تاثیر گذاری بر آن عمل می کند.

بعلاوه پر رنگ تر شدن موضوعاتی همچون اقتصاد و تجارت و تکنولوژی در مباحث نشست داووس بر این امر تاکید می کند که در این تغییر موازنه قدرت جهانی نقش و تاثیر گذاری ابزارهای اقتصادی و قدرت تجاری و توان تکنولوژیکی بیش از پیش افزایش یافته و هیچ کشوری بدون دستیابی به این ابزار ها سهم و جایگاهی درخور در موارنه قدرت جهانی نخواهد داشت.

کد خبر 14089

برچسب‌ها